Archívum (2017)

TÁJÉKOZTATÁS !

Ezúton tájékoztatjuk a civil szervezetek képviselőit, hogy a Szolnoki Törvényszéken a bírósági kivonat ingyenes kikérése MEGSZŰNT !

A kivonatot 100.-Ft/oldal illetékbélyeg összegéért tudják kikérni, és egyidejűleg egy kérelmet is ki kell tölteniük.

A kérelem itt letölthető.


A Jász- Nagykun Szolnok megyei Civil Információs Centrum és a Jász- Nagykun Szolnok megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály együttműködése alapján 2017.november 27-30 napja között – a nagy érdeklődésre tekintettel- ÚJRA hivatásos gondnok képzést tart.

Felhívás gondnok képzésreJelentkezési lap

NAV Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósággal együttműködve
invitáljuk Önöket a 2017. november 23-a (csütörtök) 13 órakor kezdődő ADÓ-ÓRÁK-ra. Részletek a meghívóban! JELENTKEZÉS: 2017.11.21. (kedd) 08 óráig, az 56/513-000-as telefonszámon!

  FELHÍVÁS-page-001 XV. Civil Kavalkád,címlap XV. Civil Kavalkád Programja végleges


FIGYELEM, KÖTELEZŐ CÉLKAPU REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PARTNERSÉGI INFORMÁCIÓS NAP ! A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja Partnerségi Információs Napjára: Cégkapu regisztráció – kötelező elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől Tisztelt Civil Szervezetek! A cégkapu regisztráció kötelező elektronikus ügyintézés 2018.01.01-től. Ezért a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Civil Információs Centrum első ízben 2017.08.24.-én csütörtökön 10:00-16:00 óráig biztosítja a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztrációban való segítségnyújtást Szolnokon a Baross u 56 szám alatt. FONTOS: Minden civil szervezet bejegyzett képviselője hozzon magával egy bírósági kivonatot és egy aláírási címpéldányt. Lehetőség van meghatalmazotti képviseletre is a cégkapu regisztráció során, ebben az esetben a bejegyzett képviselő meghatalmazottja részére adjon meghatalmazást, melyet a meghatalmazottnak magával kell hoznia. KÖTELEZŐ AZ ÜGYFÉLKAPU MEGLÉTE, ezért kötelezően hozzák magukkal az ügyfélkapu belépéséhez szükséges adatokat (felhasználói név, jelszó). Időpont: 2017.08.24. (csütörtök) 10:00-16:00 óra< Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum, 5000 Szolnok Baross út 56. Előadók: dr. Molnár Beáta-elnök és Fülöpcsei Judit-elnökhelyettes   A rendezvényen való részvételi INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.   JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.08.23. (szerda) 16:00 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen az alábbi címen.

MeghívóRegisztrációs lap

Cégkapu regisztráció – kötelező elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől

Tájékoztatjuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil szervezeteket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján az egyesület és az alapítvány is beletartozik. Ennélfogva a civil szervezeteknek mindenképpen szükséges az úgynevezett Cégkapun regisztrálniuk magukat, mivel 2018. január 1-jétől kezdődően mind a kapcsolattartás, mind a hivatalos dokumentumok megküldése ezen a felületen keresztül történik. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megjelent a Civil Információs Portál felületén.: / Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek az alapítványok és az egyesületek is. A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje 2017. december 31. A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció, ezután lehet majd belépni a https://cegkapu.gov.hu címre. A regisztráció során szükséges megadni az elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail címet, telefonszámot is. A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, tehát a hivatalos dokumentumok is erre fognak érkezni. /

A Cégkapu felületén való regisztráció végső határideje 2017. december 31-én jár le, amelyet addig a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html oldalon tehetnek meg. Amennyiben a civil szervezeteknél kérdés merülne fel a regisztrációval kapcsolatosan, kérjük a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat, vagy az ekozig@1818.hu e-mail címet keressék .


Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogi-közhasznúsági, a pénzügyi, könyvviteli és adózási, valamint a pályázati és forrásteremtési tanácsadás 2017.08.01-2017.08.25. napjáig szabadság miatt szünetel. A többi szolgáltatásainkat változatlan formában vehetik igénybe. Megértésüket köszönjük! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum


Kirill pátriárka és Tyihon püspök találkozója Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel

Kirill pátriárka július 4-én találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel és népes kíséretével a moszkvai Danyilov-monostorban, amely a pátriárka és egyben a szinódus rezidenciája. Köszöntőjében a pátriárka – aki a Külső Egyházi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjeként több alkalommal is volt korábban Magyarországon – igen meleg szavakkal emlékezett vissza a 2001. évben tett látogatására, amely a magyarországi kereszténység millenniumának jegyében történt. Megjegyezte, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai lendületesen fejlődnek az utóbbi időkben. Ebben az orosznyelvű diaszpórának is jelentős szerepe van, amely Magyarországon él, és kedvező feltételeket teremt a két ország kapcsolatainak fejlődéséhez. A magyar miniszter személyén keresztül köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy az ortodox egyház létesítményeinek munkáját jó szándék és segítőkészség övezi Magyarországon.

 

A pátriárka felidézte korábbi kapcsolatait a magyarországi Katolikus és Református Egyházzal. A 70-es és 80-as években ezek a kapcsolatok igen intenzívek voltak. A Magyarországi Református Egyházzal teológiai dialógust is folytattak, amelyeknek „Debrecen” volt az elnevezése, mivel ebben a városban kezdődtek. A „hidegháború” éveiben azon dolgoztunk – mondta a pátriárka -, hogy Kelet és Nyugat keresztényei kapcsolatban maradhassanak egymással, elsősorban ezt a célt szolgálták a különböző nemzetközi konferenciák. Ezekben az évtizedekben született meg a „közös Európa” eszménye, amelynek alapja éppen a közös európai és keresztény értékek voltak. Lehet, hogy az Oroszországban élő ortodox keresztények éppen ezért figyelik fájdalommal a nyugati világ eltávolodását ezektől az értékektől. Amit manapság ott közös értékeknek neveznek, azok semmiképp sem tekinthetők a velünk közös értékeknek – hangsúlyozta a pátriárka -, mivel szakítottak a keresztény elvekkel és a keresztény erkölccsel. Az a konfliktus, amely most Kelet és Nyugat között zajlik, valójában az értékek konfliktusa. Éppen ezért különleges tisztelet illeti Magyarország álláspontját, amely a keresztény erkölcs talaján áll: a 2012-ben elfogadott új alkotmányban rögzítve van, hogy Isten és a kereszténység egyesíti a magyar népet, a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, az emberi élet pedig a fogantatás pillanatától kezdődik. Mi támogatjuk Önöket mindabban – mondta a pátriárka – ami döntő fontossággal bír az emberi lét számára. Ez pedig maga az ember és az erkölcs, amely szerint az ember él, minden más másodlagos ehhez képest. A pátriárka külön kiemelte Magyarország szerepét és áldozatvállalását a Közel-keleti keresztények támogatásában, amely teljes mértékben egybeesik az Orosz Ortodox Egyház és az orosz kormányzat törekvéseivel. Végül a magyar külügyminiszteren keresztül a legjobb kívánságait küldte Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak. A pátriárka szavaira válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország ugyanilyen tisztelettel tekint mind Oroszországa, mind az Orosz Ortodox Egyházra. Magasra értékeljük az orosz embereket – mondta -, akik magyar földön élnek és az orosz ortodox egyház közösségeit: a magyar nemzet fontos részét alkotják. Örömmel állapította meg, hogy a Moszkvai Patriarkátus és a magyarországi keresztény felekezetek között jó kapcsolatok alakultak ki. Ugyanaznap, július 4-én, Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója külön megbeszélést folytatott a magyar külügyminiszterrel a moszkvai magyar nagykövetségen. Ezen a találkozón a Magyar Egyházmegye és a magyar kormányzat Külügyminisztériuma közötti kapcsolatokat és közös teendőket tekintették át, különös tekintettel négy templom felújítására, ill. felépítésére. A találkozó során, amelyen a moszkvai magyar nagykövet, Balla János is részt vett, a külügyminiszter kifejezte a magyar kormányzat készségét arra, hogy az Egyházmegye bármely templomának felújításában készek együttműködni. (Forrás: Moszkva Észak-keleti Vikariátusának honlapja) ; http://hungary.orthodoxia.org


