Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.NEA-NO-16-SZ

1. A pályázat célja

NEA-NO-16-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

Határidő: 2016.01.19.

1. A pályázat célja

NEA-NO-16-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

Határidő: 2016.01.19.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázat benyújtására jogosultak köre Civil tv. 59. § (1) – (2) bek.

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: a. szövetség1 vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) Társpályázó is csak: a. szövetség vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) lehet. 2.2. A NEA-16-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-NO-16-SZ Nemzeti összetartozás kollégium

  • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
  • az európai integráció elősegítése,
  • a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
  • az emberi és állampolgári jogok védelme,
  • a vallási tevékenység elősegítése.

A részletes kiírás megtekinthető itt: http://civil.info.hu
Az útmutató megtekinthető itt: http://civil.info.hu

Forrás: http://civil.info.hu/