Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

CONTACT MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (CONTACT MKSZ) 1989-ben egyesületként alakult, Szolnokon, közhasznú szervezetként működik. Az elmúlt több mint 34 évben az egyesület folyamatosan fejlődött, egyre többrétű tevékenységet folytatott. Újabb és újabb feladatokat vállaltunk fel, míg másokat leadtunk.

 

Feladataink :

JNSZ VÁRMEGYEI CIVIL KÖZÖSSÉGI SZOLNOK  (CKSZK)

 

Az Egyesület 2007-től a civil szervezetek segítése felé fordult, ettől az évtől működteti a Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Civil Szolgáltató Központot. 2012.07.01-től pedig folyamatosan egyesületünk nyerte el a CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM (CIC) 2020.07.01.-től Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) címet, melyet a Miniszterelnökség (megelőzően az Emberi Erőforrások Minisztériuma) adományoz.

 

A CKSZK feladata:

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi.

A pályázati úton elnyert címet olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy a Civil tv. 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.
A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését. A Civil Közösségi Szolgáltató Központokat működtető civil szervezetek minden vármegyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait.

A Civil Központok feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok által nyújtott főbb ingyenes szolgáltatások a következők:

 • segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;
 • tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;
 • gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
 • elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Szolgáltatásaink között szerepel fentieken túl : magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok erősítése és a folyamatosan növekvő létszámban regisztráló vármegyei civil szervezetek ( 959) szakmai  és infrastrukturális támogatása.

Szolnok Város Civil Stratégiája alapján 273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat a  Szolnok Vármegyei Jogú Város Önkormányzatának civil stratégiájáról  BENNE A JNSZ Vármegyei  CIVIL KÖZPONT FELADATAI KÖZÉ TARTOZIK :

„…… 6.5.1. A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatának elősegítése, a civil szervezetek közreműködésének elősegítése az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntéshozatalban.

 1. a) Civil kerekasztalok működtetése: minél több civil szervezet kapcsolódjon be szolnoki civil kerekasztalok munkájába. Minél több vidéki településen alakuljanak meg a civil kerekasztalok vagy civil fórumok.
 2. b) Civil kerekasztal delegáltak részvétele az önkormányzati bizottsági és közgyűlései munkában: fejlődjön és bővüljön tovább a szolnoki civil kerekasztalok delegáltjainak szerepe Szolnok város közéletében. Erősödjön a vidéki települési civil kerekasztalok vagy civil fórumok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal.
 3. c) Megállapodás megkötése a civil szervezetek és az önkormányzat között: olyan megállapodások szülessenek a helyi önkormányzatok és a települési civil kerekasztalok vagy civil fórumok között, amelyek konkrét formában tartalmazzák az együttműködés kereteit, tartalmát………..”

 

A szolnoki civil szervezetek önkormányzattal való együttműködésének legfőbb szerve a CKSZK–ban működő Civil Tanács. Közvetítjük az Önkormányzat és civil szervezetek közötti párbeszédet a város kerekasztalai és Civil Tanácsa segítségével. Az önkormányzati bizottságokba a Civil Kerekasztalok jelölhetnek delegáltakat.

 

Terem és infrastruktúra használatot biztosítunk, rendezvényeket szervezünk,a JNSZ Vármegyei Civil Házban, honlapot szerkesztünk és havi hírlevelet adunk ki, a civil szervezetek számára ingyenes internet és könyvtár használatot biztosítunk.

Részt veszünk a CivilTech informatikai adományozó programban.

