Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum

Cím: 5000 Szolnok, Baross u. 56.
Telefon: 06 (56) 513-000
E-mail: onkentes.centrum.szolnok@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

Küldetésünk

Az Önkéntes Centrum működtetésével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a közért való aktív cselekvés és az önkéntes szerepvállalás általánosan elfogadott értékké váljon, mert e nélkül a társadalmi tőke nem tud kellőképpen megerősödni.

Szolgáltatások:

  • Népszerűsítés: Önkéntességet népszerűsítő programok szervezése, illetve azokban való közreműködés. Folyamatos tájékoztatás a média számára, annak érdekében, hogy mind többen tudjanak az önkéntesek és fogadó szervezeteik által megvalósított programok eredményeiről.
  • Tájékoztatás: Információnyújtás az önkéntességről, annak lehetőségeiről, kereteiről, formáiról. Az önkéntesség kapcsán minden információ - az alapfogalmaktól a törvényi szabályozásig – elérhető az önkéntes központoknál.
  • Közvetítés: Az önkéntes tevékenységre jelentkezők és az önkénteseket fogadó szervezetek igényeinek és lehetőségeinek összehangolása.    
  • Önkéntesek, szervezetek felkészítése és képzése: Képzések, tapasztalatcserék tartása, szervezése önkéntes programokat szervező vagy ilyen programot beindítani kívánó szervezetek és önkéntesek számára. Gondoskodni arról, hogy az önkéntesek kellő tudásra tegyenek szert az általuk végzett önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan, a fogadó szervezetek pedig kellő felkészültséggel működtessenek önkéntes programokat.
  • Kutatás: Önkéntes centrumként fontos a megyei társadalmi-gazdasági adottságok, megyei szervezetek, önkéntes fogadási igény, speciális önkéntes programok, megyei erősségek és nehézségek ismerete. Ehhez az önkéntes centrum különféle kutatásokat, felméréseket és elemzéseket készíthet, melyek mind egy az önkéntesség terén teljes kép kialakításához járulnak hozzá.
  • Vállalati önkéntes program: A vállalati önkéntes program a cégek társadalmi felelősség vállalásának egyik módja, mely lehetőséget biztosít a cégek dolgozói számára, hogy önkéntes programokban részt vegyenek, és ezzel segítsenek egy jó ügyet, egy helyi közösséget vagy akár egy az egész társadalmat érintő cél eléréséhez járuljanak hozzá. Ezeknek a közösségi önkéntes tevékenységeknek a vállalat részéről elsősorban a helyi közösség segítése kell, hogy célja legyen. Ott érdemes a cég alkalmazottainak önkéntesként segíteni ahol a cég jelen van a mindennapi tevékenységei révén. Így tudja a reputációját erősíteni. Az Önkéntes Centrum közvetítő, szervező szerepe fontos lehet az ilyen jellegű programoknál megvalósításánál, hiszen: - az Önkéntes Centrum nagy kapcsolati hálóval rendelkezik a megyei civilszervezetek, intézmények tekintetében,- ismeri a megyei önkéntesek bevonására alkalmas „jó ügyeket”,- több éves tapasztalattal bír az önkéntes fogadó szervezetekkel való együttműködésben,- olyan szakemberekkel dolgozik együtt, akik az önkéntesség szervezését, népszerűsítését, közvetítését magas szinten űzik.
  • Érdekérvényesítés és érdekképviselet: Az önkéntesek és az önkéntesség érdekeinek általános képviselete valamennyi releváns csoportnál, szervezetnél és intézménynél abból a célból, hogy jó és teljes értékű helyet kapjanak a helyi szabályozásban, a politikában és finanszírozásban.

 

Várjuk az önkéntesek és az önkénteseket fogadó szervezetek jelentkezését!

ZÁRÓ KIADVÁNY

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56.
Tel: +36/56 513-000
Nyitvatartási idő: Hétfő-péntek 08-15
E-mail: onkentes.centrum.szolnok@gmail.com
Facebook oldalunk (új)
Facebook oldalunk (régi)

2013. február 1-től Önkéntes Központként is működünk