Bíróságok Napja és ítélkezési szünet a megye bíróságain!

A bíróságokon a nyári szabadságok kiadására a 2017. július 15-étől augusztus 20-áig terjedő időszakban, az ún. ítélkezési szünetben kerül sor. Ez idő alatt a bíróságok változatlanul fogadják a beadványokat, folyamatosan intézik a halaszthatatlan ügyeket, biztosítják az iratok megtekintését és a másolatok kiadását, de a Szolnoki Járásbíróság kivételével a megye bíróságain nem kerül sor panasznap megtartására és a bírósági kezelőirodák is módosított ügyfélfogadási rendben működnek majd.

Az ítélkezési szünet ideje alatt a Szolnoki Járásbíróságon két napon 2017. július 24-én és augusztus 7-én kerül sor panasznap megtartására.

A bírósági kezelőirodák ügyfélfogadási rendje az ítélkezési szünet ideje alatt az alábbiak szerint alakul:

Szolnoki Törvényszék

 • Hétfő 8.30-12.00
 • Kedd-Péntek 10.00-11.00

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 • Hétfő 8.30-12.00
 • Kedd-Péntek 10.00-11.00

Szolnoki Járásbíróság

 • Hétfő 8.30-12.00
 • Kedd-Péntek 10.00-11.00

Jászberényi Járásbíróság

 • Hétfő-Péntek 9.00-10.30

Karcagi Járásbíróság

 • Hétfő-Péntek 9.00-11.00

Kunszentmártoni Járásbíróság

 • Hétfő 9.00-11.00
 • Kedd 9.00-11.00
 • Szerda 9.00-11.00
 • Csütörtök 8.30-11.30, 12.30-15.00
 • Péntek 9.00-11.00

Mezőtúri Járásbíróság

 • Hétfő-Péntek 9.00-11.00

Tiszafüredi Járásbíróság

 • Hétfő 9.00-11.00
 • Kedd 13.00-15.00
 • Szerda 9.00-11.00
 • Csütörtök 13.00-15.00

Forrás és további információ itt található: http://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/ CIC Nyári nyitvartás CIC Nyári nyitvartás


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum sok szeretettel figyelmükbe ajánlja a Szolnok Városi Gyermeknapi rendezvényt!

gyereknap


A Somnakaj Church több sikeres helyszín után ezúttal Szolnokra látogat el a koncert verzióval. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum sok szeretettel figyelmükbe ajánlja ezt a megyei eseményt.

SomnakajChurch_PLAKATA2_szolnok (1)_kicsinyitett


A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Partnerségi Információs Rendezvényre, csoportos tanácsadásra

Időpont: 2017. 05. 10. (szerda) de. 10:00-13:00 óra Helyszín: Civilek Háza- 5300 Karcag, Rákóczi út 3. (felső épület)

Időpont: 2017. 05. 10. (szerda) du. 14:00-16:00 óra Helyszín: Kisújszállás Városi Vígadó – 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 7. (üvegterem)

Gyakorlati tanácsok éves beszámoló elkészítéséhez

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

Gyakorlati tanácsok létesítő okirat új Ptk-nak való megfeleltetéséhez

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, CIC vezető

Gyakorlati pályázati- és forrásteremtési tanácsok

Előadó: Mészáros Ágota, szakmai vezető

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.08. (hétfő) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, az alábbi címen. A jelentkezési laphoz CSATOLANDÓK:

 • a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját
 • a szervezet jelenleg hatályos alapszabály / alapító okirata.

