Napsugár Nyugdíjas Klub

Bemutatkozás

Nyugdíjas Klub Szolnok déli városrészének központjában működik. Összejöveteleink célja,hogy erősítsük és ápoljuk tagjaink  és más nyugdíjasok körében a közösségi életet, elősegítjük a szépkorúak  kulturális, művelődési,szórakozási igényeinek kielégítését. Klubfoglalkozásaink hozzájárulnak a  nyugdíjasok aktív, társadalmi, közéleti tevékenységének kialakításához. Programjainkat a generációk közötti együttműködéssel, hagyományőrzéssel, hazánk megismerésével, az egészséges életmóddal, gyógyüdülésekkel, igények szerint összeállított speciális foglalkozásainkkal , és különböző rendezvényeinkkel tesszük még színesebbé és vonzóbbá nyugdíjas társaink számára .

Elérhetőségek : A Klub elnöke : Buzsáki Barnabás  - tel : 0620/4337424 ,

                 email : contact.szolnok@gmail.com , gazsi1920@gmail.com

                         A Klub elnökhelyettese : Petrik Józsefné – tel : 0630/594-0288 ,

                         weboldal: contactmksz.hu/napsugar-nyugdijas-klub/

A Találkozók helye és ideje : Újvárosi Fejlesztési Irodában (5000 Szolnok, Csallóköz u. 33) minden hónap második és negyedik  keddjén . Programjainkról a honlapunkon, valamint az Újvárosi Fejlesztési Iroda 0656/951-789 telefonszámán és az Iroda hirdetőtábláján is tájékozódhatnak.