Etikai elvek

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkéntesek, és Fogadószervezetek

ETIKAI KÓDEXE

Az Etikai Kódex a fogadó szervezetek és az önkéntesek együttműködésére vonatkozó szakmai etikai normákat tartalmazza.

Az Etikai Kódex az önkéntes programok folyamatában résztvevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és kiteljesedését szolgálja, valamint elősegíti a szakma elkerülhetetlen etikai dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását.

 Az önkéntes programban résztvevők:

 • tiszteletben tartják az önkéntes és a partnerek értékeit, jogait, célját és szándékait
 • kapcsolataikat nem használják pártpolitikai célokra, nem befolyásolják egymás világnézetét.
 • közös munkájában alapvető érték az együttműködés, kapcsolatukat a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg.
 • a fogadószervezet szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai információit az önkéntesekkel megosztja
 • az együttműködés során a kompetenciahatárokat tiszteletben tartják
 • tiszteletben tarják mások,  a sajátjuktól eltérő véleményét és munkamódszerét, kritikájuknak felelős módon, az érintettek bevonásával adnak hangot

Az önkéntest fogadó szervezet vállalja, hogy:

 • tájékoztatja és felkészíti mind az önkénteseket, mind pedig szervezetét az önkéntes fogadására és az önkéntes tevékenységekre, ennek kapcsán szükség szerint elkészíti a tevékenységre vonatkozó feladatleírást
 • nem hárít teljes felelősséget az önkéntesekre, nem hagyja őket egyedül, felügyelet nélkül
 • az időkereteket és a megbeszélt időpontokat betartja, a változásokról a lehető leghamarabb értesíti az önkéntest
 • a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket és esetleges egyéb feltételeket minden esetben biztosítja az önkéntesek részére
 • a munka során igyekszik folyamatosan visszajelzést adni az önkéntesnek az általa elvégzett feladatokról
 • előzetesen megbeszélt feltételekkel szerződést köt az önkéntessel, valamint tájékoztatja őt az önkéntes foglalkoztatásban való részvétel feltételeiről, így a jogairól és a kötelességeiről is

Önkéntes vállalja, hogy:

 • az elvállalt feladatokat megfelelő módon elvégzi, és ha valami halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor a lehető leggyorsabban értesíti a szervezetet arról, hogy nem tud megjelenni
 • a biztonságos munkavégzés érdekében betartja a fogadó szervezet utasításait

Megtagadhatja az utasítást, ha végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, valamint figyelmezteti az utasítást adót, ha az utasítás teljesítése kárt idézhet elő. Nem köteles végrehajtani azt az utasítást sem, amely az élét, testi épségét, vagy egészségét közvetlenül veszélyeztető következménnyel járna, illetve ha az jogszabályba, vagy a szerződésbe ütközne.

 • betartja a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai és etikai előírásokat
 • megőrzi a tudomására jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat.