A pályázat célja A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást. Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200 000 000 Ft áll rendelkezésre. Pályázók köre: MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és - kivéve a 4.2. pontban felsorolt - egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja   Kiíró: Magyar Művészeti Akadémia   Beadási határidő: 2020.03.06.

A pályázat célja A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást. Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200 000 000 Ft áll rendelkezésre.

Pályázók köre:

MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és - kivéve a 4.2. pontban felsorolt - egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja

 

Kiíró: Magyar Művészeti Akadémia

 

Beadási határidő: 2020.03.06.

Forrás:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e4d152c4a30e6463c12585110068b5da?OpenDocument

A pályázat célja A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával - kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; http://www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett. Pályázók köre:
 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • - Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • - Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • - Szövetség (GFO 517)
 • - Szociális szövetkezet (GFO 121)
  Kiíró: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.   Beadási határidő: 2020.03.13.

A pályázat célja A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával - kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; http://www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

Pályázók köre:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • - Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • - Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • - Szövetség (GFO 517)
 • - Szociális szövetkezet (GFO 121)

 

Kiíró: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Beadási határidő: 2020.03.13.

Forrás:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/99352365bb897719c125850c00660d06?OpenDocument

A pályázat célja A fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi haladás elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkoznak. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését.   Pályázók köre: - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,   Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Beadási határidő: 2020.03.11.

A pályázat célja A fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi haladás elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkoznak. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését.

 

Pályázók köre: - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

 

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Beadási határidő: 2020.03.11.

Forrás:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/05ab5732482b5554c125850c006458c8?OpenDocument

A pályázat célja A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy: - a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet, - a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez, - segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést. Pályázók köre: önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek Kiíró: Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete Beadási határidő: 2020.05.17.

A pályázat célja A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy:

- a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,

- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,

- segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

 

Pályázók köre: önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek

 

Kiíró:  Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete

 

Beadási határidő: 2020.05.17.

Forrás:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/60b383a56dff8ca7c1258500002d74da?OpenDocument

A pályázat célja Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. Cél továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.   Pályázók köre: Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.   Kiíró: Pénzügyminisztérium   Beadási határidő: 2020.03.31.

A pályázat célja Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. Cél továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

 

Pályázók köre: Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

 

Kiíró: Pénzügyminisztérium

 

Beadási határidő: 2020.03.31.

Forrás:

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1c96c61eda0049f8c125850400357d67?OpenDocument

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2020 elnyerésére. Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. Beadási határidő: 2020. február 28. (péntek) 23:59 (közép-európai idő szerint)

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2020 elnyerésére.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Beadási határidő:
2020. február 28. (péntek) 23:59 (közép-európai idő szerint)

Forrás: tka.hu

A pályázók körébe beletartoznak a civil szervezetek és a gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv kategóriába nem tartozó egyéb jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek is. Letölthető anyagok: Beadási határidő: 2020.02.15.

A pályázók körébe beletartoznak a civil szervezetek és a gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv kategóriába nem tartozó egyéb jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek is.

Letölthető anyagok:

Beadási határidő: 2020.02.15.

Forrás: https://info.szolnok.hu/kereses/csal%C3%A1dbar%C3%A1t

A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.    Angol nyelvű pályázat!   Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram keretében Bridging culture and audiovisual content through digital (A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton) címmel. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célja a kulturális és kreatív ágazat találkozásának új alkotási formáinak bemutatása, illetve innovatív, ágazatokon átívelő megközelítések támogatása a kultúra és a kreativitás területén. Az EACEA-28-2019 kódszámmal meghirdetett pályázat megvalósítási ideje a 2020 júniusa és szeptembere közötti időszak. Beadási határidő: 2020. május 14. Részletek: Európai Bizottság; I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.    Angol nyelvű pályázat!

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram keretében Bridging culture and audiovisual content through digital (A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton) címmel. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célja a kulturális és kreatív ágazat találkozásának új alkotási formáinak bemutatása, illetve innovatív, ágazatokon átívelő megközelítések támogatása a kultúra és a kreativitás területén. Az EACEA-28-2019 kódszámmal meghirdetett pályázat megvalósítási ideje a 2020 júniusa és szeptembere közötti időszak.

Beadási határidő: 2020. május 14.

