A pályázat olyan szervezeteknek szól, amelyek az eddig marginalizált, kirekesztett csoportok, közösségek inklúzióját támogatják, hogy választ adjanak a klíma-igazságosság kérdéseire Közép-Kelet Európában.

Beadási határidő: 2020. szeptember 15.  

 

A támogatott projektek maximum 25 ezer dolláros támogatást kapnak, hosszuk 12 hónap lehet. A pályázatok leadásának határideje 2020. szeptember 15. A pályázatok beadásának további feltételeiről a részletes pályázati kiírásban, illetve a pályázati űrlapon találnak további tájékoztatást, az alábbi hivatkozás alatt: https://osis.bg/?p=3591&lang=en

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2020” címmel

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

Beadási határidő: 2020. szeptember 15.

A pályázat olyan szervezeteknek szól, amelyek az eddig marginalizált, kirekesztett csoportok, közösségek inklúzióját támogatják, hogy választ adjanak a klíma-igazságosság kérdéseire Közép-Kelet Európában.

A pályázatok beadásának további feltételeiről a részletes pályázati kiírásban, illetve a pályázati űrlapon találnak további tájékoztatást, az alábbi hivatkozás alatt: https://osis.bg/?p=3591&lang=en

Beadási határidő: 2020. szeptember 15.

A pályázat célja: A Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU (Az EU kulturális és kreatív ágazatának mérése) című pilot projekt végrehajtására hirdet pályázatot az Európai Bizottság. A pályázat keretében egy nyertes projektet választanak. A támogatásra szánt keretösszeg 350 ezer euró.

 

Beadási határidő: 2020. 09.14.

A Tanoda program a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapján, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként működő szolgáltatás, de további stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul, mint például a Köznevelés-fejlesztési stratégia és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia.

Beadási határidő: 2020. szeptember 14.

Az épített, a régészeti és a természeti örökséget bemutató rendezvények csatlakozását várják a 2020-as Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz.

2020-ban is várja az épített, a régészeti és a természeti örökséget bemutató rendezvények csatlakozását a 2020-as Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz. Az eseménysorozatot 2020. szeptember 19-én és 20-án rendezik meg.

Beadási határidő: 2020. szeptember 13.

Bővebb információ:

I: http://oroksegnapok.gov.hu/

A pályázati program célja, hogy a pályázó szervezet és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A pályázati program megvalósítási időszaka: 2020.október 1. – 2021. december 31.

Kiíró: NFSZK

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

Beadási határidő: 2020. szeptember 10.

A pályázat célja: A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2020-ban is meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára a szakértelmen alapuló pro bono felhívást.

Pályázhat: Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek alaposan előkészített, konkrét, mérhető, reális és szervezeten belülről is támogatott projekteket kívánnak fejleszteni illetve üzletileg is értelmezhető szervezeti kihívásokat megoldani. Olyanok jelentkezésesét várjuk akik, kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

 

Beadási határidő: 2020. 09.07.

A pályázat célja: A Pro Architectura díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredményekért adományozható. Ez alapján valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységért, az építészeti közélet és oktatás területén elért kiváló eredményekért, továbbá (a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő) építtetők, kivitelezők körében kerül kiosztásra.

Pályázhat: természetes személy, jogi személy vagy közösség

Kiíró: : Miniszterelnöki Hivatal

Beadási határidő: 2020. 09.06.

A Pro Architectura díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredményekért adományozható.

A pályázatok kizárólag elektronikus úton, a http://www.proarchitectura.hu weboldalon történő regisztráció után tölthetők fel!

Beadási határidő: 2020. szeptember 6.

A pályázat célja: A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

A jó projektek:

  • kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
  • európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
  • konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
  • nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
  • arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását

Pályázók köre: Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A pályázat célja: A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

Pályázók köre:

-városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;

- más szintű helyi/regionális hatóságok;

- helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;

- helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

 

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A pályázat célja: Az Európa a polgárokért program pályázata városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára.

Pályázók köre: városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A pályázat célja: A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:

- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,

- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,

- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.

 

Pályázhat:

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek

Kiíró: : Külgazdasági és Külügyminisztérium

Beadási határidő: 2020. 09.01.

A pályázat célja: A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra. A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése. Az elismeréseket a közművelődési tevékenységet végző intézmények 2019. január 1. óta elért eredményeiért ítélik meg. A címeket és a díjat az emberi erőforrások minisztere 2021 januárjában, a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.

Kiíró: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Beadási határidő: 2020.08.31.

 

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző egyéni vállalkozó és adószámos magánszemélyek (pályázat kódja: MMA-20-MHM), valamint civil és egyéb (gazdálkodó) szervezetek részére (pályázat kódja: MMA-20-OMM), működési költségeik támogatására.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a beadási határidők nem azonosak területileg. Annak érdekében, hogy a megfelelő régióban és a megfelelő időben nyújtsák be a pályázatukat, kérjük, figyelmesen olvassák el a kiírásokat!

Beadási határidő: 2020. augusztus 31.

A pályázati felhívás célja Magyarország közigazgatási területén Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltató működéséhez pénzügyi forrás biztosítása vissza nem térítendő támogatás keretében.

A Pályázaton elnyerhető támogatás összege a 2021. január 1 – 2021.december 31. közötti időszakra vonatkozóan 7.836.115 Ft/Biztos Kezdet Gyerekház/év (a továbbiakban: „Támogatás”).

Beadási határidő: 2020. augusztus 31.