 

Bővebben :CKSZK Főmenü menüpontjai alatt

 

 

JNSZ VÁRMEGYEI ÖNKÉNTES KÖZPONT

 

Egyesületünk működteti Szolnokon az Önkéntes Centrumot, mely 2013. 02.01-től Önkéntes Központként funkcionál. Az Önkéntes Centrum munkáját dr. Adorján Ildikó-díjjal jutalmazta Szolnok Város Polgármesteri Hivatala 2013-ban. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a közért való aktív cselekvés és az önkéntes szerepvállalás általánosan elfogadott érdekké váljon. Az Önkéntes Központ feladata: Segítse az önkénteseket igényeiknek megfelelő tevékenységet, ill. szervezetet találni. Szolgáltatásaink: Közvetítés: önkéntesek regisztrációja, közvetítése a fogadószervezetekhez, foglalkoztatás-helyettesítő (FHT) támogatásban részesülők számára fogadószervezet keresése és önkéntes tevékenység biztosítása. Szolnok Város FHT rendszere példaértékű az országban. Felkészítés: az önkéntes munkavégzéshez és önkéntesek fogadásához tréningek szervezése, információ nyújtás, tanácsadás keretében.

Egyéb feladatai: A Neumann János Egyetemmel (2019. szeptemberétől a Debreceni Egyetem-Szolnoki Campus részeként) kötött megállapodásunk értelmében a hallgatók a szabadon választott tárgyak helyett önkéntes tevékenységgel is szerezhetnek 2 kredit pont .

 

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal való együttműködésünk célja: Önkéntes Tartalékos Rendszer feltöltésének elősegítése, a Magyar Honvédség népszerűsítése, a honvédelemre történő nevelés, valamint a civil társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolatának erősítése.

 

Bővebben : http://contactmksz.hu/jasz-nagykun-szolnok-megyei-onkentes-centrum/

 

SZÉCHENYI  TANODA - felzárkóztatási program:

2010. évtől működtetjük a Széchenyi Tanodát Szolnokon a Széchenyi Városrészben. A Tanoda az iskolai utáni időszakban kínál olyan lehetőségeket a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a családok számára pedig számos szabadidős programot kínálunk. Programunk célja: a pedagógia eszközrendszerével hozzájáruljunk a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz. A tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit.

 

Bővebben : http://contactmksz.hu/gye-21-alt-tan-2-0267/

 

KÖZFELADATUNK :

Újvárosi Fejlesztési Program társadalomfejlesztési komponense (ÚJVÁROSI FEJLESZTZÉSI IRODA  –UFI) működtetése

Szolnok Vármegyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2018. (V.31.) sz. közgyűlés határozatával fogadta el az Újvárosi Humán Fejlesztési Programban (továbbiakban: Program) végzett 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót, mely felhatalmazást adott a Program folytatásáról szóló cselekvési tervre vonatkozó javaslat és a Program végrehajtásában közreműködő szervezettel történő együttműködési megállapodás előkészítésére.

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület 2018. február 28. napjával befejezte a városrészben az Újvárosi Humán Fejlesztési Programban való közreműködését. A program kezdete óta sok-sok érték jött létre, a lakosság a program során kialakított szolgáltatásokat szívesen vette igénybe, és kívánja azt a továbbiakban is igénybe venni.

A Program egyik nagyon fontos alappillére, hogy az önkormányzati szféra mellett a civil szféra is meghatározó, hiszen a területi munkát, a lakosokkal való közvetlen kapcsolatot hatékonyan terepmunkával lehet elérni. A civil szervezetek hatékony erőforrás-bevonása segíti a Program hatékony megvalósítását.

Mindezek alapján nem láttuk indokoltnak, hogy a Program struktúráján változtassunk, és a leendő közreműködő, végrehajtó szervezettel úgy tárgyaltunk, hogy a megvalósítani kívánt, általuk tett javaslat az előző évi struktúrára épüljön.

A Program végrehajtásába a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatot kívánjuk bevonni, amely szervezettel évek óta dolgozik Önkormányzatunk. A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat az Újvárosi Humánfejlesztési Program társadalomfejlesztési komponense megvalósítását végzi.

Az Újvárosi Humán Fejlesztési Projekt részletes dokumentalasa itt található :

Honlap : https://sites.google.com/view/ujvarosi-fejlesztesi-iroda/

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/UFI-105035297662290/

 

 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület helyi partnerszervezete és JNSZ Vármegyei Koordiátora

 

Az áruházi élelmiszermentés eredményeként  nagyon sok értékes élelmiszer – elsősorban pékáru, zöldség, gyümölcs – szétosztására van lehetőség. Ezek a termékek napi segítséget nyújtanak nehezebb sorsú embertársainknak, így a rendszeres, kiszámítható adományok életminőség váltást is eredményezhetnek.

