A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások napjainkban egyre több szállal kapcsolódnak termékeik gyártása, értékesítése során a világpiachoz, ami ahhoz vezet, hogy tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés következhet be, rajtuk kívül álló okok miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci szereplők leggyakrabban a termelésük visszafogásával reagálnak erre, aminek egyenes következménye a munkaerő számának vagy a ledolgozandó munkaórák mennyiségének csökkentése. Az emiatt bekövetkező csoportos létszámcsökkentések károsak mind a gazdaság, mind a társadalom szempontjából.

Célja: A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Beadási határidő: 2020.12.31.

 

A pályázat célja A pályázat célja, hogy az elsősegély oktatásban részesülő laikus csoport tagjai vészhelyzetben merjenek cselekedni, tisztában legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, valamint készségszinten képesek legyenek megkezdeni az elsősegélynyújtást, életmentést.

Pályázók köre:

Középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek.

 

Kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány

 

Beadási határidő: Folyamatos (2020.12.31.)

A pályázat célja A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy:

- a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,

- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,

- segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

Pályázók köre: önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek

Kiíró: Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete

Beadási határidő: 2020.05.17.

A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.    Angol nyelvű pályázat!

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram keretében Bridging culture and audiovisual content through digital (A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton) címmel. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célja a kulturális és kreatív ágazat találkozásának új alkotási formáinak bemutatása, illetve innovatív, ágazatokon átívelő megközelítések támogatása a kultúra és a kreativitás területén. Az EACEA-28-2019 kódszámmal meghirdetett pályázat megvalósítási ideje a 2020 júniusa és szeptembere közötti időszak.

Beadási határidő: 2020. május 14.

Részletek: Európai Bizottság;

I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan projektek megvalósításának támogatására, amelyek hozzájárulnak Szolnok város kulturális szolgáltató szerepének erősítéséhez, helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósítása érdekében.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. február 17. naptól 2020. május 4-ig         

Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása az Erasmus+ program ifjúsági területén.

Angol nyelvű pályázat!

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006

Beadási határidő: 2020. április 30. 12 óra (brüsszeli idő szerint)

A pályázat célja Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős közművelődési értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.

Pályázók köre: Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.

 

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

 

Beadási határidő: 2020.04.16.

 

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára.

A pályázatokat 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok), valamint koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására várjuk.

Beadási határidő: 2020. április 15.

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet

"Informatika a köz szolgálatában 2020" címmel.

Megszűnt a Windows7 támogatása 2020. január 14-én.

Jogszabályi előírások végett, illetve adatbiztonsági megfontolásból is szükséges a váltás. Már meglévő Windows7-es számítógépek jogtiszta Windows 10-re (Home és Pro egyaránt) átállításával kapcsolatban hívja információs vonalunkat.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére ASP, E-recept, E-napló kompatibilis asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok által, akár 3 év teljes körű garanciával.

Beadási határidő: 2020. április 08.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. „Kerékpárral 7 határon át” címmel egyedi költségvetési támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

A pályázathoz szükséges dokumentumok a Dokumentumtárból tölthetőek le, a pályázat elektronikus benyújtását a Pályázati felületen tudja megvalósítani.

Beadási határidő: 2020. április 06.

A pályázat célja Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot ír ki szolnoki székhellyel rendelkező, egészségügyi vonatkozású– prevenciós, rekreációs, rehabilitációs, oktatási, szabadidős feladatokkal, egészségkárosultak támogatásával vagy érdekvédelmével kapcsolatos– tevékenységet végző civil szervezetek támogatására működési, vagy program szervezési célból.

Pályázók köre:

szolnoki székhellyel rendelkező, egészségügyi vonatkozású– prevenciós, rekreációs, rehabilitációs, oktatási, szabadidős feladatokkal, egészségkárosultak támogatásával vagy érdekvédelmével kapcsolatos– tevékenységet végző civil szervezetek

 érdekvédelmével kapcsolatos - tevékenységet végző civil szervezetek támogatására működési, vagy program szervezési célból.KIZÁROLAG ELEKTRONIKUS úton lehet az egeszsegugy @ph.szolnok.hu email címre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁS!

