200 millió forint hulladékos szemléletformálásra

A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a célja az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által meghirdetett pályázatnak.

Határidő: 2015. november 20. 

A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a célja az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által meghirdetett pályázatnak.

Határidő: 2015. november 20. 

A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint, amelyre forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. november 20-án éjfélig lehet pályázatot benyújtani. A pályázatok elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

A pályázat keretében megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, a hulladékok keletkezésének megelőzésével és a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt. Nagyon fontos, hogy az a környezeti nevelésre, a környezettudatosság erősítésére, a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására irányuljon.

Többek között szervezhető rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és készíthető kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a lakosság egy részét, esetleg egy speciális célcsoportot szólít meg. A projekt megvalósítása során kiemelt szempont kell, hogy legyen, hogy helyi szinten, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazítva ösztönözze cselekvésre, szemléletváltásra a lakosságot.

Kik pályázathatnak?

Többek között önkormányzatok, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaságok, köznevelési intézmények (óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és felsőoktatási intézmények, valamint egyházak, vagy ezek társulásai. A lehetséges pályázók körét az OKTF NHI a pályázati felhívásban pontosan meghatározta.

A pályázati forrásról

A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint. A pályázathoz önrész biztosítására nincs szükség. A minimálisan igényelhető összeg bruttó 2 millió, a maximálisan kérhető támogatás bruttó 5 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek kifizetése előfinanszírozott formában történik. A nyertes pályázók az elbírálás után támogatási szerződést kötnek az OKTF NHI-vel. A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2016. március 31-ig valósítható meg. A részletes pénzügyi és szakmai elszámolást 2016. április 15-ig kell benyújtani az OKTF NHI részére.

A pályázat benyújtása

A pályázatot elektronikus úton a palyazat@szelektalok.hu címre, valamint postai úton 1 eredeti példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón kell megküldeni az OKTF NHI Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya részére az OKTF NHI postacímére (1380 Budapest, Pf.: 1172). A pályázati felhívás elérhető az OKTF NHI lakossági tájékoztató weboldalán.

A pályázatok értékelése

A pályázatok elbírálása során az OKTF NHI olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a projekt célja, valamint, hogy az mennyiben illeszkedik az OKTF NHI alapvető célkitűzéseihez, a projekt újszerűsége és a célcsoport meghatározottsága. Szintén meghatározó kritérium, hogy mennyiben illeszkedik a projekt megvalósítása az elérni kívánt célcsoporthoz, valamint, hogy mennyiben adaptálható, másolható a projekt, és mennyiben van hosszú távú hatása.

Forrás: http://www.nonprofit.hu