Az én üzenetem – online rajz- és coVIDEÓ pályázat indul

„Az én üzenetem” címmel pályázat indul Szolnokon. Az online rajz- és videópályázat célja, hogy bemutassa azokat a pozitív példákat, melyek a koronavírus-járvány árnyékában megváltozott életünk védelmét szolgálják. Olyan pályázatokat várunk rajz- illetve videó kategóriákban, melyek megmutatják a járvány elleni védekezés sajátos megoldásait.
RAJZPÁLYÁZAT
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos pozitív megoldások megismerésére, megismertetésére „Az én üzenetem” címmel.
A pályázat kiírója, szervezője:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Pályázati kiírás:
Olyan pályaműveket várunk, melyekben a pályázók megmutatják, hogy mivel járulnak hozzá a koronavírus terjedésének megelőzéséhez. Hogyan segítik a vírus terjedésének megállítását, hogyan védekeznek ellene, hogyan élik meg ezt az új élethelyzetet. Fontos, hogy az alkotások pozitív gondolatokat mutassanak be.
A pályázók köre:
 Dolgozói közösségek
 Családok
 Bölcsődés-óvodás korosztály
Díjazás:
A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.
A pályázói kategóriánkénti legjobb alkotások Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által felhasználásra kerülnek a lakosság koronavírussal kapcsolatos tájékoztatása során.
Nevezési feltételek:
A rajzpályázatra A/4-es vagy A/3-as méretű, bármilyen technikájú (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, ceruzarajz, zsírkréta, stb.) művek nevezhetők, digitális képpé átalakítva (jpg, pdf, stb.)
Egy alkotó több alkotással is pályázhat, amely megfelel a kiírt feltételeknek.
A pályázatban való részvétel ingyenes.
A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat a Szervező nyilvánosan felhasználja.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó, pályázók nevét.
A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket:
 Pályázó, pályázók neve; dolgozói közösségek esetén: a közösség és a tagok neve
 Kapcsolattartó neve, elérhetősége – név, e-mail
Az elkészült alkotásokat lefotózva, beszkennelve, digitális formában, valamint a letölthető adatkezelési tájékoztatót kitöltve, aláírva, szintén beszkennelve a marketing@ph.szolnok.hu e-mail címre, „Az én üzenetem” rajzpályázat tárgy megjelöléssel szükséges elküldeni a fent említett adatok feltüntetésével.
A pályázat határideje, beküldési módja:
A pályamunkák benyújtása folyamatosan, május 11-ig lehetséges a marketing@ph.szolnok.hu címre.
A pályázatok elbírálására vonatkozó információk:
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését Szolnok Megyei Jog Város Önkormányzata részéről szakemberek végzik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A zsűrizés szempontjai:
 A rajzok megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
 A megvalósítás ötletessége
Felelősség kizárása:
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát felelősség nem terheli. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.
Adatvédelem:
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Kapcsolat:
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a marketing@ph.szolnok.hu e-mail címen lehet.
Ne feledjék, részvételükkel hozzájárulnak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, melyben mindannyiunk cselekedete számít és fontos!
Köszönjük, hogy megelőzési szokásaikkal és pályamunkájukkal segítik mindezt.
(A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és kizárólag jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje. Harmadik személy részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen információkat nem adja tovább.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. A kiíró fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére.)

coVIDEÓPÁLYÁZAT

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata videópályázatot hirdet a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos pozitív megoldások megismerésére, „Az én üzenetem” címmel.

A pályázat kiírója, szervezője:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Pályázati kiírás:

Olyan pályaműveket várunk, melyekben a pályázók megmutatják, mivel járulnak hozzá a koronavírus terjedésének megelőzéséhez. Hogyan segítik a vírus terjedésének megállítását, hogyan védekeznek ellene, hogyan élik meg ezt az új élethelyzetet.

Fontos, hogy az alkotások pozitív gondolatokat mutassanak be.

A pályázók köre:

  • Dolgozói közösségek
  • Családok
  • Bölcsődés-óvodás korosztály

Díjazás:

A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.

A pályázói kategóriánkénti legjobb alkotások Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által felhasználásra kerülnek a lakosság koronavírussal kapcsolatos tájékoztatása során.

Nevezési feltételek:

A videópályázatra animációs vagy bármilyen más technikájú művek nevezhetők.
Egy alkotó több filmmel is pályázhat, amely megfelel a kiírt feltételeknek.

A pályázatban való részvétel ingyenes.

Az elkészítés technikai hátterének biztosításáról és a készítéssel kapcsolatos esetleges költségekről a pályázónak kell gondoskodnia.

A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Szervező nyilvánosan felhasználja.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó, pályázók nevét.

A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.

A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és díjazás esetén Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átadja az arra vonatkozó nyilatkozatokat (szükség esetén, szülői törvényes képviselő), hogy jóváhagyja a filmben való szereplést, valamint hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm felhasználásához.

A pályázati anyag tartalma:

1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, maximum 2 perc hosszúságú videó.

A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket:

  • Pályázó, pályázók neve; dolgozói közösség esetén: közösség és tagok neve
  • Kapcsolattartó neve, elérhetősége – név, email
  • Feltöltött YouTube videó linkje

A pályázati filmet a pályázóknak YouTube videóként kell feltölteni és a film linkjét, valamint a letölthető adatkezelési tájékoztatót és az űrlapot kitöltve, aláírva, szkennelve a marketing@ph.szolnok.hu e-mail címre, „Az én üzenetem” coVIDEÓPÁLYÁZAT tárgy megjelöléssel elküldeni a fent említett adatok feltüntetésével.

A pályázat határideje, beküldési módja:

A pályamunkák benyújtása folyamatosan, május 11-ig lehetséges a marketing@ph.szolnok.hu címre.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk:

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését Szolnok Megyei Jog Város Önkormányzata részéről szakemberek végzik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A zsűrizés szempontjai:

  • A film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
  • A megvalósítás ötletessége
  • A videófilm tartalma, annak helyessége

Felelősség kizárása:

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát felelősség nem terheli. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem:

A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Kapcsolat:

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a marketing@ph.szolnok.hu e-mail címen lehet.

Ne feledjék, részvételükkel hozzájárulnak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, melyben mindannyiunk cselekedete számít és fontos!

Köszönjük, hogy megelőzési szokásaikkal és pályamunkájukkal segítik mindezt.

A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és kizárólag jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje. Harmadik személy részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen információkat nem adja tovább.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből. A jelen szabályzat bárminemű megsértése a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. A kiíró fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére.

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.