1%-al kapcsolatos tudnivalók

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek az szja 1%-ából ? (NAV információs füzetek)

Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze.

A füzet megtalálható a NAV oldalán -  26. információs füzet - Jogosultság az szja 1 százalékára

frissítve: 2022.04.04.

letőltés : 26 Jogosultság az szja 1 %

 

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.
Lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1+1%-áról egy magyarországi civil szervezet és egy Magyarországon bejegyzett egyház vagy a kiemelt költségvetési előirányzat javára rendelkezni. Ez csupán néhány percet vesz igénybe, viszont annál nagyobb segítséget jelent annak, akinek adjuk.

Amennyiben adófizetési kötelezettsége van, valamint jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti, személyi jövedelemadója

 • egyik 1%-át az 1996. évi CXXVI. Törvény értelmében felajánlhatja olyan alapítványnak, egyesületnek (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), melyet az adott rendelkező évet megelőző 2 naptári évnél korábban vett jogerősen nyilvántartásba a bíróság.
  A felsoroltakon kívül az adója 1%-ával támogathatóak további intézmények és nem civilszervezetek. Ezeknek az 1996. évi CXXVI. Törvény 4. §-ának b.-i. pontjaiban lehet utánanézni.
 • Személyi jövedelemadója másik 1%-át felajánlhatja az egyházaknak, vagy ha nem akarja egyháznak adni, akkor minden évben kijelöl a költségvetés ún. előirányzatot, melyek javára lehet rendelkezni.

Az 1%-ról való rendelkezést egy egyszerű nyilatkozaton keresztül lehet megtenni, de megfelel egy sima papírlap, vagy benyújtható elektronikusan is. Amennyiben az ÁNYK programot használja, akkor a kinyomtatott nyilatkozatot a többi oldallal együtt helyezze bele a nagy borítékba, más dolga azzal már nincsen.

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás,
azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát.
A munkáltató a nyilatkozatok összegyűjtésére korábbi határidőt is megadhat, mint május 10-e. Ugyanakkor, ha lemaradt volna erről a határidőről, akkor május 20-ig külön borítékban is elküldheti nyilatkozatát az Adóhatóság részére.

A civil szervezetek javára 11 jegyű adószámmal, az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat javára a 4 jegyű technikai számmal lehet rendelkezni. A civil szervezetek adószámával kapcsolatban a NAV regisztrált civil kedvezményezetteket tartalmazó listájában, ill. az adjukössze.hu 1%-os adatbázisában lehet tájékozódni.

Az 1%-os nyilatkozat az adóbevallástól függetlenül május 20-áig külön is eljuttatható a NAV részére.

Ha a felajánlott 1% célba érkezik, azaz nincs akadálya annak, hogy a NAV a megjelölt szervezet számára elutalja a felajánlott összeget, akkor Ön NEM kap értesítést az adóhivataltól. Ha valamiért nem sikerült az 1%-ot eljuttatni a kedvezményezett szervezethez, azaz vagy a nyilatkozat érvénytelen, vagy a civil szervezet nem felel meg valamilyen okból a törvényi feltételeknek, vagy nem gyűjt 1%-ot, akkor a NAV értesíti Önt arról, hogy e két eset közül melyik okán nem tudták nyilatkozatát érvényesíteni.

Az 1%, mint adományozás anonim és névtelen, azaz a civil szervezetek nem tudják, hogy kitől érkezik számukra 1%-os felajánlás, de 2015-től már rendelkezhet úgy a felajánló, hogy névét, címét, e-mail címét a NAV átadja a kedvezményezett civil szervezetnek. Ugyanakkor a törvény kötelezi a civil szervezeteket, hogy számoljanak el azzal az összeggel, mely számukra az adófizetőktől érkezett. A civilszervezetek beszámolóját a Civil Információs Portálon, egy helyen összegyűjtve tudják megtekinteni az adófizetők.

További információk:

 

Ha az 1%-on kívül is adományoznak, olvassa el Adományozás lépésről lépésre útmutatónkat is!

GYIK

forrás: nonprofit.hu


1. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a civil szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból?

Szerepeljen a NAV regisztrált civil kedvezményezettek listájában!

a) A következő civil szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil. Tv.) szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és
 • alapítvány, közalapítvány, amelyet a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel vett nyilvántartásba a bíróság,

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek;

 • valamint:

b) a Magyar Tudományos Akadémia;
c) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA);
d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény és a következőkben felsorolt egyéb kulturális intézmény:
1. Magyar Állami Operaház,
2. Magyar Országos Levéltár,
3. Országos Széchényi Könyvtár,
4. Magyar Nemzeti Filmarchívum,
5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;
e) az országos szakmúzeumok;

f) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetésből egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba;
g) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény;
h) a Nemzeti Együttműködési Alap.
i) a Magyar Művészeti Akadémia.

