„EFOP 3.3.1-16-2017-00014 Széchenyi Tanoda – Szolnok”

Széchenyi 2020 grafikai elemek

„EFOP 3.3.1-16-2017-00014 Széchenyi Tanoda - Szolnok”

A projekt címe :                                                  „Széchenyi - Tanoda Szolnok”

A projekt azonosító száma :                             EFOP 3.3.1.16-2017-00014

A projekt megvalósulási helyszíne :               5000 Szolnok, Malom u. 20-22.

A projekt megvalósulásának időtartama:    2017. május 01 -től - 2018. december 31-ig .

A Támogatás összege :                                       18.850.000.-Ft .

A Támogatás mértéke:                                      100 %

Kedvezményezett :                                             CONTACT MKSZ

 

A „ Széchenyi –Tanoda Szolnok „  a CONTACT MKSZ által működtetett helyi sajátosságokra, a gyermek és a fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés. Olyan személyiségfejlődést egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érnek el.

A Tanoda program alapvető célja:

A részt vevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. A nyitottságra ösztönző nevelés támogatása.

A Tanoda az iskolai utáni időszakban kínál olyan lehetőségeket a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a résztvevő hátrányos helyzetű kiemelten roma tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.  A hátrányos helyzetű tanulók életpálya –építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és a helyi szükségletekre reagálva, felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával. Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése. Projektünkkel hozzájárulunk a Tanodás  diákjaink  iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez Szolnok Városban.

 

A „ Széchenyi- Tanoda Szolnok” célcsoportja :

Elsődleges célcsoport azok a hátrányos helyzetű , illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói) gyermekek és fiatalok akik szociokulturális szempontból kedvezőtlen helyzetűek, ezért jelenlegi helyzetüket az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti. E helyzet beazonosításnak legfontosabb ismérve a szülők alacsony iskolai végzettsége és kedvezőtlen szocioökonómiai státusza. A hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók sorolhatók ebbe a csoportba, kiemelt célcsoportnak minősül a roma gyermekek és fiatalok köre.

A Tanoda másodlagos célcsoportját e gyermekek és fiatalok családjai, másrészt a nem hátrányos helyzetű kortárscsoportok képezik. Előbbi csoport bevonásának oka, hogy a tanodai célkitűzések megvalósításában a család együttműködése növeli a siker esélyét, lehetőség szerint fejlesztő és motiváló hatást fejt ki a szülők és a testvérek irányába is.

 

30641-Magyarország_kormánya  EU_zaszloeuropai-unio-befeketetes-a-jovobe

 


Széchenyi Tanoda Újság megjelenések

Széchenyi Tanoda Újság_4szám

Széchenyi Tanoda Újság_3szám

Széchenyi Tanoda Újság_2szám

Széchenyi Tanoda Újság_1szám

 


Média megjelenések

2019-01 január Civil Forrás

2018-12 december Civil Forrás

 

2018.12.17. -Új Néplap (2. oldal) - Évet értékelt a tanoda
2018.12.18. Szolnok Tv- Lezárult a Széchenyi Tanoda projekt

2018-11 november Civil Forrás

2018-10 október Civil Forrás

2018-09 szeptember Civil Forrás

2018-07 július Civil Forrás

2018-06 június Civil Forrás

2018.05.24. Szolnok tv-Szolnok Városi Tanodák Gyermeknapja

 

 

 

A Széchenyi Tanoda diákjai is lehetnek tehetségek, sikeresek  !


https://www.facebook.com/szolnoktv/videos/2000533086685900/

2018-05 május Civil Forrás

2018.04.23. Új Néplap 2. oldal- Jókedvű délután a tanodában

2018. április- Civil Forrás

 

2018.03.01.  Szolnok TV-Széchenyi Tanoda-Szolnok Farsangja

(15:55-16:30 perc között)

 

Szolnok Panel- A Széchenyi Városrész lapja, 20. évfolyam 6. szám- 2017. szeptember 3. oldal

Szolnok-Panel 2017. szeptember-3

2017.06.08. Projektnyitó sajtóanyag

2017.06.08. Szolnok Tv- Hírek: Széchenyi Tanoda

2017.06.08. Szolnok Tv- Híróra (16:10-18:18 perc között)

2017.06.08. Új Néplap: "Széchenyi Tanoda- Szolnok " projekt 
2017.06.08. Új Néplap- Tanoda megnyitó

 


2017.06.02. Új Néplap- Grátisz: Tanodákkal ismerkedtek

2017.06.02. Tanodával ismerkedtek Új Néplap Grátisz

2017.05.31. Tanulási nehézségek okait kutatják a debreceni hallgatók Szolnokon, Szolnok Tv- Hírek


2017.05.31. Szolnok Tv- Híróra (07:15-14:00 perc között)