CIC-16

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum

Cím: 5000 Szolnok, Baross u. 56.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig
Telefon: 06 (56) 221-882
E-mail: info@contactmksz.hu
Web: contactmksz.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) 2. alkalommal hirdetett pályázatot Civil Információs Centrumok működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására. A Contact MKSZ 2. alkalommal nyerte el a CIC címbirtokos címet Jász –Nagykun-Szolnok megyében. A támogatási időszak kezdő időpontja: 2016. január 01., a támogatási időszak záró időpontja: 2016. december 31. napja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Civil Információs Centrum (továbbiakban CIC) cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015. december 15-ig lehetett pályázatokat benyújtani.
A 2016. évi pályázati kiírás célja szerint a pályázó civil szervezetek a kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén nyerhették el a CIC címet.

A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen 2016-ban különös hangsúlyt kap a magyar-külhoni magyar kapcsolat- és közösségépítés és a közfoglalkoztatás eredményességének elősegítése.

A pályázat célja:

A pályázat célja, a Támogató által „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére 2015. december 3-án meghirdetett pályázaton nyertes civil szervezetek által működtetett Civil Információs Centrumok működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Szolgáltatások:

I. Tanácsadás alatt az előre egyeztetett időpontban és helyszínen igénybe vehető, megfelelően dokumentált (szolgáltatási napló, ügyfélnyilvántartás) szolgáltatási eseményt értjük. A tanácsadások témakörei az adott problémahelyzettől függően az alábbiak:
Kötelező tevékenységek: jogi, közhasznúsági tanácsadás, pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás, pályázati és forrásteremtési tanácsadás, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás.

Önként vállalt tevékenység: önkéntesség témakörével kapcsolatos tanácsadás. 

II. Információs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára látható és hozzáférhető módon biztosított egyszerű információátadást értjük, amely megfelelően dokumentált (jelenléti ív, szolgáltatási napló, adatbázis). Témakörei az alábbiak:

Kötelező tevékenységek: Partnerség Információs Rendezvény szervezése: székhelyen és szabadon választott kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs rendezvények lebonyolítása), ügyfél adatbázis, önkormányzati civil referensek adatbázisa a partnerség erősítése érdekében.

Önként vállalt tevékenység: Kárpát-medencei Civil Konferencia (külhoni és hazai civil szervezetek) számára a magyar külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében a határon túli civil szervezetekkel együttműködve.

III. Infokommunikációs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára elektronikus úton történő információszolgáltatást értjük, melyeket az elvárt módon dokumentálunk. Ezek a következőek lehetnek:
Kötelező tevékenységek: elektronikus hírlevél,                          Saját honlapon (http://www.contactmksz.hu/kezdolap) CIC információk létrehozása
a) Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon
b) Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon és facebook oldalon
c) Információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára
Önként vállalt tevékenység: nyomtatott hírlevél, valamint az elektronikus körlevelek a fontosabb aktualitásokról.

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások az ügyfélkör számára, amelyek megfelelően dokumentáltak (jelenléti ív/együttműködési megállapodás, stb.) a következőek lehetnek:
Kötelező tevékenységek: a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése, CIC partneri hálózati munkában való részvétel, Civil érdekvédelem, Közfoglalkoztatás, Tájékoztatás és közreműködés a közfoglalkoztatási programok sikeres lebonyolítása érdekében, Kapcsolatfelvétel: az illetékes munkaügyi hatóságok vezetőivel és a közfoglalkoztatásért felelős szakmai vezetőkkel, az önkormányzatok vezetőivel, szakmai munkatársaival, az álláskeresők végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén működő civil szervezeteknél.

V. Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése

Önként vállalt tevékenység:  elektronikus körlevelek a fontosabb aktualitásokról, számítógép-kezelési képzések, technológiai és infrastrukturális szolgáltatások biztosítása (terem használat, internet és számítógép használat, eszközkölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, scannelés), önkormányzati képviseleti fórum infrastrukturális kiszolgálása (Civil Tanács, Kerekasztalok, bizottsági delegáltak munkájának segítése, szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása), könyvtár- és dokumentációtár használata.