TÁJÉKOZTATÁS CÉGKAPURÓL

CÉGKAPU

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A CÉGKAPURÓL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján az egyesület és az alapítvány is beletartozik. Ennélfogva a civil szervezeteknek mindenképpen szükséges az úgynevezett „Cégkapun” regisztrálniuk magukat, mivel 2018. január 1-jétől kezdődően mind a kapcsolattartás, mind a hivatalos dokumentumok megküldése ezen a felületen keresztül történik majd.

A regisztrációs kötelezettség teljesítésének végső határideje: 2017. december 31.

A „Cégkapu” létrejöttének célja, hogy megkönnyítse a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, azaz az eddigiekben papíralapú kommunikáció – a feltételek rendelkezésre állása esetén – elektronikus úton történhet. Lehetővé teszi továbbá, hogy a szervezet minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a szervezetnek lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és az adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

A regisztrációval kapcsolatban az alábbi tennivalói vannak az alapítványok, egyesületek hivatalos, bíróságon bejegyzett képviselőinek:

 1. Aki már rendelkezik személyes „Ügyfélkapuval”, mint magánszemély:
 • be kell írni az internetes keresőbe, hogy cegkapu.gov.hu,
 • a bejelentkezést követően a regisztrációs felület alapképernyőjén fogadja el az „Általános Szerződési Feltételek”-et, majd kattintson az „Egyéb gazdálkodó szervezet”gombra.
 • Ki kell választani az ügyfélkapus azonosítást, majd a "magam vagyok a cégképviselő" opción keresztül a regisztrációt elvégezni.
 • Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, amely a „Cégkapu” regisztrációval érintett szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges, illetve a regisztráló szervezet létesítését igazoló dokumentumokat.

Ezek az alábbiak lehetnek:

 1. A szervezet hatósági nyilvántartásban való szereplését igazoló okiratok: 
Szervezet típusaRegisztrációra jogosult személyEgyüttes képviselet esetén benyújtandó okiratokMeghatalmazott esetén benyújtatnó okiratok
EgyesületÜgyvezető vagy elnökség
 • Létesítő okirat
 • Bejegyző határozat
 • Meghatalmazás
 • Képviselő(k) aláírási címpéldánya (másolat), vagy aláírás-minta (másolat)
 • Létesítő okirat
 • Bejegyző határozat
AlapítványKuratórium egésze
 • Létesítő okirat
 • Bejegyző határozat
 • Meghatalmazás
 • Képviselő(k) aláírási címpéldánya (másolat), vagy aláírás-minta (másolat)
 • Létesítő okirat
 • Bejegyző határozat
 1. Képviseletet igazoló okirat(ok):

A jelen pont szerinti dokumentumok feltöltésére csak akkor van szükség, ha a regisztráló meghatalmazottként jár el a „Cégkapu” regisztráció során.

 1. Egyéb dokumentumok:

Előfordulhat, hogy további dokumentumok szükségesek a képviseleti jog vagy egyéb szükséges adat igazolásához.

 • A csatolmányok hitelességéről nyilatkozni kell az űrlap alján található, a „Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a csatolmányok megfelelnek a valóságnak/hitelesek” jelölőnégyzet kipipálásával.
 • Az űrlap felső sorában található „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva megjelenik a „Hibalista”, amelyben a program megjeleníti az ellenőrzés eredményét.
 • Miután az esetleges hibákat javította, az űrlap benyújtásához válassza a „Beküldés” gombot. A sikeres benyújtásról szóló tájékoztató megjelenik a képernyőn. Az igazolás megnyitásához, ill. mentéséhez kattintson a „Visszaigazolás letöltése” gombra.
 • A program a regisztrációt végző cégképviselő, valamint a regisztráció során megadott cégkapumegbízott email címére elküldi a „Visszaigazolás véglegesített cégkapu-regisztráció létrejöttéről” tárgyú emailt, amelyhez csatolni kell a Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató által hitelesített PDF-formátumú visszaigazolást is.
 • A Cégkapu tárhely cím a Cégkapu regisztráció során képződik, és nyilvántartása a gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásban kötelező, mivel ez a gazdálkodó szervezet hivatalos elektronikus elérhetősége, melyet a csatlakozott szervezetek a gazdálkodó szervekkel folytatott elektronikus üzenetváltás során a Rendelkezési Nyilvántartástól megkérnek, ezért alapértelmezett állapotban az „Engedélyezem a leendő cégkapucím RNY (Rendelkezési Nyilvántartás) rendszerbe történő bejelentését” jelölőnégyzet ki van pipálva.
 • Amennyiben nem engedélyezi a cégkapucím RNY-rendszerbe történő bejelentését, vegye ki a pipát a jelölőnégyzetből. Ebben az esetben azonban a Cégkapu címet be kell jelentenie szervezete közhiteles nyilvántartásába, vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba. A Rendelkezési Nyilvántartásba a Cégkapu cím 2017 novemberétől jelenthető be.
 1. Aki még nem rendelkezik „Ügyfélkapu”-val, mint magánszemély:
 • el kell menni a legközelebbi Okmányirodába, és ott elvégezni az azonosítást, regisztrációt (a magyarorszag.hu oldalon részletes tájékoztató található arról, hogy hogyan kell Ügyfélkaput létesíteni).
 • Ezt követően az első pontban leírt regisztrációt kell megtenni.

További kérdéseik esetén keressék a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat, vagy írjanak az ekozig@1818.hu  email címre!