 

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Partnerségi Információs Rendezvényre, csoportos tanácsadásra

Időpont: 2017. 05. 11. (csütörtök) de. 10:00-13:00 óra Helyszín: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár- 5435 Martfű, Mártírok út 1. (táncterem)

Időpont: 2017. 05. 11. (csütörtök) du. 14:00-16:00 óra Helyszín: Szabó Gyula Művelődési Központ – 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 16. (kisterem)

Gyakorlati tanácsok éves beszámoló elkészítéséhez

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

Gyakorlati tanácsok létesítő okirat új Ptk-nak való megfeleltetéséhez

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, CIC vezető

Gyakorlati pályázati- és forrásteremtési tanácsok

Előadó: Mészáros Ágota, szakmai vezető

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.09. (kedd) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, az alábbi címen.

A jelentkezési laphoz CSATOLANDÓK:

 • a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját
 • a szervezet jelenleg hatályos alapszabály / alapító okirata.

 

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Partnerségi Információs Rendezvényre, csoportos tanácsadásra

Időpont: 2017. 05. 18. (csütörtök) de. 10:00-13:00 óra Helyszín: Pájer Antal Művelődési Ház- 5130 Jászapáti, István király út 6-10. (1. emeleti terem)

Időpont: 2017. 05. 18. (csütörtök) du. 14:00-16:00 óra Helyszín: Polgármesteri Hivatal Jászberény- 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Gyakorlati tanácsok éves beszámoló elkészítéséhez

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

Gyakorlati tanácsok létesítő okirat új Ptk-nak való megfeleltetéséhez

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, CIC vezető

Gyakorlati pályázati- és forrásteremtési tanácsok

Előadó: Mészáros Ágota, szakmai vezető

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.16. (kedd) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, az alábbi címen. A jelentkezési laphoz CSATOLANDÓK:

 • a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját
 • a szervezet jelenleg hatályos alapszabály / alapító okirata.
MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Partnerségi Információs Rendezvényre, csoportos tanácsadásra

Időpont: 2017. 05. 23. (kedd) de. 10:00-13:00 óra Helyszín: Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ- 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6. (üvegterem)

Időpont: 2017. 05. 23. (kedd) du. 14:00-16:00 óra Helyszín: Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.- Közösségi Ház – 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Gyakorlati tanácsok éves beszámoló elkészítéséhez

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

Gyakorlati tanácsok létesítő okirat új Ptk-nak való megfeleltetéséhez

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, CIC vezető

Gyakorlati pályázati- és forrásteremtési tanácsok

Előadó: Mészáros Ágota, szakmai vezető

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.19. (péntek) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, az alábbi címen. A jelentkezési laphoz CSATOLANDÓK:

 • a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját
 • a szervezet jelenleg hatályos alapszabály / alapító okirata.
MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Partnerségi Információs Rendezvényre, csoportos tanácsadásra

Időpont: 2017. 05. 25. (csütörtök) de. 10:00-13:00 óra Helyszín: Ilovasi Varga István Városi Művelődési Központ- 5341 Kunhegyes, Szabadság tér 7. (kisterem)

Időpont: 2017. 05. 25. (csütörtök) du. 14:00-16:00 óra Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár- 5332 Tiszaszentimre, Petőfi út 12.

Gyakorlati tanácsok éves beszámoló elkészítéséhez

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

Gyakorlati tanácsok létesítő okirat új Ptk-nak való megfeleltetéséhez

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, CIC vezető

Gyakorlati pályázati- és forrásteremtési tanácsok

Előadó: Mészáros Ágota, szakmai vezető

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.23. (kedd) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, az alábbi címen. A jelentkezési laphoz CSATOLANDÓK:

 • a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját
 • a szervezet jelenleg hatályos alapszabály / alapító okirata.

