Pályázatírás civileknek

Egy civil szervezet számára mielőtt belekezd a pályázatírásba fontos, hogy meghatározza a stratégiáját, hogy aztán azt a mindennapi életében alkalmazza. A stratégia segíti hozzá a szervezetet, hogy a pályázati lehetőségek közül sikeresen válassza ki azokat, amelyek céljai eléréséhez hozzásegíthetik.

 

A pályázatíráshoz meg kell határoznunk a célunkat, az eléréséhez szükséges forrásainkat, a már rendelkezésre álló erőforrásainkat, valamint minden további lehetséges bevételt, amely a projektünk sikerességét elősegítheti. Pályázatok kiírásával a támogató céljai megvalósításához keres olyan szervezeteket, amelyek célkitűzése hasonló, illetve rendelkeznek az ehhez tartozó szaktudással emberi és esetleg infrastrukturális erőforrásokkal, és elsősorban a támogató által biztosított további erőforrásokra van szükségük. A pályázatok írásakor ennek megfelelően a támogató elvárásainak megfelelően kell összeállítani a pályázati anyagunkat. A pályázati finanszírozás jellegzetessége, hogy projekt jellegű kiadásokra használható fel legeredményesebben. Célszerű kiadásaink közül azokat tervezni így a pályázati projekthez az anyag összeállításakor, amelyek csak abban az esetben jelentkeznek, ha a támogatást elnyerjük.

Mikor kezdjünk bele a pályázatírásba?

Ha tisztában vagyunk a szervezet célkitűzéseivel és céljaival, valamint ha a szervezet rendelkezik kidolgozott átgondolt stratégiával, forrásteremtési tervvel, programokkal/projektekkel és munkatervvel.
Fontos feltérképeznünk a lehetséges forrásokat, nem feltétlenül a pályázat az egyetlen lehetséges bevételi lehetőség a projektünk megvalósítására, valamint célszerű több lábra állítani a projektünket. Fontos ennek érdekében használnunk a civil szervezetekkel kapcsolatos elsőszámú információs lehetőségeket: portálokat, weboldalakat, célszerű részt vennünk a projektünk témájával kapcsolatos konferenciákon, műhelybeszélgetéseken stb.

Mi alapján szűrjük a pályázatokat?

 • Tevékenység – ágazat
 • A tevékenység / szolgáltatás módja
 • Célcsoport
 • Területi megkötések
 • Határidő
 • Finanszírozás módja
 • Határidő
 • Adminisztratív terhek

Mi alapján elemezzük a pályázati kiírást?

 • Kiíró szándékainak feltérképezése, illeszkedése a saját elképzeléseinkhez
 • Értékelési szempontok, kulcsfogalmak, illeszkedési pontok
 • Alapfeltételek: ki, mikor, mit, mennyiért, milyen módon stb.

Pályázat elemei:

Kísérőlevél: Rövid összefoglaló a projektünkről, kifejezi az elkötelezettségünket a megvalósítás iránt, tartalomjegyzéket ad a beadott iratokról.
Kiírás: Tartalmazza pályázat legfontosabb adatait röviden, segítségével eldönthetjük, hogy indulunk-e a pályázaton.
Útmutató: A pályázat részletes leírása, feltételek és kötelezettségek felsorolása. Segítség a pályázati adatlap kitöltéséhez és értelmezéséhez. Különösen fontos az áttanulmányozása.
Adatlap: A projektünk részletes leírására ad lehetőséget, törekedjünk arra, hogy a feltett kérdésekre tömör és lényegretörő válaszokat adjunk.
Mellékletek: A szervezet hivatalos adatairól köztartozásáról szóló igazolások eredeti dokumentumai általában, valamint a projekt bővebb kifejtésére, leírására lehetőséget adó iratok lehetnek.

Amit mindenképpen be kell mutatnunk:

Valamennyi pályázat tulajdonképpen egy rövid bemutatása a szervezetünknek és az adott projektnek ennek megfelelően minden adatlap tartalmaz:

 • A szervezet bemutatására vonatkozó részt: hivatalos adatok, eredmények, projekttapasztalatok, adott projekt megvalósítását segítő erőforrások
 • Projekt bemutatása: célunk, célcsoportunk, tevékenységeink, ütemezés, erőforrásaink, projektünk sikerességének mérése, költségvetésünk részletesen.

Ajánlott dokumentumok:

 • Ajánlólevelek
 • Referenciák
 • Esetleges együttműködési szándéknyilatkozatok/megállapodások, amennyiben van ilyen
 • Szerződések, előszerződések a projekt megvalósításával kapcsolatban, amennyiben vannak ilyenek

Amit célszerű előkészíteni, mert a legtöbb pályázatban szükségünk lehet rá:

 • Szervezet bemutatása, beszámolóink
 • Alapdokumentumaink másolatai
 • Hivatalos adataink, számaink
 • Szakmai önéletrajzok a munkatársaktól
 • Projektjeink leírásai
 • Szakmai referenciáink
 • Mintadokumentumok (együttműködési szándéknyilatkozat, szerződések, áfa nyilatkozat stb.)
 • Igazolásaink beszerzési lehetőségei (NAV, bank, bíróság ügyfélfogadási ideje, meghatalmazások stb.)

Néhány dolog, amire még fontos odafigyelni:

 • Pályázat költségvetésének sajátosságai (adott költségvetési sorok tartalma, kötött százalékos arányok adott költségsorokra, beszámolási sajátosságok)
 • Határidők
 • Tartalmi és formai ellenőrzés még a beadás előtt lehetőleg 1-2 nappal, hogy legyen idő javítani ha szükséges
 • Aláíró rendelkezésre áll-e?
 • Pályázat feladására legyen meg minden hozzávalónk (elég papír, nyomtatópatron, dosszié, postai nyitva tartás stb.)

GYIK

forrás: nonproft.hu

Pályázat írással kapcsolatos kérdéseivel forduljon Mészáros Ágota és dr.Molnár Beátához a meszaros.agota@contactmksz.hu

Vissza a forrászszervezéshez >>>