Felhívás egyedi kérelem benyújtására – Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása (NEMZ-BER-20)

A pályázat célja: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény preambuluma kimondja, hogy Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását,anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) terhére jelen felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása. Pályázhat: a létesítő okiratában rögzített cél szerint konkrétan a felhívás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási és hagyományőrző tevékenységet folytató civil szervezet vagy közalapítvány. Kiíró: BGA Zrt. ; Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága Beadási határidő: 2020.06.05.  

A pályázat célja: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény preambuluma kimondja, hogy Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását,anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását. A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) terhére jelen felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása.

Pályázhat: a létesítő okiratában rögzített cél szerint konkrétan a felhívás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási és hagyományőrző tevékenységet folytató civil szervezet vagy közalapítvány.

Kiíró: BGA Zrt. ; Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

Beadási határidő: 2020.06.05.

 

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivas-egyedi-kerelem-benyujtasara-Nemzetisegi-celu-beruhazasi-felujitasi-es-karbantartasi-tevekenysegek-2020-evi-koltsegvetesi-tamogatasa