TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001

„Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon”

 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, mint Szolnok Megyei Jogú Város együttműködő partnere a TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001 számú projelktben a Déli és Újvárosi városrész szakmai megvalósítójaként  vesz részt.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 208 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert kulturális közösségfejlesztési célok megvalósítására. A fejlesztés célja a kulturális aktivitás, helyi kulturális élet alakításában való szerepvállalás ösztönzése.

Az önkormányzat, mint Konzorciumi Vezető a helyi közösségek fejlesztése érdekében a Humán Szolgáltató Központtal és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézettel -mint Konzorciumi partnerekkel- közösen valósítja meg a 2022-ig tartó projektet a településrészek közösségi kezdeményező-és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.

 

A közösségfejlesztés Szolnokon 5 célterületen zajlik: Széchenyi városrész; Szandaszőlős-Kertváros-Alcsi sziget; Tallin városrész; Déli városrész és Véső út és környéke; Pletykafalu. Az 5 városrészben a közösségek tagjai önmaguk tárják fel szükségleteiket és tervezhetnek programokat. A szükségletfeltársokban és helyzetelemzések kidolgozásában az aktív lakosok egy közösségfejlesztési folyamatot visznek végig, hogy városrészükben közösségi erőből és pályázati forrásból valósítsák meg igényeiket, régóta tervezett rendezvényeket és programokat vagy már meglévő közösségi akciókat fejlesszenek tovább.

Ezek alapján a városrészeken a közösségek részvételével valósulnak meg a felmérések, akik együtt tervezhetnek közösségi akciókat, helyi hagyományokra épülő rendezvényeket, eseményeket, programokat. A pályázat keretein belül Szolnok városa, a városrészek közösségeinek megtartásában, illetve fejlesztésében tud együtt gondolkodni és dolgozni a városrészek közösségeivel, véleményt formáló embereivel.

Ebből adódóan a program elengedhetetlen része, hogy a résztvevők önszántukból vegyenek részt a közösségi akciók lebonyolításában, ezért fontos kihangsúlyozni az önkéntességet. Jelenleg a városrészeken helyzetelemzések és beszélgetések zajlanak az önkéntesekkel, akik közösségi munkamódot alkalmazva fogalmazzák meg terveiket.

 

A pályázat keretein belül minden célcsoportot bevonunk a közösségi tervezésbe, ugyanakkor különös figyelmet kívánunk szentelni a fiatal korcsoportra, hiszen még mindig megfigyelhető és mérhető a fiatalok számának csökkenése.

Olyan közösségépítő folyamatokban szeretnénk letenni az alapköveket, melyek fokozzák az ifjúság aktivitását és hatásukra összekovácsolt közösségek jönnek létre. Ehhez elengedhetetlennek tartjuk akár a tehetséggondozás, az alkalmazkodás-és önmenedzselési képesség vagy éppen a digitális tudás fejlesztését.

 

A pályázat jelenleg a projektfejlesztési szakasznál tart, a helyzetelemzési felmérések az ifjúsági korosztályban már megtörténtek. Érdemes kiemelni, hogy a helyzetelemzés során a megkérdezett fiatalok mindegyike kiemelkedően jónak vélte a városvezetés, valamint a fiatalok közötti kapcsolatot. Szolnok városvezetése továbbra is törekszik az ifjúság közéletbe való bevonására, illetve társadalmi felelősségtudatuk kialakítására, melyre kitűnő példaként szolgál a helyi diáktanács aktív működése.

Kedves Partnereink !

Örömmel értesítünk minden kedves Partnerünket és a lakosságot, hogy az Újvárosi Fejlesztési Iroda  2020.márciusi és áprilisi programjait az alábbiakban olvashatják.  A programváltozás jogát fenntartjuk . Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt !

TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001  programok .

A koronavírus helyzetre reagálva az Operatív Törzs ajánlásait és a kormányrendeleteket figyelembe véve a TOP- 6.9.2-16-SL1-2017-00001

"Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon c. projekt" programjai, eseményei elmaradnak, a meghirdetett foglalkozások és klubtalálkozók bizonytalan ideig szünetelnek.

Köszönjük a megértést és az együttműködést!

A PROGRAMOK HATÁROZATLAN IDEIG FELFÜGGESZTVE A COVID-19 JÁRVÁNY MIATT !

 

 

 

 

 

2019.10.11.-Autentikus Gasztronómia

 

dav

 

 

 

 

 

 

2019.10.11.- Autentikus Gasztronómia az Újvárosban

2019.09.24  - KÖZÖSSÉGEK KOVÁCSOLÁSA

2019. 10. 24.- BESZÉLJÜNK RÓLA!

2019. 10. 29.  - ÚJVÁROSI GYEREKKUCKÓ

2019. 11. 05.  - LÉGY RÉSEN!

 

2019. 11. 25. - BESZÉLJÜNK RÓLA!

2019. 11. 27. - SZENIOR ÖRÖMTÁNC

2019. 11. 28. - KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS CSALÁDOKKAL

 2019. 11. 28.  - ÚJVÁROSI GYEREKKUCKÓ

2019. 11. 29.- HANGVERSENY

/A SZOLNOKI JUBILATE KÓRUS HANGVERSENYE /