Skip to content

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Tájékoztató a közfoglalkoztatás alakulásáról – 2021. február

A közfoglalkoztatásban részt vevő személyek havi átlagos létszáma 91,6 ezer főt tett ki 2021 februárjában, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 6,3 százalékkal (6,2 ezer fővel) csökkent.

Bővebb információk elérhetőek a Statisztika/kutatások menüpontban, vagy az alábbi linkre kattintva: 2021. február havi tájékoztató

Forrás: https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/tajekoztato-a-kozfoglalkoztatas-alakulasarol-2021-februar

 

Tájékoztató a közfoglalkoztatás alakulásáról – 2020. február

A közfoglalkoztatásban részt vevő személyek havi átlagos száma 2020 februárjában 97,8 ezer főt tett ki, amely az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal (1,3 ezer fővel), az előző év februárjához viszonyítva pedig 17,0 százalékkal (20,0 ezer fővel) volt kevesebb.

Bővebb információk elérhetőek a Statisztika/kutatások menüpontban, vagy az alábbi linkre kattintva: 2020. február havi tájékoztató

 

Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, valamint a 2018. évi lehetőségekről

A közfoglalkoztatás a munkanélküliség kezelésének egyik eszköze, amelynek célja, hogy átmeneti munkalehetőség biztosításával és rendszeres jövedelemmel segítse azokat az álláskeresőket, akik önállóan, bármilyen okok miatt eredménytelenül keresnek állást a nyílt munkaerő-piacon.

A 2011-2017. évben megvalósított különböző közfoglalkoztatási programok tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók az igen széleskörű tevékenységeikhez igazodóan, vagy az új terveik, a közösségi céljaik megvalósításához nagy számban biztosítottak támogatott, határozott időtartamú munkalehetőséget az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő, elsősorban a halmozottan hátrányban lévő, jelenleg piaci munkavállalásra alkalmatlan, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy pénzbeli ellátás nélküli álláskeresők számára.

A közfoglalkoztatás rendszeréről, aktualitásokról, jó gyakorlatokról, statisztikai adatokról a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol megtalálható a vonatkozó jogszabályok, dokumentumok gyűjteménye, valamint figyelmükbe ajánljuk a gyakran ismételt kérdéseket is.

Milyen munkára létesíthető közfoglalkoztatási jogviszony? Ki lehet közfoglalkoztató? Ki lehet közfoglalkoztatott? Milyen speciális szabályok vonatkoznak a közfoglalkoztatási jogviszonyra? Milyen közfoglalkoztatási programtípusok vannak? Milyen támogatási paraméterek lehetségesek? Milyen összegű bér állapítható meg a közfoglalkoztatott számára és milyen feltételekkel?

Mindezen kérdésekre a választ a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyeket ajánlatos tanulmányozni a programok tervezése előtt:

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.);
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet;
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.rendelet.

Milyen lehetőségek vannak 2018-ban?

A 2018. évi közfoglalkoztatási programok támogatási időtartama legfeljebb 4 hónap lehet, a programok 2018. június 30-áig tarthatnak.

hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok támogatása során – amely a fővárosban jellemző – prioritást élveznek a következő közfoglalkoztatók: helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; CIVIL SZERVEZET. Támogatásuk a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt, a lakosságot vagy települést/kerületet érintő feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenység folytatására, közösségi célok megvalósítására irányulhat alapvetően.

A közfoglalkoztatónak a kérelmében meg kell jelölnie a program célját, ki kell dolgoznia egy munkatervet, ehhez igazodóan meg kell határoznia az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot, a munkaköröket, a munkakörök betöltéséhez szükséges feltételeket, és költségvetési tervet kell készítenie.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés előkészítése során az illetékes foglalkoztatási osztálynak?

A bérköltség mértékének támogatása során figyelembe kell venni a település/kerület adóerő-képesség mutatóit, így pl. a fővárosban tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében – tekintettel arra, hogy Budapest nem hátrányos helyzetű település – az adóerő-képesség alapján az igényelt bérköltség 70-100%-os mértékben támogatható. A közvetlen- és anyagköltség támogatás mértéke legfeljebb a bérköltség 10%-a lehet.  Az alap támogatási paramétereken kívül megvizsgálják a program célkitűzéseit, az azok megvalósításától várható eredményeket, a célkitűzésekhez igazodó munkatervet, a munkatervben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolható munkaköröket és létszámokat (a munkaerő-igényeket), továbbá az igényelt eszközök, anyagok indokoltságát.