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot írt ki szolnoki székhellyel rendelkező, egészségügyi vonatkozású - prevenciós, rekreációs, rehabilitációs, oktatási, szabadidős feladatokkal, egészségkárosultak támogatásával vagy érdekvédelmével kapcsolatos - tevékenységet végző civil szervezetek támogatására működési, vagy program szervezési célból.

Tekintettel az időközben kialakult rendkívüli helyzetre, a pályázat benyújtásának módja a kiíráshoz képest az alábbiak szerint változik:

Pályázni a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
címezve, 
KIZÁROLAG ELEKTRONIKUS úton lehet az egeszsegugy @ph.szolnok.hu email címre.

A pályázati felhívás, adatlap és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

http://info.szolnok.hu/palyazatok-m220

vagy

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum honlapjáról

http://contactmksz.hu/

letölthető.

Kiíró: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Beadási határidő: 2020.04.05.

A pályázat célja Az Energy Globe díj a fenntarthatóság és az energiatudatosság egyik legjelentősebb nemzetközi versenyének hazai fordulója, amelyet Magyarországon az E.ON rendez meg. A program célja, hogy a legjobb példák bemutatásával és díjazásával hozzájáruljon a fenntartható gondolkodás népszerűsítéséhez. A díjra 2020-ban ismét 6 kategóriában nevezhetnek azok a személyek és szervezetek (vállalatok, önkormányzatok, oktatási szervezetek stb.), akik sikeres kezdeményezést valósítottak meg a fenntarthatóság, energia- vagy környezettudatosság jegyében.

 

Pályázók köre: bármely természetes vagy jogi személy

 

Kiíró: E.ON Hungária Zrt.

 

Beadási határidő: 2020.04.05.

A pályázat célja A Felhívás szervezett keretek között támogatja és segíti a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok (a továbbiakban: kedvezményezett, család vagy háztartás) konyhakertjeinek megművelését, a kisállattartási gyakorlat megerősítését az önellátás megerősítése érdekében.

Pályázók köre: Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei,

 

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Beadási határidő: 2020.04.02.

Az Erasmus+ Sport programok általános célja a sport európai dimenziójának fejlesztésére irányuló célkitűzések, különös tekintettel az alulról szerveződő sport fejlesztésére vonatkozó célkitűzések támogatása.           Angol nyelvű pályázat!

 

A program keretében olyan sportprojektek támogathatók, amelyek növelik a sportban, a testmozgásban és az önkéntességben való részvételt.

A pályázatokat három kategóriában lehet benyújtani:

  • Sportbeli együttműködési partnerségek
  • Kis együttműködési partnerségek
  • Nonprofit európai sportrendezvények

A pályázati kategóriákról részletesebben az alábbi linken olvashat:

https://tka.hu/palyazatok/8359/erasmus-sport

 

Centralizált pályázattípus, így a benyújtott pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)  kezeli.

A pályázat benyújtása az alábbi űrlapon történik:
https://eacea.ec.europa.eu/home/sites/eforms/sport-2020_en

 

Beadási határidő: 2020. április 2. közép-európai idő szerint 17:00 óra

A pályázat célja A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása. Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

Pályázók köre:             magyarországi szervezetek pályázhatnak, magyarországi célcsoporttal:

- Egyesület, alapítvány (GFO 521, 529, 565, 569)

- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)

- Szövetség (GFO 515, 516, 517)

 

Kiíró: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Beadási határidő: 2020.04.01.

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Pályázhat: civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik

Beadási határidő: 2020.04.01.

A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

Beadási határidő: 2020. április 01.

A pályázat célja Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. Cél továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

 

Pályázók köre: Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

 

Kiíró: Pénzügyminisztérium

 

Beadási határidő: 2020.03.31.

 

A pályázat célja Felhívás civil szervezetek és társadalmi vállalatok számára. Az evosoft Hungary Kft., együttműködésben az Önkéntes Központ Alapítvánnyal, újra meghirdeti nonprofit szervezetek számára, az informatikai pro bono programját.

Pályázók köre:             olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, reális és a szervezet vezetősége által támogatott informatikai fejlesztéseket kívánnak megvalósítani

 

Kiíró: Önkéntes Központ Alapítvány

 

Beadási határidő: 2020.03.30.