A 2016. évi egységes kérelem kifizetései, és a 2017. évi egységes kérelem benyújtása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében – Közlemény

január 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei integrálódtak a megyei Kormányhivatal szervezetébe Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel. A szervezeti változások ellenére a szakmai feladatok nem változtak. A kifizetéseket azonban a Magyar Államkincstár végzi. A mai sajtótájékoztató aktualitását az adja, hogy hamarosan a jogszabályban rögzített határidőig, azaz június 30-ig befejeződik a 2016-os kérelmek majd 100%-os kifizetése- mondta Dr. Kállai Mária kormánymegbízott.
  1. január 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei integrálódtak a megyei Kormányhivatal szervezetébe Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel. A szervezeti változások ellenére a szakmai feladatok nem változtak. A kifizetéseket azonban a Magyar Államkincstár végzi. A mai sajtótájékoztató aktualitását az adja, hogy hamarosan a jogszabályban rögzített határidőig, azaz június 30-ig befejeződik a 2016-os kérelmek majd 100%-os kifizetése- mondta Dr. Kállai Mária kormánymegbízott.

 

 

1.A 2016. évi egységes kérelem kifizetésének adatai

A 2016. évi egységes kérelmekben igényelt támogatásokra a Magyar Államkincstár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igénylők részére eddig mindösszesen 30,01 milliárd forintot utalványozott. Ezen összeg tartalmazza a 2016. évi előleg- és részfizetések összegét valamint a június 30-ig teljesített végkifizetéseket is. A kifizetések érintették a 2016. évi egységes kérelemben megigényelt mind a 36 támogatási jogcímet.

Az előző évek adatait a fenti összeg 2 milliárd Ft-tal haladja meg köszönhetően elsősorban a Vidékfejlesztési Programból 2016-ban először támogatott Agrár-Környezetgazdálkodási és Ökológiai termelésre való áttérést és fenntartást támogató programok kifizetéseinek.

Az legnagyobb kifizetési összeggel érintett jogcímek a következők:

 

 

A 2016. évi egységes kérelemről elmondható, hogy 36 jogcímen lehetett kérelmet benyújtani ennek keretében, minden jogcím vonatkozásában az ügyintézés és a kifizetések a hazai és az uniós előírásoknak megfelelően határidőben megtörténnek. A kifizetések ténye mellett minden gazdálkodó a következő napokban kézhez kapja a kérelmek ellenőrzési folyamatainak eredményét és a kifizetéseket megalapozó határozatot.

2.A 2017. évi egységes kérelmek beadása

  1. április 7-én megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete. A 2017. évi egységes kérelem keretében a korábbi 36 jogcím helyett immár 41 jogcímre, intézkedésre lehet kérelmet benyújtani, vagy adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A szankciómentes benyújtás 2017. május 15-én lezárult.

Benyújtott kérelmek száma

  1. június 9-ével bezárólag országosan 176 323 kérelem került benyújtásra 4 988 612 ha területre. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 9527 db kérelem érkezett 387.259 hektár területre.

A kérelmekhez kapcsolódó előzetes ellenőrzés

Az előzetes ellenőrzés keretében 26 ezer ügyfelet értesítettünk valamiféle – a benyújtott kérelmekben található – problémáról. A kérelmek jelentős része túligénylésben, illetve a berajzolt parcellák rajzának átfedésében érintett. Az ügyfelek feladata az értesítések alapján – amelyek elektronikusan, a kérelmet benyújtók ügyfélkapujára kerültek továbbításra – az igénylések felülvizsgálata volt. Amennyiben hibát találtak az igényléseikben, azokat 2017. június 19-ig korrigálhatták, amely módosítások alapján elkerülhették az esetleges levonásokat, szankciókat.

Az előzetes ellenőrzés során megközelítőleg 60%-kal csökkent a problémás kérelmek száma. Ez megfelel a korábbi év tapasztalatának, azonban érdemes megjegyezni, hogy 2016-ban több mint 47 ezer értesítést küldött ki a Kifizető Ügynökség.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)

Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/a-2016-evi-egyseges-kerelem-kifizetesei-es-a-2017-evi-egyseges-kerelem-benyujtasa-jasz-nagykun-szolnok-megyeben-kozlemeny