TÁMOP 3.3.9.A-12/2-2012-0016 – Széchenyi Tanoda 2012

A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz.

A tanoda, mint az inkluzív nevelés szemlélete mentén kialakított és alkalmazott extrakurrikuláris pedagógiai tevékenységek rendszere hozzájárul ahhoz, hogy az alap- és középfokú köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk.

Tevékenységi kör:
Elsődlegesen a gyermekek szükségleteire reagáló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt a program. Ennek kerete az a „selfhelp” (önsegítő) szemléletű kortárs-közösség, mely közösséget támogató pedagógusok, segítő szakemberek, szülők és más felnőttek segítenek. Alapvető, hogy a tanoda-program nem a tanulókat csoportosítja tantárgyak, szaktanárok köré, hanem éppen fordítva: a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határozza meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükség.

Célcsoport:
  • a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározottak szerint,
  • a gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formáiban élők a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint,
  • azon tanköteles gyermekek, akik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menedékjogot élveznek, valamint, akik menekültkénti, vagy oltalmazotti, vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, valamint, akik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadottak, hontalanok, kísérő nélküli kiskorúak, emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok
  • mindezen célcsoportokon belül különös tekintettel a magántanulók.
A tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz. A tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit.

 

Projekt adatai:
Projekt címe: „Széchenyi Tanoda 2012”
A projekt azonosító kódja:TÁMOP 3.3.9.A-12/2-2012-0016
A projekt megvalósulásának helyszíne:5000 Szolnok, Malom út. 20
A pályázat megvalósításának időtartama:2013. május 1. – 2015. június 30.
 Támogatási összeg:29. 972 640 Ft

Egyesületünk 2010 óta folyamatosan valósít meg Tanoda projektet. A Széchenyi Tanoda 2012 projektünk 2013. május 1-től 2015. június 30-ig tartott. 2015. július 1-től 2015. december 31-ig Tanodánkat TKKI-val való együttműködésünk továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valamint saját erőből tartottuk fönt. 2016. január 1-től Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valamint saját erőből tartjuk fönt.
Egyesüetünk benyújtotta pályázatát az EFOP-3.3.1-15 pályázati programjára.


Tanodai tanév 2013-2014 képei

Tanodai tanév 2014-2015 képei


Széchenyi Tanoda hírlevél I.                                                Tanoda Facebook Csoport

Széchenyi Tanoda hírlevél II.                                               Széchenyi Tanoda PR

Széchenyi Tanoda hírlevél III.                                              Tanoda sajtómegjelenések

Széchenyi Tanoda hírlevél IV.