NTP-RHTP-15-0045 Nemzeti Tehetség Program “Most mutasd meg”

Nemzeti Tehetség Program Pályázat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására.

A Contact Mksz által elnyert támogatás összege: 1.683.000.-Ft,  vissza nem térítendő támogatás

A pályázat kódja:  NTP-RHTP-15,
Pályázat címe : „ Most mutasd meg”

Pályázat célja :
Ez egy olyan komplex tehetséggondozó program, amely lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek feltárását, fejlesztését, az általános-, az intellektuális- és a speciális képességek fejlesztését, egészséges önkép kialakítását, önértékelésük fejlesztését, a társas és szociális kapcsolatok kialakításának elsajátítását, személyiségfejlesztését, szabadidő hasznos eltöltését. Komoly feladatunk a tehetséges gyermekek korai azonosítása, pozitív célok iránti elkötelezése és menedzselése.