Munkaerő-piaci szolgáltatások

Civil Információs Centrumban  igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatásaink:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
  A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél tájékozottabb legyen a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárás rendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.
 • Álláskeresési technikák átadása
  A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
  A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.
 • Munkahely megtartás segítése, utókövetés
  A szolgáltatás célja az ügyfelek elhelyezkedést követő támogatás − a munkában tartás, ill. a munkahely tartós megőrzése érdekében.
 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése
  A szolgáltatás célja, hogy segítse a munkát keresők munkaerő-piaci belépését, visszalépését, a beilleszkedést segítő egyéni programok, fejlesztési tervek megalapozáshoz szükséges igény- és szükségletfelméréssel.
 • Egyéni fejlesztési terv
  A szolgáltatás célja a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
  A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.
 • Rehabilitációs mentori szolgáltatás
  A szolgáltatás célja, hogy segítse az aktív korú nem foglalkoztatott, a rehabilitációs folyamatban résztvevő vagy megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkáltatók befogadóvá váljanak az egészségkárosodást szenvedett emberek iránt.

Szolgáltatásainkat mentorok segítségével  vehetik igénybe, ezáltal az ügyfél képessé válik:

 • tájékozódni  a rehabilitációs folyamat szolgáltatásairól,
 • az  egyéni munkavállalási stratégia kidolgozására, és  együttműködni a  megmaradt   képességeinek függvényében annak megvalósításában,
 • képzésbe kerülni,
 • egyéb szolgáltatást igénybe venni,
 • érdekeltté válik a munkavállalásban,
 • alkalmas lesz minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, védett munkahelyen, vagy a nyílt munkaerőpiacon.