Részletek: Európai Bizottság;

I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Forrás: kreativeuropa.hu

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan projektek megvalósításának támogatására, amelyek hozzájárulnak Szolnok város kulturális szolgáltató szerepének erősítéséhez, helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósítása érdekében. Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft. Beadási határidő: 2020. február 17. naptól 2020. május 4-ig         

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan projektek megvalósításának támogatására, amelyek hozzájárulnak Szolnok város kulturális szolgáltató szerepének erősítéséhez, helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósítása érdekében.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. február 17. naptól 2020. május 4-ig            

Forrás: http://www.clldszolnok.hu/helyi-felhivasok/aktualis-palyazatok/top-711-16-h-013-52-19-a-kultura-kozossegfejleszto-szerepenek-erositese-kulturalis-programok-lebonyolitasaval.html

pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára A pályázati támogatás célja A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása; 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata; 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.
Beadási határidő: 2020. február 18.

pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes
teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

Beadási határidő: 2020. február 18.

Forrás: kormany.hu

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati kiírása agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatására A pályázati támogatás célja Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
 1. a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
 2. b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez; c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.
Beadási határidő: 2020. február 18.

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati kiírása agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatására

A pályázati támogatás célja

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

 1. a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
 2. b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
  c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

Beadási határidő: 2020. február 18.

Forrás: kormany.hu

A Golden Cubes Awards célja, hogy elismerje azokat az embereket és szervezeteket, akik munkájukkal elősegítik, hogy a gyerekek és a fiatalok jobban megértsék az építészeket, az épített környezetet és magát az építészetet, annak tudatában, hogy ez a generáció az, aki a jövőt formálja. A pályázat magyarországi fordulóját az UIA alapító szervezete, a Magyar Építőművészek Szövetsége hirdeti meg és bonyolítja le. A Kiíró a Pályázóktól az épített környezeti nevelés témakörében vár pályázatot. A jelentkezéshez a MÉSZ honlapjáról letölthető jelentkezési űrlapot és tabló sablont kell használni. http://www.meszorg.hu Beadási határidő: 2020. március 12.

A Golden Cubes Awards célja, hogy elismerje azokat az embereket és szervezeteket, akik munkájukkal elősegítik, hogy a gyerekek és a fiatalok jobban megértsék az építészeket, az épített környezetet és magát az építészetet, annak tudatában, hogy ez a generáció az, aki a jövőt formálja. A pályázat magyarországi fordulóját az UIA alapító szervezete, a Magyar Építőművészek Szövetsége hirdeti meg és bonyolítja le.

A Kiíró a Pályázóktól az épített környezeti nevelés témakörében vár pályázatot.

A jelentkezéshez a MÉSZ honlapjáról letölthető jelentkezési űrlapot és tabló sablont kell használni.
http://www.meszorg.hu

Beadási határidő: 2020. március 12.

Forrás: http://www.meszorg.hu

Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.          ANGOL NYELVŰ pályázat! Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites (Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között) címmel. A TRANSFORMATIONS-19-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 6 millió euró.
Bővebb információ:
Európai Bizottság; I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501 , 31094502 , 31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu
Beadási határidő: 2020. március 12.

Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.          ANGOL NYELVŰ pályázat!

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites (Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között) címmel. A TRANSFORMATIONS-19-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 6 millió euró.

Bővebb információ:
Európai Bizottság;
I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501 , 31094502 , 31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu

Beadási határidő: 2020. március 12.

Forrás: http://kultura.kreativeuropa.hu/palyazatok/palyazat_muzeumi_es_oroksegvedelmi_egyuttmukodesek_tamogatasara/41829

A program  célja, hogy fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, szegény/mélyszegény közösségek életminőségét hosszú távon javítsa. A programra olyan civil szervezetek, non-profit vállalkozások vagy informális csapatok jelentkezését várjuk, akik szegénységben/mélyszegénységben élő közösségeket segítenek, és szeretnének társadalmi vállalkozást indítani, vagy egy már működő társadalmi vállalkozást megszilárdítani, fejleszteni. ANGOL NYELVŰ pályázat! A Pályázati kiírás és adatlap letölthető a Badur Alapítvány honlapjáról: https://www.badurfoundation.org/project-details/hatcheryprogramme2020 Letölthető dokumentumok: Kapcsolattartó: Koppány Judit, judit.koppany@badurfoundation.org, +36 20 481 7895. Beadási határidő: 2020. február 16. éjfél.

A program  célja, hogy fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, szegény/mélyszegény közösségek életminőségét hosszú távon javítsa. A programra olyan civil szervezetek, non-profit vállalkozások vagy informális csapatok jelentkezését várjuk, akik szegénységben/mélyszegénységben élő közösségeket segítenek, és szeretnének társadalmi vállalkozást indítani, vagy egy már működő társadalmi vállalkozást megszilárdítani, fejleszteni.

ANGOL NYELVŰ pályázat!