 

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cím birtokosa tisztelettel meghívja

Csoportos pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadásra: - Számviteli beszámolók elkészítés

Választható időpontok: 2017. 05.02. (kedd) 13:00-17:00 óra VAGY 2017.05.03. (szerda) 09:00-13:00 óra

Helyszín: CIC Iroda- 5000 Szolnok, Baross u. 56.

Csoportos pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás (Számviteli beszámolók elkészítés) : Gyakorlati könyvelési tanácsok közhasznú és nem közhasznú szervezetek számára

Kérjük, hozza magával a 2016. évi főkönyvi kivonatot vagy naplófőkönyvet, valamint 2015. évi beszámolóját!

Előadó: Fülöpcsei Judit, mérlegképes könyvelő

A képzésen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.04.27. (csütörtök) 18 óráig, a mellékelt regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, illetve személyesen vagy postai úton az alábbi címen.

Kérjük a jelentkezőket, hogy csak 1 időpontot szíveskedjen megjelölni!

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cím birtokosa tisztelettel meghívja

A közigazgatási civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzés- Ügyviteli képzés

Időpont: 2017.05.03. (szerda) 13:00-14:00 óra

Helyszín: CIC Iroda- 5000 Szolnok, Baross u. 56.

Csoportos jogi tanácsadás: Civil szervezetek működési környezete különös tekintettel a napi működésre.

Előadó: dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke

Kérjük, hogy egy bírósági kivonatot és hatályos létesítő okiratot hozzák magukkal!

A képzésen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.04.27. (csütörtök) 18 óráig, a mellékelt regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, illetve személyesen vagy postai úton az alábbi címen.

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Civil Érdekvédelem tájékoztató rendezvényre:

A VEZETŐI STRESSZKEZELÉS GYAKORLATA, avagy válaszok „a mai világ” kihívásaira

Időpont: 2017.05.05. (péntek) 10:00-12:00 óra VAGY 2017.05.09. (kedd) 10:00-12:00 óra

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információ Centrum nagyterme (5000 Szolnok, Baross út 56.)

Előadó: Polyák Ferenc, pszichológus

A rendezvényen való részvételi INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.05.03. (szerda) 18:00 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen az alábbi címen.

MeghívóRegisztrációs lap

2017.04.26. Patisszon és Álmos kiállítás gyerekeknek


Húsvéti üdvözlet


A CONTACT MKSZ, mint a JNSZM-i Civil Információs Centrumot működtető Egyesület tisztelettel meghívja

Aktuális pályázatokról tartandó tájékoztató előadására.

Időpont: 2017. április 21-én (péntek) 15:00 óra és 2017. április 25-én (kedd) 16:30 óra Helyszín: Civil Információs Centrum nagyterme - Szolnok, Baross u. 56.

Az NGM-, a Széchenyi 2020 keretében kiírt EFOP, TOP, VEKOP pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató előadás

Előadó: Mészáros Ágota, a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, szakmai vezető

Az előadáson való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.04.20. (csütörtök) 17 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen illetve postai úton, az alábbi címre.

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a JNSZM-i Civil Információs Centrumot működtető Egyesület tisztelettel meghívja

Aktuális pályázatokról tartandó tájékoztató előadására.

Időpont: 2017. április 12-én (szerda) 15:00 óra Helyszín: Civil Információs Centrum nagyterme - Szolnok, Baross u. 56.

Az EMMI által kiírt Nemzeti Tehetség Program, és a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatai, az NKA Népművészeti Kollégiuma és Színházművészeti Kollégiuma által kiírt pályázatok bemutatása

Előadó: Mészáros Ágota, a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, szakmai vezető

Az előadáson való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.04.11. (kedd) 17 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen illetve postai úton, az alábbi címre.