 Jelenleg 1 db  francia és 2 db angol  áruházlánccal, valamint 1 db amerikai és 1 db német áruház lánccal  partnerségben Szolnokon.

Bővebben : http://contactmksz.hu/a-magyar-elelmiszerbank-egyesulet-szolnoki-partnerszervezete-a-contact-mentalhigienes-konzultacios-szolgalat/

 

 

KIEMELT PROGRAMJAINK :

 

Egyesületünk Szolnok Városnak szociális-, és oktatási,  társadalmi felzárkózási programokban kiemelt partnere. Kapcsolati körében végzett civil hálózatfejlesztési tevékenysége számos alapszolgáltatás ellátására alkalmassá tett Bennünket.

 

TOP projektjeink :

 

 

 

 

Programjaink folyamatosan bővülnek .

Bővebben : a projektjeink főmenü almenüpontjaiban

 

KÜLHONI KAPCSOLATOK :

 

Egyesületünk 26 külhoni szervezettel dolgozik együtt. Hagyományosan megrendezésre kerül a  Kárpát-medencei Civil Konferencia elnevezésű rendezvény a Miniszterelnökség, és a külhoni és európai, hazai civil szervezetek részvételével.

 

KIEMELT RENDEZVÉNYEINK :

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei civilek legnagyobb ünnepét Szolnok Város Napja rendezvénysorozat keretében hagyományosan a CONTACT MKSZ, mint a JNSZ megyei Civil Közösségi Szolgáltató központ rendezi 20 éve : CIVIL KAVALKÁD-t. 

A  résztvevők és kiállítók bemutatják szervezetük tevékenységét a város ill. a megye lakosságának, ismerkedhetnek egymás munkájával. Az eltelt évek alatt az esemény nemzetközivé vált és külön tematika alapján jelenik meg minden évben .

 

KIEMELT Szakmai rendezvényeink között szerepelnek minden évben :

 • a JNSZ Vármegyei Civil Szervezetek Konferenciái,
 • „Tegyünk együtt az önkéntességért” a Közösségek hete programsorozat keretében .
 • ÖMÉ 2021 programsorozatban aktív részvétel .
 • JNSZ Vármegyei DÖK és a Civil Központ közös szakmai napja
  Lampionos nyári esték - a Civil Ház nyári kulturális programja

 

Országos tematikus rendezvényeink minden évben, melyhez a JNSZ Vármegyei CKSZK is csatlakozik  : Civil Véradás , Civilek napja, NEA Road Show, Magyar Tudományok Ünnepe, Szociális munka napja alkalmából megrendezett civil kezdeményezés, Önkéntesek nemzetközi Napja, Civil Vezetői képzés, Fiatalok bevonása a civil életbe, részvétel az EDUCATIO kiállításon, Okos füzetek kiadása.

 

 

 

KAPCSOLATAINK:

Szolnok Megyei Jogú Várossal, JNSZ Vármegyei Kormányhivatallal, JNSZ Vármegye Önkormányzatával,  a Vármegye településeivel, a Vármegye mind a négy országgyűlési képviselőjével,  MH. 86 Szolnok Helikopter Bázissal, a helyi és megyei forprofit szféra képviselőivel,  a helyi, regionális, országos média képviselőivel  egyaránt kiváló partnerségi kapcsolatot ápolunk .

 

Rendezvényeinkről az Új Néplap, a Szolnok Televízió, a kormány.hu, az Aktív Rádió, RÁDIÓ 1 ,  az Irányár, a Szolnoki Napló, valamint a „Civil Forrás” című hírlevelünk, rendszeresen tudósítanak.

 

Elérhetőségek :

 

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat                                      

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56.

Telefon: +36 (56) 221-882

E-mail: info@contactmksz.hu ,Honlap: http://www.contactmksz.hu/kezdolap