Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Beadási határidő: 2023.12.29.

Pályázhat:

Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek - Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények.

A pályázat benyújtásának határideje: 1. forduló: 2023. február 23. déli 12:00 óráig                                

       2. forduló: 2023. október 04. déli 12:00 óráig                                                                                      (közép-európai idő szerint)

Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.

A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén.

A pályázóknak (közép-európai idő szerint) október 4-én déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 4-én déli 12:00 óráig (közép-európai idő szerint)

Pályázhat: Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik.

Olyan, a formális oktatás és képzés keretein kívül zajló tevékenységek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és európai szinten ösztönzik, elősegítik és lehetővé teszik a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben.

Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 04. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint)

Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.

A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén.

A pályázóknak március 23. déli 12:00 óráig (közép-európai idő szerint) kell benyújtaniuk a pályázatukat az ugyanazon év szeptember 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 23. déli 12:00 óráig (közép-európai idő szerint)

Az akkreditált szervezeteknek/intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ifjúsági mobilitási tevékenységekre irányuló támogatásra (támogatási kérelem). A pályázatok a korábban jóváhagyott akkreditációs cselekvési terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 23. déli 12:00 óráig                                 (közép-európai idő szerint)

Pályázhat:

Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek - Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények.

A pályázat benyújtásának határideje: 1. forduló: 2023. február 23. déli 12:00 óráig                                

       2. forduló: 2023. október 04. déli 12:00 óráig                                                                                      (közép-európai idő szerint)

Pályázhat: Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik.

Olyan, a formális oktatás és képzés keretein kívül zajló tevékenységek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és európai szinten ösztönzik, elősegítik és lehetővé teszik a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben.

Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 23. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint)

Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih.

Mely szervezetek igényelhetik?

- helyi önkormányzatok - jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,

- Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezetek - az általuk átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,

- egyház, egyházi jogi személyek - hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi - feladatok ellátásának elősegítése érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat idén 21. alkalommal hirdeti meg a digitális megmérettetést, amelyre a szakmai zsűri a legfrissebb idei honlapokat, appokat, Hungarikum márkák weboldalait és a legjobb digitális és technológiai megoldásokat várja. Indul 'Az Év Honlapja' pályázat!

A pályázatokat 2022. augusztus 15-től lehet leadni a www.azevhonlapja.hu weboldalon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih.
Mely szervezetek igényelhetik?
- helyi önkormányzatok - jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
- Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezetek - az általuk átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, stb.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázat célja a www.onkentespiacter.hu-n regisztrált önkéntesek aktivitásának elismerése és ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon erőfeszítéseiket, hogy a weboldalt aktívan használják, és a felhívás keretében minél több, a honlapon meghirdetett önkéntes tevékenységen vesznek részt az adott hónapban. Célja továbbá, hogy a pályázati felhívás nyertesei számára felajánlott tárgynyereménnyel további önkéntes tevékenységen való részvételre ösztönözzön.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 30.

A pályázati felhívás célja a www.onkentespiacter.hu-n regisztrált szervezetek aktivitásának elismerése és ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon szervezetek erőfeszítését, amelyek a weboldalt aktívan használják és a felhívás keretében meghirdetett önkéntes programjain önkénteseket fogadnak. Célja továbbá, hogy a nyertesek számára felajánlott pénzösszeggel további önkéntes akciók megvalósítását ösztönözze.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 30.

 

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. június 15.
2022. szeptember 15.
2022. december 15.

 

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat beadásának módja: a pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15.

Pályázhatnak: A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált és 2022. évi érvényes tagsággal rendelkező tagszervezetek. Sportszakmai műhelyek.

A támogatás célja: A lovassportok utánpótlás nevelésével és a sportág népszerűsítésével foglalkozó szakmai műhelyek támogatása, elsősorban lovas szakmai elméleti és gyakorlati képzések megvalósításán keresztül a sport, lótenyésztés és állategészségügy terén.

A támogatási időszak: 2022. február 10.-2022. december 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 10.

A finnországi Oulu2026 - Európa Kulturális Fővárosa pályázatot hirdet európai dimenziót biztosító, nagyszabású kulturális projektek támogatására. A pályázaton magánszemélyek, csoportok, egyesületek, hálózatok, vállalkozások, szervezetek és közintézmények vehetnek részt. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek a következő témák egyikéhez kapcsolódnak: vad város; hűvös kontrasztok; bátor hátország. A támogatott projekteknek alapvetően az Oulu2026 - EKF régióban kell megvalósulniuk.

Bővebb információ:

opencall@oulu2026.eu
https://www.oulu2026.eu/en/opencall/

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 9.

Várhatóan 800 elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár, azaz e-cargo bicikli szerezhető be abból az összesen 400 millió forintos támogatási keretből, amelyre február 7-től pályázhatnak egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán a nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető el.

Beadási határidő: 2022. december 1.