Változások a szociális ellátásban

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók továbbra is két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette - amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg.

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók továbbra is két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette - amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak- foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg.
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott elmondta, hogy márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. Ami nem változik, hogy a segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme. A korábbi rendszer kissé bonyolult volt, mind a segélyt megállapító hatóságok, mind pedig a segélyek oldaláról is, ami nehezen volt átlátható az ügyfelek számára.

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a települési jegyzők helyett a járási hivatalok állapítják meg. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre. A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5-ig. A kérelmek benyújthatók a kormányablakokban, a járási hivataloknál, valamint valamennyi települési ügysegédnél.

A kormánymegbízott elmondta, hogy az állami szociális ellátási rendszerből kikerül a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, alakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj.

A változás miatt az ügyfeleknek nincs teendőjük, az új ellátásra való jogosultságot a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják, melyről értesítik az érintetteket.
Dr. Bozó Andrea járási hivatalvezető elmondta, hogy az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Így az időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság mellett, amelyet 2013. január 1-jétől már a járások intézték, az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok végzik.
Változik a kifizetés módja is, amelyek az eddigi gyakorlat szerint három féle módon történtek: folyószámlára, valamint lakcímre postai úton kért kifizetés, és házipénztárból történő fizetés. Március 1-jétől a házipénztári kifizetési mód megszűnik. Akik eddig ilyen módon vették át a támogatásokat, azoknak nyilatkozniuk kell, hogy ezentúl a megmaradt kettő módból melyiket kérik, valamint az ehhez szükséges adatokat meg kell adniuk.

Jelentősen átalakul az önkormányzatok által nyújtott szociális ellátások rendszere is március 1-től. Az önkormányzatok rendeleteikben maguk határozhatják meg, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, milyen feltételekkel és mekkora összegű támogatást nyújtanak. Továbbra is adhatnak támogatást: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások és a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére is. Minden önkormányzatnak biztosítania kell ugyanakkor a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére a rendkívüli települési támogatást.

 Az átadás-átvételi folyamat és az érintettek tájékoztatása is folyamatos.

(Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)