A döntést követően a támogatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a hatósági szerződés tartalmazza, amelynek hatályba lépésekor (mindkét fél aláírását követően) kezdődhet el a program. A közfoglalkoztatotti létszámok feltöltése az állami foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskeresők közvetítésével történhet, akikkel a felvételi eljárást követően a közfoglalkoztatónak közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kell kötnie. A támogatás finanszírozása az adott hónap elszámolását követően utólagos formában történik, de – amennyiben a közfoglalkoztató kéri –, bizonyos mértékű előleg folyósítható. A közfoglalkoztatási program megvalósítását mind a Belügyminisztérium, mind pedig a kormányhivatalok munkatársai a helyszínen ellenőrzik.

A 2018. évi programok tervezésének megkezdése előtt érdemes felkeresni a részletes információk miatt a közfoglalkoztató székhelye szerinti járási/kerületi hivatal területileg illetékes foglalkoztatási osztályát.

Elérhetőséghttps://www.munka.hu. A nyitólapon a „Foglalkoztatás” menüre kattintva a „Foglalkoztatási osztály keresés”-hez be kell írni az irányítószámot vagy a város megnevezését, majd „keresés” gomb. Ezt követően lehet kiválasztani a települést/kerületet, amelyikhez tartozóan megtudhatja a területileg illetékes foglalkoztatási osztály megnevezését és elérhetőségi adatait.

A közfoglalkoztatási program (hosszabb időtartamú, járási mintaprogram, országos közfoglalkoztatási program) támogatása iránti tervezetet/kérelmet egy webes felületen, az ún. Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere, röviden: KTK rendszerben szükséges rögzíteni. A rendszer használatához regisztrációra van szükség, amely az illetékes foglalkoztatási osztályon intézhető. További információk https://ktk.munka.hu oldalon.

Amit  a közfoglalkoztatásról érdemes tudni

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára.

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Azt, hogy kik lehetnek közfoglalkoztatók - illetve melyek azok a tevékenységek, amik közfoglalkoztatásban végezhetők - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg.

Közfoglalkoztató lehet:

 • helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),
 • egyház,
 • közhasznú jogállású szervezet,
 • CIVIL SZERVEZET,
 • állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
 • vízi társulat,
 • erdőgazdálkodó (magán-erdőgazdálkodó),
 • szociális szövetkezet és
 • vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

A közfoglalkoztatásban végzett tevékenység nem lehet nyereségérdekelt, piac- és profitorientált.

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A munkaerőpiaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtható támogatás:

 • rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő),
 • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő),
 • országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • mintaprogram támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.

A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, több illetékességi területen megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. A támogatásról keletkezett döntés alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval, országos közfoglalkoztatási program esetén – a miniszteri döntést követően – az illetékes kormányhivatal központi szervezeti egysége köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztató kérelmére a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű előleg folyósítható.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki:

 • munkaviszonyt létesíthet,
 • 16. életévét betöltötte, és
 • a járási (fővárosi kerületi) hivatal által nyilvántartásba vett álláskereső vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:

 • a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül,
 • a közfoglalkoztatott a 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott bérezésre jogosult,
 • a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap,
 • a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 120 nap időtartamú fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosult akkor is, ha a közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű munkaviszonyt létesít.

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően – a munkabérhez hasonlóan – a közfoglalkoztatási bért is terhelik a következő levonások:

 • személyi jövedelemadó,
 • nyugdíjjárulék,
 • szociális hozzájárulási adó.

Szolnok Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály

Vezető:Dutkon Andrea
Cím:5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Levélcím:5000 Szolnok Szabadság tér 3.
Honlap:http://jasz-nagykun-szolnok.munka.hu
Telefon:56/527-050
Fax:56/527-051
E-mail:szolnokjh.fogl@jasz.gov.hu
Ügyfélfogadás helye:5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Ügyfélfogadási idő:H 8.00-18.00, K NINCS, SZ 8.00-16.00, CS 13.00-16.00, P 8.00-12.00