CIC-15-11

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum

Cím: 5000 Szolnok, Baross u. 56.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig
Telefon: 06 (56) 221-882
E-mail: info@contactmksz.hu
Web: contactmksz.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) 1. alkalommal pályázatot hirdetett Civil Információs Centrumok működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására. A Contact MKSZ 1. alkalommal nyerte el a támogatási időszak kezdő időpontja: 2015. február 19., a támogatási időszak záró időpontja: 2015. december 31. napja a CIC címbirtokos címet Jász –Nagykun-Szolnok megyében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Civil Információs Centrum (továbbiakban CIC) cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015. január 25-ig lehetett pályázatokat benyújtani.
A 2015 évi pályázati kiírás célja szerint a pályázó civil szervezetek a kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén nyerhették el a CIC címet.

CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen 2015-ben – az eddigi feladatokon túl – elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek érdekvédelmének biztosítása, a közmunkaprogram sikerességének elősegítése és a civil szervezetek hazai- és európai uniós pályázatokon való sikeres részvételének biztosítása érdekében.

A pályázat célja:

A pályázat célja, a Támogató által „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére 2015. január 8-án meghirdetett pályázaton nyertes civil szervezetek által működtetett Civil Információs Centrumok működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Szolgáltatások:

I. Tanácsadás alatt az előre egyeztetett időpontban és helyszínen igénybe vehető, megfelelően dokumentált (szolgáltatási napló, ügyfélnyilvántartás) szolgáltatási eseményt értjük. A tanácsadások témakörei az adott problémahelyzettől függően az alábbiak:
Kötelező tevékenységek: jogi, közhasznúsági tanácsadás, pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás, pályázati tanácsadás, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás, forrásteremtési tanácsadás, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás, magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése tanácsadás,

Önként vállalt tevékenység: önkéntesség témakörével kapcsolatos tanácsadás, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Információs Pont működtetése és ezzel kapcsolatos tanácsadás. 

II, Információs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára látható és hozzáférhető módon biztosított egyszerű információátadást értjük, amely megfelelően dokumentált (jelenléti ív, szolgáltatási napló, adatbázis). Témakörei az alábbiak:
Kötelező tevékenységek: Partnerség Információs Nap szervezése, kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása), ügyfél adatbázis, önkormányzati civil referensek adatbázisa a partnerség erősítése érdekében.
Önként vállalt tevékenység: megyei elektori adatbázis. 

III. Infokommunikációs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára elektronikus úton történő információszolgáltatást értjük, melyeket az elvárt módon dokumentálunk. Ezek a következőek lehetnek:
Kötelező tevékenységek: elektronikus hírlevél,

Saját honlapon (http://www.contactmksz.hu/kezdolap) CIC információk létrehozása
a) Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon
b) Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon és facebook oldalon
c) Információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára
Önként vállalt tevékenység: nyomtatott hírlevél, valamint az elektronikus körlevelek a fontosabb aktualitásokról.

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások az ügyfélkör számára, amelyek megfelelően dokumentáltak (jelenléti ív/együttműködési megállapodás, stb.) a következőek lehetnek:
Kötelező tevékenységek: a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése, CIC partneri hálózati munkában való részvétel, más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés, civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység és jogsegély, nyilvántartott közmunkások végzettség és /vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén működő civil szervezeteknél.

V. Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése
Önként vállalt tevékenység:Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Információs Pont működtetése és ezzel kapcsolatos tanácsadás, Megyei Elektorok adatbázisa, számítógép-kezelési képzések, technológiai és infrastrukturális szolgáltatások biztosítása (terem használat, internet és számítógép használat, eszközkölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, scannelés), önkormányzati képviseleti fórum infrastrukturális kiszolgálása (Civil Tanács, Kerekasztalok, bizottsági delegáltak munkájának segítése, szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása), könyvtár- és dokumentációtár használata.