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa és a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó és Vámigazgatósága tisztelettel meghívja

A vadásztársaságok új vadászati ciklusához kötődő adózási kötelezettségeik

című, közösen szervezett Partnerségi információs rendezvényére.

Időpont:2017.04.11. (kedd) 13:00-14:30 óra

Helyszín:5000 Szolnok, Baross út 56. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum nagyterme

Előadó:Dr. Ecseki András, a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó és Vámigazgatóság munkatársa

Az előadáson való részvétel INGYENES.

Meghívó

VIII. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Konferencia előadás anyagai

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal –Szolnok Járási Hivatal Munkavédelmi Munkaügyi Osztály előadás anyaga

NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó és Vámigazgatóság előadás anyaga

Nemzeti Kulturális Alap előadás anyaga

Szolnoki Törvényszék előadás anyaga

Az előadás anyaga és annak gyakorlati értelmezése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum közigazgatási civil jogi képzései során elérhetőek


2017.04.05. JNSZ Megyei Civil Konferencia

MeghívóRegisztrációs lap

 


A CONTACT MKSZ, mint a Civil Információs Centrum Jász-Nagykun-Szolnok Megyei cím birtokosa tisztelettel meghívja

Civil Érdekvédelem tájékoztató rendezvényre:

STRESSZ KEZELÉS vezetőknek, avagy válaszok „a mai világ” kihívásaira c. előadás sorozat első előadása

Időpont: 2017. 03. 21. (kedd) 13:30-15:00 óra Helyszín: Civil Ház nagyterme (5000 Szolnok, Baross út 56.)

Előadó: Bordásné Ignácz Ildikó egészségnevelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.03.20. (hétfő) 12 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen, az alábbi címen.

MeghívóRegisztrációs lap

CIC + ÖC Március 15


2017. március 15. plakát


ado


A CONTACT MKSZ, mint a JNSZM-i Civil Információs Centrumot működtető Egyesület tisztelettel meghívja

a NEA kollégiumai által 2016. évre kiírt működési- és szakmai célú pályázatainak módosításáról, illetve elszámolásáról tartandó Partnerségi Információs Rendezvényre,

Időpont:2017. február 21-én (kedd) 17:00 óra Helyszín:Civil Információs Centrum nagyterme - Szolnok, Baross u. 56.

A NEA-16-M és NEA-16-SZ pályázatok módosításával/elszámolásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismertetése. Előadó:Mészáros Ágota, a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, szakmai vezető

Az előadáson való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. JELENTKEZÉS:legkésőbb 2017.02.20. (hétfő) 18 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve postai úton az alábbi címre.

MeghívóRegisztrációs lap

A mai napon már huszadik alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját. Köszönet mondunk minden civilnek, aki tenni akar szűkebb vagy tágabb környezetéért, legyen szó hobbiról vagy komoly szakértői munkáról. A civilek napján üdvözöljük azt a több mint 60 ezer civil szervezetet, melynek nagy többsége polgári kezdeményezésre azért jött létre, hogy az élet egy-egy területén erősítse a közösséget. Ők azok, akik időseket, családokat, fogyatékossággal élőket segítenek, kulturális, hagyományőrző és sportprogramokat szerveznek, részt vállalnak a tehetséggondozásban, az iskolai közösségi szolgálat kapcsán megismertetik a fiatalokat a másokért végzett munka jóleső érzésével vagy éppen tanácsaikkal segítenek abban, hogy kevesebb legyen az adminisztráció és hatékonyabb a segítség. Ők azok, akik szabadidejükben dolgoznak másokért. Olyan feladatokat vállalnak, mellyel tehermentesítik az államapparátust, de még fontosabb, hogy a helyiek érdekében és a helyiek igényei szerint végzik munkájukat. Magyarországon, de a világ valamennyi fejlett demokráciájában, jelentős szerepe van a civil társadalomnak az élet egyes területeinek alakításában. A döntéshozók meghallgatják a civileket és javaslataikat beépítik a szabályozásba. 2011-ben, az ún. Civil törvény hatályba lépése lehetőséget biztosított arra, hogy átlátható, és a korábbinál egyszerűbb legyen a civil szervezetek működése. A Nemzeti Együttműködési Alap 2012 óta évről-évre támogatást biztosít a hazánkban működő és a határon túli magyar egyesületeknek, alapítványoknak. Cél a civil szféra helyzetbe hozása, ezen szervezetek társadalomformáló és szolgáló munkájának támogatása. Csak az idei évben a működési pályázatok esetében több mint kilencezer pályázat érkezett be. Az állami támogatások összege 2010 óta folyamatosan nőtt. Míg 2010-ben ez az összeg 144 milliárd forint volt, addig 2015-ben állami támogatásként 202 milliárd forintot kaptak a civil szervezetek, aminek egy kis, de fontos szelete a NEA keretében nyújtható támogatás. A civilek napján köszöntünk minden civilt, legyen szó magánszemélyről vagy civil szervezetről, akik munkájukkal az emberek, kisebb és nagyobb közösségek javát szolgálják. Becsüljük meg munkájukat! Dr. Csizmadia László NEA Tanács elnöke Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Fülöp Attila EMMI helyettes államtitkár