2. Mit tegyen tehát az a civil szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni?

A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából részesülni kívánó szervezet:

 • előzetesen regisztráltassa magát a NAV-nál! (Az adóhatóság a 2015. évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.) Bővebben...
 • ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. Törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt);
 • ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát;
 • ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve, adószáma és székhelye pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV regisztrált szja 1%-os kedvezményezettek listájában;

3. Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek, mely 1%-ot kapott?

Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot?

 • Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott)
 • Működésre (együttes összege a felhasznált összeg 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft lehet). A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot. Működési költségként az 1%-os törvényben megadottak (1996. évi CXXVI. tv. 7§ 10-es cikkely) vehetők figyelembe.
 • Tartalékolhatja is a szervezet a kapott 1%-ot, az átutalást követő második év december 31-éig.

4. Mit kell tennie a szervezetnek a kapott 1% felhasználása után?

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. Ez azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban és külön költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni.

A civil szervezeteknek a NAV oldaláról tölthetik le a „18KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot. Majd kitöltve azt, 2020. május 31-éig kizárólag elektronikus úton kellett beküldeni a NAV részére az Ügyfélkapun keresztül.

Az adatlap mellé az ABEV programot is le kell töltenie azoknak, akik a közzétételi kötelezettségüknek eleget kívánnak tenni, mert az adatlap kizárólag ezen programon keresztül tölthető ki. Előnye, hogy a program útmutatót és hibajelzést is ad, ha nem helyesen töltik ki a lapot.

18KOZ számú közleményben szerepelnie kellett mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság

 • 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére,
 • a tárgyévben (2019-ben) felhasznált összegként figyelembe kell venni azon összeget is, amelyet a kedvezményezett már az utalás évében, azaz a 2018. évben felhasznált, illetve amelyet
 • a kedvezményezett a hibátlan 17KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.

A közleményt abban az esetben is be kell nyújtania a kedvezményezettnek, ha a 2018. évben nem utalt ki a kedvezményezett és jogelődje részére szja 1%-os összeget az állami adó- és vámhatóság, azonban a 17KOZ jelű közleményében a kedvezményezett és/vagy jogelődje tartalékolt összeget tüntetett fel.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, a jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli.

Az adatlapon meg kell adni a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 1%-os összeg felhasználási módját (adott évben a két évvel korábban kiutalt 1%-os támogatást), majd írásban is be kell mutatni, hogy mire költötte a civil szervezet vagy intézmény a kapott összeget. Bár a tárgyév, melyről el kell számolni mindig az adott 1% kiutalását követő évet jelenti, amennyiben a szervezet/intézmény megkezdte a pénz elköltését még a kiutalás évében, akkor azt is bele kell számolni.

A pénzügyi adatoknál külön kell tételezni a működésre (mely a felhasznált összeg max. 25%-a), illetve a cél szerinti tevékenységre használt összeget, valamint a még el nem költött részt a tovább tartalékolt rovatban kell megjeleníteni.

A kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül” felirat megnyomása után tudjuk benyújtani a NAV-nak, amennyiben a civil szervezet/intézet már érvényes regisztrációval rendelkezik a www.magyarorszag.hu oldalon.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a NAV által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján (www.civil.info.hu) június 30-tól legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb május 31-éig, és azt onnan 1 évig nem távolíthatják el.

5. Mit kell tennie a NAV-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban?

Ha a fenti 1. pontban felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül, akkor a NAV az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át a felajánlott 1%-okat. Ha az 1. pontban felsorolt felétetlek teljesültek, akkor a NAV legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének szeptember 30. napjáig köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. (Az utalás nem teljesíthető, amennyiben a nyilatkozatokban felajánlott összeg kedvezményezettenként nem éri el az 1000 forintot.)

Ha a NAV december 15-ig a rendelkező magánszemélyt a NAV érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet a NAV internetes holnapján közzétett tájékoztatóban szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor a NAV az adózót az indok megjelölése és határozat elfogadása nélkül, az elutasítást követő 30 napon belül értesíti.

Az 1. pontban említett kedvezményezettek részére átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását a NAV ellenőrizheti. A közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználás esetén az NAV erről határozatot hoz, és ennek alapján az összeget visszafizetteti.

A NAV internetes honlapján tájékoztatást nyújt az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, adószámáról, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről szóló tájékoztatót a NAV honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza.

6. Mit kell tennie a szervezetnek, ha a jövőben is szeretne 1%-ot gyűjteni?

Az adóhatóságnál kell előzetesen - elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes.

Amennyiben a regisztrációt követően bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adóhatóság a bejelentést követően törli a szervezetet a kedvezményezettek hatósági nyilvántartásából. Az adóhatóság a szervezetet akkor is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú tevékenységet nem folytató szervezetté történő átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem felel meg a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek.

NAV információs füzet - Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek az szja 1 %-ából? (2020)

frissítve: 2020.02.05.

Adózói teendőink