TOP 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00088 , „ Közösségi lehetőségek az UFI – ban „

A SzolnOK. helyi akciócsoport a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat  által a CLLD keretében a TOP 7.1.1-16-H-013-1.2 kódszámú Kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztések  című helyi felhívásra benyújtott   „ Közösségi lehetőségek az UFI - ban  „ című  SZOL.1.2. 18-004 azonosító számú helyi támogatási kérelmünket támogatásra javasolta .

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.
A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

2016. május 30-án a helyi közszféra, egyház, vállalkozói és civil szféra tizenegy képviselőjéből megalakult a SzolnOK. Helyi Akciócsoport (HACS).Célja, hogy Szolnok hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. A tagok meggyőződése, hogy a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztése, a helyi közösségek megerősödése által Szolnok népességmegtartó képessége javítható, fenntartható fejlődése biztosítható.Mindezek érdekében feladatunk a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglaltak megvalósítása a kulturális és közösségi fejlesztéseket támogató helyi felhívások megjelentetésén és a kapcsolódó pályázati rendszer működtetésén keresztül.

 

  1. Projekt célja :

A projekt megvalósulásával  az Újvárosi Fejlesztési Iroda (UFI), mint közösségi, közösségfejlesztési és kulturális tevékenységeknek, programoknak otthont adó épületrész felújítása, fejlesztése és akadálymentesítése valósul meg,  ezzel támogatva a működőképes helyi hátrányos helyzetű  közösséget, civil szervezetünk által bérelt városi érdekeltségű épület felújítását, mely szervezet programjainak szolgáltatásainak a célcsoportok igényeire épülő megvalósításhoz szükséges létrehozását. A tevékenység illeszkedik az Ifjúsági és családi fókuszú, illetve helyi értékek megőrzéséhez, bemutatását szolgáló közösségi és kulturális terek megújításához:   közösségi és közösségfejlesztési  és kulturális tevékenységeknek, programoknak otthont adó épületek, épületrészek, helyiségek fejlesztése, felújítása, bővítése akadálymentesítéséhez.

A projekt Illeszkedik továbbá a Helyi Fejlesztési Stratégia:

Specifikus céljaihoz: Minőségi, a helyi társadalom igényeit kielégítő, illetve a társadalmi befogadást elősegítő kulturális és közösségi szolgáltatások fejlesztése  valósul meg az épületrész felújításával és akadálymentesítésével.

A szakmai közösségek, területi és városrészi közösségi értékek köré csoportosuló közösségek fenntartható működéséhez, tevékenységeik, programjaikhoz szükséges színterek infrastrukturális hiányosságainak felszámolása, és ezzel a centralizáltság enyhítése.

A programkínálat színesítése mellett szükséges a városi, városrészi közösségi létesítmények egyenlő esélyű elérhetőségének, használhatóságának jelentős fejlesztése. Közösségi és kulturális terekhez történő egyenlő esélyű hozzáférés fizikális feltételei néhány helyen nem biztosítottak, így a déli városrészen sem. A közösségi létesítmények egy részének részleges akadálymentesítése megtörtént, komplex akadálymentesítés szinte csak az EU-s pályázati beruházások esetében tapasztalható. Szükséges a közösségi terek akadálymentesítésének ösztönzése, különösen a közösségi tevékenységeknek helyet adó tereket elérő útvonal biztosítása jelen esetben az ingatlan akadálymentes bejárata.

A városrészi, célcsoportbeli és tematikus egyenetlenségek kiküszöbölése érdekében szükséges bizonyos a társadalom szempontjából jelentős hozzáadott értéket előállítani képes közösségek, az alul prezentált társadalmi csoportok, és a társadalom fejlődése szempontjából kiemelt szerepet játszó helyi közösségek támogatása, a helyi közösségi aktivitások élénkítése programok, képzések, közösségi akciók szervezésével.

Minőségi szabadidő eltöltés iránti igény a gazdasági fejlődéssel, az anyagi lehetőségek javulásával párhuzamosan Szolnokon is egyre több közösségben, városrészi résztársadalomban szükségletként jelentkezik.

2.A  fejlesztés célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: a déli iparterület lakosság

Fejlesztés közvetett célcsoportja: Szolnok város lakossága

A fejlesztés (támogatandó tevékenységek) hatásai a célcsoportra:

A kulturális és társadalmi leszakadás, valamint az összefogásba és a közösségbe vetett bizalom helyreállítását célzó kisközösségi programok támogatásával, alulról építkező összefogás és bizalom kialakításával a helyi identitás megerősítése irányába hat. A fent említett kiemelten kezelendő célcsoportok igényeire szabott közösségi programok erősítik a meglévő közösségek fenntartható működését, újak megalakulását hívják életre.

Projekt adatai:
Kedvezményezett neve:CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (CONTACT MKSZ)
Projekt címe:„ Közösségi lehetőségek az UFI-ban „
A projekt azonosító kódja:TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00088
A projekt megvalósulásának helyszíne:5000 Szolnok, Csallóköz u. 33.
A pályázat megvalósításának időtartama:2019.06.01- 2019.10.01
Támogatási összeg:9.632.527.- Ft
Támogatás mértéke:100 %

Médiamegjelenés

2019.  Júniusi Civil Forrás

 

 

UFI felújítás
(Képre kattintva tovább a galériához.)

2019.10.07. - UFI átadás
(Képre kattintva tovább a galériához.)

Sikeres projekt beszámolás