TÁMOP-1.4.1-12/1 – Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása

TÁMOP-1.4.1-12/1 - Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása

A pályázat keretében a létszámukat bővítő nonprofit szervezetek fiatal, elsősorban pályakezdő álláskeresők alkalmazásához kaphatnak bértámogatást. A projekt keretében lehetőség nyílik továbbá a célcsoporttagok képzésére is. A bértámogatás során a figyelembe vehető bér maximuma (teljes munkaidőben):

  • szakképzetlen pályakezdő álláskeresők esetében a minimálbér
  • szakképzett pályakezdő álláskeresők esetén a garantált bérminimum
  • felsőfokú végzettséget szerzett, illetve maximum 2 év gyakorlattal rendelkező szakképzett álláskeresők esetén a pályázó döntésétől függően a garantált bérminimum, és a garantált bérminimum 150 %-a közötti összeg
 
A pályázónak vállalnia kell a célcsoporttag munkaviszonyban történő 12 hónapos foglalkoztatását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását. A pályázatban érvényesíteni kell a fenntarthatóságra és az esélyegyenlőségre vonatkozó horizontális szempontokat.

Célcsoportra vonatkozó kritériumok:
A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:

a) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
b) középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.
 
A projektbe bevontak esetében a szociális hozzájárulási adó csökkentésére vonatkozó kedvezmények (pl.: START EXTRA és START Plusz, START Bónusz és a pályakezdőknek szóló START kártyával rendelkező személyek után igénybe vehető kedvezmények, valamint az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462/B. paragrafus alapján 25 év alattiak foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény) a jogosultsági feltételeknek megfelelőn nyújthatóak.
 
 
A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat a program révén két diplomás, 25 év alatti munkanélküli fiatal foglalkoztatását kezdte el 2014. március 1-i dátummal 2015. március 31-ig bezárólag.