A Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásról

Megoldás a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultságra Szolnokon

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(továbbiakban: Szt.) 36. § (2) bekezdés e) pontja értelmében meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt vagy kereső tevékenységet folytatott vagy munkaerő-piaci programban vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van. Abban az esetben, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult a fenti feltételt nem tudja teljesíteni, az Szt. 36. § (3) bekezdése alapján a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Munkaügyi Központ és az Önkéntes Centrumot működtető Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 2011. októberben együttműködési megállapodást írt alá az Szt. 36. §-ában foglaltak megvalósítása érdekében. Ennek keretében az Önkéntes Centrum 2012-ben felvette a kapcsolatot a Szolnok városban működő intézményekkel, civil szervezetekkel, akik fogadószervezetekként lehetőséget adtak az érintett embereknek, hogy önkéntes tevékenység végzésével ne veszítsék el jogosultságukat a csekélyke ellátásra. Az Önkéntes Centrum a közvetítési, adminisztrációs és tájékoztatási feladatokat látta el.