TOP.-7.1.1-16-H-ESZA-2019- 01146 „Szépkorúak digitalizációja”

TOP.-7.1.1-16-H-ESZA-2019- 01146 „Szépkorúak digitalizációja”

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága , mint Támogató által 2016.05.09-én kiadott TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívás alapján a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat , mint kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be 2019.12.09-én.

A Támogató  TOP.7.1.1.-16-H-ESZA-2019- 001146  „Szépkorúak digitalizációja”  elnevezésű  támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak találta .

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.
A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

2016. május 30-án a helyi közszféra, egyház, vállalkozói és civil szféra tizenegy képviselőjéből megalakult a SzolnOK. Helyi Akciócsoport (HACS). Célja, hogy Szolnok hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. A tagok meggyőződése, hogy a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztése, a helyi közösségek megerősödése által Szolnok népességmegtartó képessége javítható, fenntartható fejlődése biztosítható. Mindezek érdekében feladatunk a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglaltak megvalósítása a kulturális és közösségi fejlesztéseket támogató helyi felhívások megjelentetésén és a kapcsolódó pályázati rendszer működtetésén keresztül.

A projektben a tananyag tervezésekor két alapvető szempontot vettünk figyelembe:

Egyrészt azt, hogy a képzés az idősoktatás módszertani sajátosságai szerint szerveződjön. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az idősödéssel járó biológiai változásokat: az érzékszervek gyengülése, a koncentrációs képesség esetleges gyengülése, mozgásszervi panaszok.

Alapvető elvárás a képzés akadálymentes megközelíthetősége, az igényekhez

ergonómiailag is igazodó infrastruktúra, a minél könnyebben olvasható -látható prezentációk, a megfelelő hangosítás, a szünetek megfelelő beiktatása és hossza, valamint az oktatók módszertani felkészítése (erre kiemelten figyelünk).Másrészt lényeges számunkra, hogy folyamatosan biztosítsunk lehetőséget a visszajelzésekre, adjunk teret a résztvevők javaslatainak, ötleteinek. A programelemeink ezeknek a javaslatoknak a felhasználásával állnak össze.

Módszertanilag hangsúlyos, hogy előadásaink egy részét senior előadó tartja, valamint a generációk közti - híd szereplőjeként - egy fiatal kolléga tartja az előadások másik részét.

Projekt adatai:
Kedvezményezett neve:CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (CONTACT MKSZ)
Projekt címe:„ Szépkorúak digitalizációja „
A projekt azonosító kódja:TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-001146
A projekt megvalósulásának helyszíne:5000 Szolnok, Baross út 56.
A pályázat megvalósításának időtartama:2019.10.01- 2022.03.01.
Támogatási összeg:3.903.366.- Ft
Támogatás mértéke:100 %

               

 

A CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, a CLLD keretében a
TOP.7.1.1.-16-H-ESZA-2019-01146 pályázati számú „Szépkorúak digitalizációja” című helyi támogatás keretében 3.903.366.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a közösségfejlesztés szempontjából kiemelt célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítására. A projekt fő célja az volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati készségekre tegyenek szert, amit a mindennapok során is tudnak alkalmazni és ami nagyban hozzájárul digitális kompetenciák fejlesztéséhez, az infokommunikációs lehetőségek megismerésével.
Az előadások során a szépkorúak mind a számítógép/laptop, mind az okostelefon, táblagép adta lehetőségek megismerhették. A szépkorúak által kért témakörök lettek bemutatva összesen 24 alkalommal a szenior és junior oktatók által. Rendhagyó módon mutatjuk be, hogy hogyan is tudták elsajátítani a workshopok során saját felhasználásra a megtanult ismereteket.

 

                                                              Médiamegjelenés

2021.07.10.- Új Néplap/Szojon (Digitális eszközökkel ismerkedhettek a szépkorúak Szolnokon)

 

A pályázat során a résztvevő 23 főnek nyomtatott formában odaadott kisokos kiadvány:

Letőltése: http://contactmksz.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kisokos.pdf

 

2022 . május 30  .-án megtartott pályázati zárórendezvényről készült film: