TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 azonosító számú – „A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése”

FEJLESZTÉSEKKEL JAVÍTJÁK A KATONA JÓZSEF UTCAI SZEGREGÁTUM HELYZETÉT

A Széchenyi 2020 program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására 180 millió forint, valamint a hozzá kapcsolódó humán szolgáltatások fejlesztésére további 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Szolnok város esélyegyenlőségi politikájában évek óta szerepel a városban található szegregátumokban élők lakókörülményeinek fejlesztése. A város 2010 után több olyan sikeres szociális célú városrehabilitációs fejlesztést valósított meg, amely a város szegregátumaiban élőket célozta.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívásra. A benyújtott „A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” című, TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 azonosító számú pályázat 2018. április 25-i döntés szerint 180 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szolnok városa sikeres szociális célú városrehabilitációs programot valósított meg korábban a Törteli út és környéki szegregátumban és a Tücsök-Hangya utcák környéki szegregátumban.

 

„Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése”

Jelen projektben 10 db önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítása és komfortosítása történik meg a Katona József utcai szegregátumban. mellyel a területen élők életkörülményei javulnak, tovább bővül a társadalmi felzárkózásuk feltételrendszere, valamint támogatjuk a lakosság tudatos közösségi bűnmegelőzési szemléletfejlesztését.

A beruházás során az önkormányzati tulajdonú lakások komfortfokozata megemelkedik, legalább félkomfortos lakások jönnek létre.

A fejlesztés hatására megtörténik a falak külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, padlástérben a válaszfalak kialakítása, padlástérbe feljáró és ajtó kialakítása mindkét oldalon, feljáró kialakítása, kerítések javítása, tereprendezés, hulladék elszállítása.

 

A beruházás során kiépítik a szükséges közművezetékeket, minden lakás hősugárzóval ellátott fürdőszobát kap, az épületek teljes felújításon esnek át. A fűtést egyedi fatüzelésű fűtőberendezés biztosítja, illetve a kapcsolódó kémények felújításra kerülnek. Minden lakásba villanybojler kerül beépítésre. Az épületek teljes elektromos hálózata felújításra kerül, mely biztosítja a melegvíz ellátást. Az udvari árnyékszékek megszűnnek és helyükön fa tüzelőanyag tároló kerül kialakításra.

 

A projektben létesül egy Szolgáltató Pont, ami egy előzetes tervek szerint hozzávetőlegesen 100 m2 alapterületű létesítmény a Katona József út 1. sz. (hrsz.: 10780/1) alatti önkormányzati tulajdonú épület bővítéseként épül. A 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér a területen élők számára biztosít komplex szolgáltatásokat. A helyszín munkaállomásként fog szolgálni a szociális munkásoknak, akik itt fogadhatják a klienseket és tarthatnak egyéni fejlesztéseket. A Szolgáltató Pont szolgáltatásai az infrastrukturális beruházásokkal nem érintett lakásokban élők számára is biztosítják az alapvető higiénés szolgáltatásokat  illetve mosási lehetőséget.

A célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épületben kialakításra kerül egy 30 fő befogadó képességű terem és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, akadálymentes WC, mosókonyha, dolgozói iroda, mosdó- és WC, fűtési helyiség. Az udvaron kialakításra kerül egy szilárd burkolatú, akadálymentes és egy dolgozói parkoló.

A tervezett épület falazott szerkezetű, szilárd födémmel ellátott, magastetős, cserépfedésű, teljes körűen akadálymentesített.

A projekt várható befejezése: 2019. november 30.

 A  projekt befejezése: 2020.10.31 .  

„A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése”

Az infrastrukturális beruházás kiegészítéseként kapcsolódik a TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 azonosítószámon regisztrált 2018. április 25-i napon 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített „A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése” című projekthez.

A projekt megvalósítása során javul a területen élők társadalmi felzárkózása. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

 

A pályázat koncorzium formájában valósul meg. A Közgyűlési döntést követően a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal került megkötésre a konzorciumi együttműködési megállapodás.

 

A fejlesztés hatására az alábbi szakmai tartalmak megvalósulására nyílik lehetőség:

 • együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtésére
 • folyamatos szociális munka
 • törekvés a foglalkoztatás elősegítésére,
 • törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori- és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és az oktatás fejlesztésére,
 • törekvés az egészség fejlesztésére,
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása,
 • bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok,

 

A programhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések során a területen kialakításra kerülő Szolgáltató Pont biztosítja majd a helyszínt a szolgáltatások elérhetőségére, azok kapacitásbővítésére.

A program megvalósítása a területen élők mindennapi élethelyzetét könnyíthetik. A projekt célja a szegregátum fokozatos felszámolása, melyet az életkörülmények javításával, a közszolgáltatások hozzáférhetőségével kívánunk elérni. A projekt a területen élő, közel 200 főt kívánja elérni, valamint lehetőséget biztosít a hasonló sorban lévő környékbeli lakosok bekapcsolódására is.

 

A Szolgáltató Pontban megvalósuló programok:

  • a városrészt érintő közösségi rendezvények
  • motivációs és személyiségfejlesztő tréningek
 • OKJ-s képzés
 • Csináld magad klub, ahol a résztvevők megtanulhatják, hogyan végezzenek lakásukban, környezetükben kisebb felújítási munkákat.
 • Élménypedagógiai foglalkozások: gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.
 • egészségfejlesztéshez kapcsolódóan célzott szűrővizsgálatok
 • klubfoglalkozás-sorozat. Tervezett témakörei: Család-egészségügyi, háztartási, egészséges életmód-táplálkozás-, tudatos vásárlói magatartás, szenvedélybetegségek megelőzése, csecsemő-, és gyermek-gondozás területei.
 • Társadalmi bűnmegelőzési akadémia programsorozat (célja, hogy az áldozattá válás kockázatát csökkentse, illetve az egyes rendvédelmi szervezetek munkáját megismerjék a résztvevők)

 

A projekt várható befejezése: 2020. május 31.

 

További információt a www.szolnok.hu és a www.szvf.hu honlapokon olvashatnak.

Média megjelenés

Eredményesnek bizonyul a felzárkóztató program Szolnokon

2020-08-25-  Kutyáktól félnek a Katona József úton

Kutyák tartják rettegésben a Katona József út lakóit. Az ott élők azt mondták, hogy a négylábúak a házakból jönnek ki, megkergetik a gyalogost, a kerékpárost, de sokszor még az autókat is. Arra is volt példa, hogy megharaptak egy járókelőt.

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=59534

 

2020.03.06. - Szolnok Tv (Hamarosan megkezdődnek a felújítások a Katona József utcai szegregátumban)

             

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=57859

2018.10.06. - Kisebb közösségi rendezvény:

 

2018.10.11.- Bűnmegelőzési Klub Foglalkozás

 

2018.10.18.-Közösségfejlesztés

2018.10.31. -Életvezetési klub
2018.10.31. (Életvezetési klub) 17:30-18:30 óra 
2018.11.06.-Mediáció
2018.11.07.-Közösségfejlesztés

2018.11.08.-Életvezetési klub

2018.11.14.-Bűnmegelőzési klub foglalkozás

 

2018.11.15.-Közösségfejlesztés

2018.11.21. - Szűrővizsgálat és egészségügyi előadás:
2018.11.21. - Őszi családi rendezvény:
2019.11.23. - Élménypedagógiai foglalkozás:
2018.11.28.- Bűnmegelőzési Klub Foglalkozás

2018.11.29.-Életvezetési klub

2018.11.30.-Élménypedagógiai foglalkozás

2018.11.30.-Városrészt érintő közösségi rendezvény

2018.12.04.-Mediációs foglalkozás
2018.12.06.-Életvezetési klub

2018.12.11.-Közösségfejlesztés

2018.12.12.- Bűnmegelőzési Klub Foglalkozás

2018.12.13.-Közösségfejlesztés

2019.01.30.-Kisebb közösségi rendezvény
2019.01.31.-Életvezetési klub

 