Tájékoztató az egyes egyesületeket és alapítványokat érintő létesítő okirat módosítás határidejének megváltozásáról

Az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi I. törvény 1. §-a értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések léptek:

„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét."

„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2017. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet."

Tehát a korábbi szabályozás helyébe – miszerint az egyesületek és alapítványok a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek a létesítő okirataik mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, melyek nem felelnek meg a Ptk. szabályinak – egységesen 2017. március 15. napja került meghatározásra az esetlegesen szükséges módosítások átvezetésének határidejeként.

A törvénymódosítás indoklása szerint jelenleg azon szervezetek száma, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek, 52 922. A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt. Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesítő okirat Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat-módosításhoz.


A CONTACT MKSZ, mint a JNSZM-i Civil Információs Centrumot működtető Egyesület tisztelettel meghívja

a NEA kollégiumai által 2017. évre kiírt szakmai célú pályázatairól tartandó tájékoztató előadásra,

Időpont: 2017. január 12-én (csütörtök) 16:30 óra Helyszín: Civil Információs Centrum nagyterme - Szolnok, Baross u. 56.

A NEA-17-SZ szakmai célú pályázatok benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismertetése.

Előadó: Mészáros Ágota, a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, szakmai vezető

Az előadáson való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött.

JELENTKEZÉS:legkésőbb 2017.01.11. (szerda) 12 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, illetve személyesen az alábbi címre.

MeghívóRegisztrációs lap

A CONTACT MKSZ, mint a JNSZM-i Civil Információs Centrumot működtető Egyesület tisztelettel meghívja

a NEA kollégiumai által 2017. évre kiírt működési célú pályázatairól tartandó tájékoztató előadásra,

Időpont:2017. január 05-én (csütörtök) 16:30 óra Helyszín:Civil Információs Centrum nagyterme - Szolnok, Baross u. 56.

A NEA-17-M működési célú pályázatok benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismertetése.

Előadó: Mészáros Ágota, a CONTACT MKSZ elnökhelyettese, szakmai vezető Az előadáson való részvétel INGYENES, de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. JELENTKEZÉS: legkésőbb 2017.01.04. (szerda) 12 óráig, a mellékelt Regisztrációs lapon: az info@contactmksz.hu e-mail címen, vagy postai úton, illetve személyesen az alábbi címre.

