Gyorsabb ügyintézés a Kormányhivatalban

A területi közigazgatás 2011-ben megkezdett átalakítása során létrejött kormányhivatali struktúra bevált, sőt tovább erősödött. 2013-ban létrejöttek a területi közigazgatás legkisebb egységei, a járások és megkezdték működésüket a járási hivatalok. Egy újabb nagyobb mérföldkőhöz érkeztünk, 2015. április 1-jén külső és belső integráció zajlik le a Kormányhivatalokban. 

A területi közigazgatás 2011-ben megkezdett átalakítása során létrejött kormányhivatali struktúra bevált, sőt tovább erősödött. 2013-ban létrejöttek a területi közigazgatás legkisebb egységei, a járások és megkezdték működésüket a járási hivatalok. Egy újabb nagyobb mérföldkőhöz érkeztünk, 2015. április 1-jén külső és belső integráció zajlik le a Kormányhivatalokban. 
A modernizációs folyamatot az Államreform 2 határozza meg, amelynek legfontosabb célkitűzései: a bürokrácia csökkentése, a kulturális váltás folytatása, a minőségi szolgáltatás, valamint a szolgáltató közigazgatás, kormányhivatal megvalósítása. Az állampolgároknak érezniük kell, hogy az állam értük és nem ellenük van- mondta a kormánymegbízott.

Az április 1-jével megtörténő átalakulás külső, valamint a belső integrációból áll. A külső integráció keretében eddig nem szakigazgatási szervként működő területi államigazgatási szervek kerülnek a kormányhivatal szervezetébe.

A bányakapitányságok és a környezetvédelmi felügyelőségek szervezetileg teljes egészükben, míg a Magyar Államkincstár feladatai közül a lakhatási támogatás, a családtámogatási eljárások, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyes feladatai kerülnek a kormányhivatalokhoz. A Magyar Államkincstártól a lakhatási támogatás, a családtámogatási eljárások feladatai munkatársakkal együtt, és az országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szinten ellátott feladatainak egy része, szintén munkatársakkal együtt.

A Családtámogatási Osztály családtámogatási ellátásokat, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, valamint fogyatékossági támogatást folyósít. Jász-Nagykun-Szolnok megyében átlagosan havonta kb. 55.000 család részesül családtámogatási ellátásban, közel 8000 fő pedig fogyatékossági támogatásban.

A Családtámogatási Osztály feladata a nagycsaládos gázárkedvezmény kérelmek elbírálása is. Hatósági bizonyítványt ad ki továbbá különböző kedvezmények igénybevételéhez, mint pl. munkáltatói adókedvezmény, kismamabérlet, valamint 2015. április 1-től útdíjfizetési kompenzáció. Az ügyfelek ebből nem vesznek észre semmit, mivel ezután is a Szolnok, Liget út 6. szám alatti ügyfélszolgálatra kell menniük.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-14.30
Kedd: 8.00-14.30
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

Emellett a családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket a járási hivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet majd nyújtani.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítési eljárások és az ahhoz kapcsolódó követeléskezelés, az anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése és feldolgozása, az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésekből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díjainak utólagos megtérítése, a keresőképesség, képtelenség ellenőrzése kerül a Kormányhivatalhoz. Az ügyek intézési helye változatlan.
Ugyanakkor a Kormányhivatal eddigi törzshivatalból és szakigazgatási szervi egységekből álló belső tagoltsága megszűnik: az egyes szakfeladatokat ellátó, a kormányhivatalhoz eddig csak funkcionális és szervi szempontból kapcsolódó szakigazgatási szervek főosztálykéntfolytatják munkájukat. A belső integráció kapcsán egy-egy főosztály több szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni. Ezzel együtt csökken a vezetők száma, de a változás nem jelent létszámcsökkentést.

Az egységes megyei kormányhivatali, illetve járási hivatali szervezet kialakításának állampolgárok szempontjából megfogalmazott célja a hatósági eljárások egyszerűsítése és gyorsítása. Április 1-jétől megszűnnek a kormányhivatalon belüli szakhatósági eljárások. Ezt követően a szakkérdés vizsgálatát a hivatalon belüli szervezeti egység végzi, mellyel rövidül az ügyintézési határidő.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az adatok tükrében:

Régi létszám: 1336 fő + 116 fő
Új létszám: 1452 fő
Az integráció előtt a vezetői álláshelyek száma összesen 157, amely az integráció után 109-re csökken.

A Kormányhivatal szerkezete az integráció előtt:
Törzshivatalban a főosztályok száma: 9
Szakigazgatási szervek száma: 15
Járások száma: 9

Az integráció után:
Járások száma: 9
Főosztályok száma: 11

Ha, a mostani 9 főosztályhoz és a 15 szakigazgatási szervhez hozzáadjuk a két bejövő önálló szervezeti egységet, a Bányakapitányságot, és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, akkor összesen 26 szervezeti egységből állna a Kormányhivatal szervezete. Ez a szám az integrációs folyamat eredményeként 11 lett.
Az államigazgatás átalakítása kapcsán, azaz április 1-jétől kevesebb vezetői szint lesz, egységes, koncentrált lesz a feladatellátás, gyorsabban történik a döntéshozatal és olcsóbban működik a területi közigazgatás.

(Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)