A Pályázati kiírás és adatlap letölthető a Badur Alapítvány honlapjáról: https://www.badurfoundation.org/project-details/hatcheryprogramme2020

Letölthető dokumentumok:

Kapcsolattartó: Koppány Judit, judit.koppany@badurfoundation.org, +36 20 481 7895.

Beadási határidő: 2020. február 16. éjfél.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Kelteto-2019-Tarsadalmi-vallalkozasfejleszto-program

 

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2020 első felhívásait a kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira. ANGOL NYELVŰ pályázat! A projekteknek a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzésének kell megfelelniük. A program célkitűzései a következők: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés. A következő kategóriákban lehet pályázni: - Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatásokra): legfeljebb 18 hónap alatt megvalósuló együttműködések legalább három V4-országban működő szervezetek között. - Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országai közötti együttműködések keretében. - Stratégiai program: legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projektek, amelyek mind a négy visegrádi országban működő szervezetek együttműködésében valósulnak meg. A program prioritásai: visszatérés a gyökerekhez; a kis dolgok számítanak; 30 évvel a aVasfüggöny leomlása után – a civil társadalom számít. Vasfüggöny leomlása után – a civil társadalom számít. További információ: kreativeuropa.hu Beadási határidő: 2020. február 1.

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2020 első felhívásait a kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira. ANGOL NYELVŰ pályázat!

A projekteknek a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzésének kell megfelelniük. A program célkitűzései a következők: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés. A következő kategóriákban lehet pályázni:

- Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatásokra): legfeljebb 18 hónap alatt megvalósuló együttműködések legalább három V4-országban működő szervezetek között.

- Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országai közötti együttműködések keretében.

- Stratégiai program: legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projektek, amelyek mind a négy visegrádi országban működő szervezetek együttműködésében valósulnak meg. A program prioritásai: visszatérés a gyökerekhez; a kis dolgok számítanak; 30 évvel a aVasfüggöny leomlása után – a civil társadalom számít.

Vasfüggöny leomlása után – a civil társadalom számít.

További információ: kreativeuropa.hu

Beadási határidő: 2020. február 1.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-Visegradi-Alap-palyazatai-2020-1

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása” (KOMP2019) címmel A pályázat célja, célcsoportja: Kis létszámú fogyatékos személyek számára szociális bentlakásos ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek. A megvalósítási időszak: 2019. január 1-től 2020. január 31-ig tart. További információ: NFSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája E-mail: komp2019@fszk.hu Beadási határidő: folyamatos, de legkésőbb 2020.01.31.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása” (KOMP2019) címmel

A pályázat célja, célcsoportja: Kis létszámú fogyatékos személyek számára szociális bentlakásos ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

A megvalósítási időszak: 2019. január 1-től 2020. január 31-ig tart.

További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: komp2019@fszk.hu

Beadási határidő: folyamatos, de legkésőbb 2020.01.31.

Forrás: https://fszk.hu/palyazat/komp2019/

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján ­– felhívást tesz közzé a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan. A díj átadására a 2020. február 1-jén, a civilek napja alkalmából kerül sor. A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. A javaslatok kizárólag a fent nevezett mellékletek csatolásával, elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civilhat@me.gov.hu. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Kapcsolódó dokumentumok: Beadási határidő: 2020. január 17. (péntek) 23:59.

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján ­– felhívást tesz közzé a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan.

A díj átadására a 2020. február 1-jén, a civilek napja alkalmából kerül sor.

A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap.

A javaslatok kizárólag a fent nevezett mellékletek csatolásával, elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civilhat@me.gov.hu. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumok:

Beadási határidő: 2020. január 17. (péntek) 23:59.

Forrás: https://bit.ly/39WFHwv

A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság. Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism (A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén) címmel. A TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 8 millió euró. Bővebb információ: Európai Bizottság ; I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020 Beadási határidő: 2020. március 12.

A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism (A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén) címmel. A TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 8 millió euró.

Bővebb információ: Európai Bizottság ;
I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020

Beadási határidő: 2020. március 12.

Forrás: kreativeuropa.hu

Az Európai Bizottság kezdeményezésének célja partnerségek, partnerkapcsolatok kiépítésének támogatása a felnőtt tanulás területén aktív szervezetek és intézmények számára.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő: 2020. február 25.

Forrás: tka.hu;

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivas-felnott-tanulas-teruleten-aktiv-szervezetek-szamara

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a Szekeres László Alapítvány közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza. Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31. Beadási határidő: 2020. január 27. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a Szekeres László Alapítvány közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

Beadási határidő: 2020. január 27. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

Forrás: https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2020/