MeghívóRegisztrációs lap

Változások és új feladatok 2017. január 1. napjától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban

 

 1. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési feladatok a kormányhivatalban

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszűnésével, a 328/2016. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2017. január 1. napjától a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati és a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzési feladatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (főosztályvezető: Szabó Endre, központi telefonszám: 56/814-523) látja el. (A kifizető ügynökségi feladatkörbe tartozó feladatokat továbbra is a Magyar Államkincstár végzi.) Ezen ügyekkel kapcsolatban az ügyintézés helye változatlan: 5000 Szolnok, József Attila út 34. Az ügyfélfogadás rendje: H: 8-18 K: - SZ: 8-16 Cs: 13-16 P: 8-12

 1. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok a kormányhivatalban
 2. január 1. napjától a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalához kerülnek át, így a továbbiakban a mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban, valamint a műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban a Szolnoki Járási Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya (osztályvezető: Makovi Miklós, központi telefonszám: 56/513-479) jár el megyei illetékességgel.

Ezen ügyekkel kapcsolatban az ügyintézés helye változatlan: 5000 Szolnok, Ady Endre út 33. Az ügyfélfogadás rendje: H: 8-18 K: - SZ: 8-16 Cs: 13-16 P: 8-12

 1. Szervezeti változások
 2. január 1. napjától az alábbi szervezeti változások következnek be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál:

- megkezdi működését az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, mely a megszűnt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatait látja el, - a kormányhivatalon belül a Szolnoki Járási Hivatal az alábbi új feladatokat látja el:

 • közlekedési feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Indóház u. 8., központi telefonszám: 56/414-353, e-mail: szolnokjh.kozlekedes@jasz.gov.hu)
 • útügyi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Indóház u. 8., központi telefonszám: 56/514-410, e-mail: szolnokjh.utugy@jasz.gov.hu)
 • munkavédelmi és munkaügyi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4., központi telefonszám: 56/510-840, e-mail: szolnokjh.mvedmugy@jasz.gov.hu)
 • egyes foglalkoztatási feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 6-8., központi telefonszám: 56/523-900, e-mail: szolnokjh.fogl@jasz.gov.hu)
 • fogyasztóvédelmi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Indóház u. 8., központi telefonszám: 56/513-336, e-mail: szolnokjh.fogyved@jasz.gov.hu)
 • családtámogatási és pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A., központi telefonszám: 56/523-020, e-mail: szolnokjh.cstampuell@jasz.gov.hu)
 • egyes egészségbiztosítási feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 3-5., központi telefonszám: 56/795-910, e-mail: szolnokjh.eboszt@jasz.gov.hu)
 • adategyeztetési és nyugdíjbiztosítási feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A, központi telefonszám: 56/523-020, e-mail: szolnokjh.adatenyugbizt@jasz.gov.hu)
 • rehabilitációs ellátással kapcsolatos feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály székhely: 5000 Szolnok, József A. út 46., központi telefonszám: 56/795-848, email: szolnokjh.rehabellszak@jasz.gov.hu)
 • földművelésügyi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Verseghy u. 9., központi telefonszám: 56/975-794, e-mail: szolnokjh.foldmuvelesugy@jasz.gov.hu)
 • növény- és talajvédelmi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32., központi telefonszám: 56/516-810, e-mail: szolnokjh.novtalajved@jasz.gov.hu)
 • vetőmag- és szaporítóanyaggal kapcsolatos feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Dózsa György utca 15/A, központi telefonszám: 56/516-810, e-mail: szolnokjh.vetomag@jasz.gov.hu)
 • környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok (Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály, székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., központi telefonszám: 56/523-423, e-mail: szolnokjh.kornyezetved@jasz.gov.hu, szolnokjh.termeszetved@jasz.gov.hu)

A szervezeti átalakulás nem érinti a megszokott ügyintézést, az ügyfélfogadás változatlan helyszíneken történik, a kormányhivatal továbbra is biztosítja a feladatok fennakadás nélküli ellátását, és változatlan színvonalon nyújtja szolgáltatásait. Az új szervezeti struktúra az alábbi linkre kattintva megtalálható: szervezeti felépítés

>>> Vissza a fő oldalra  <<<