2019.02. 21. Életvezetési klub

2019.02.27. Élménypedagógia foglalkozás

2019.02.27. Városrészt érintő közösségi rendezvény

2019.03.19. TOP szűrővizsgálat
2019.03.19. - Kisebb közösségi rendezvény
TOP 2019.03.14. Közösségfejlesztés
TOP 2019.04.11. Közösségfejlesztés
TOP 2019.04.24. Bűnmegelőzés
TOP 2019.04.25. Életvezetési klub
TOP 2019.05.09. Közösségfejlesztés
TOP 2019.05.22. Bűnmegelőzés

TOP 2019.05.29. Élménypedagógia
TOP 2019.05.29. - Kisebb közösségi rendezvény:
TOP 2019.05.29. - Életvezetési klub:

TOP 2019.06.13. Életvezetési  klub:
2019.07.02. - Közösségfejlesztés
 2019.07.26. - Életvezetési klub
2019.08.05. - Közzöségfejlesztés
2019.09.02. -  Közösségfejlesztés
2019.10.09.-  Bűnmegelőzési klub foglalkozás

2019.10.17. -  Közösségfejlesztés

2019.10.22. - Életvezetési klub
2019.11.07. - Élménypedagógia foglalkozás
2019.11.07. -  Bűnmegelőzési klub foglalkozás

2019.11.08. -  Közösségfejlesztés
2019.11.20. - Életvezetési klub
2019.11.20. -  Bűnmegelőzési klub foglalkozás
2019.11.29. -  Kisebb közösségi rendezvény
2019.12.02. -  Közösségfejlesztés
2019.12.04. -  Bűnmegelőzési klub foglalkozás
2019.12.11. -  Életvezetési klub
2020.01.31. Közösségfejlesztés
2020.02.01. Élménypedagógia
2020.02.03. - Meditáció bemutatása
2020.02.11. Életvezetési klub
2020.02.11. Közösségfejlesztés
2020.02.18. Közösségfejlesztés
2020.02.26. Bűnmegelőzési klub
2020.02.27. Szűrővizsgálat 16:00-17:00 óra
2020.02.27. Életvezetési klub
2020.02.27. Nagy rendezvény 17:00-19:00 óra
2020.02.28. Kis rendezvény
2020.02.28.  -  Kisebb közösségi rendezvény  16:00-17:30 óra
2020.03.05. Közösségfejlesztés
2020.03.11. -  Életvezetési klub

2020.03.13. - Kisebb közösségi rendezvény (2 db)

2020.03.16.- Online Közösségfejlesztés

2020.03.18.- Online Élménypedagógia foglalkozás

2020.03.20.- Bűnmegelőzési klub

2020.03.23.- Online Közösségfejlesztés

2020.03.27.- Bűnmegelőzési klub

2020.03.30.- Online Közösségfejlesztés

2020.04.01.- Online Élménypedagógia foglalkozás

2020.04.06.- Telefonos Mediáció

2020.04.09.- Telefonos Mediáció

2020.04.15.- Online Élménypedagógia foglalkozás

2020.04.17.- Telefonos Mediáció

2020.04.17.- Online Bűnmegelőzési klub

2020.04.24.- Online Bűnmegelőzési klub

2020.04.27.- Online Közösségfejlesztés

2020.05.15.- Online Bűnmegelőzési klub

2020.05.22.- Online Bűnmegelőzési klub

2020.05.29.- Online Bűnmegelőzési klub

2020.06.26. - Meditáció bemutatása

2020.07.09. - Kisebb közösségi rendezvény

2020.07.09. - Szűrővizsgálat és egészségügyi előadás

2020.07.09. - Kisebb közösségi rendezvény

2020.07.09. - Szűrővizsgálat és egészségügyi előadás