A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások napjainkban egyre több szállal kapcsolódnak termékeik gyártása, értékesítése során a világpiachoz, ami ahhoz vezet, hogy tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés következhet be, rajtuk kívül álló okok miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci szereplők leggyakrabban a termelésük visszafogásával reagálnak erre, aminek egyenes következménye a munkaerő számának vagy a ledolgozandó munkaórák mennyiségének csökkentése. Az emiatt bekövetkező csoportos létszámcsökkentések károsak mind a gazdaság, mind a társadalom szempontjából.

Célja: A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Beadási határidő: 2020.12.31.

 

A pályázat célja A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete és a POSITIVE by Hinora Group szakmai támogatásával létrehozott Országos Városmarketing Díj célja, hogy:

- a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére felhívja a figyelmet,

- a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,

- segítse a tapasztalatcserét, s benne a városok vezetői, szervezetei és a marketingesek közötti együttműködést.

Pályázók köre: önkormányzatok, önkormányzatok szervezetei és vállalkozásai, egyesületek, nonprofit szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, alapítványok és egyéb civil szervezetek, üzleti vállalkozások, vagy magánszemélyek

Kiíró: Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete

Beadási határidő: 2020.05.17.

A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.    Angol nyelvű pályázat!

 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram keretében Bridging culture and audiovisual content through digital (A kultúra és az audiovizuális tartalom áthidalása digitális úton) címmel. Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek célja a kulturális és kreatív ágazat találkozásának új alkotási formáinak bemutatása, illetve innovatív, ágazatokon átívelő megközelítések támogatása a kultúra és a kreativitás területén. Az EACEA-28-2019 kódszámmal meghirdetett pályázat megvalósítási ideje a 2020 júniusa és szeptembere közötti időszak.

Beadási határidő: 2020. május 14.

Részletek: Európai Bizottság;

I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan projektek megvalósításának támogatására, amelyek hozzájárulnak Szolnok város kulturális szolgáltató szerepének erősítéséhez, helyi közösségi igényeket kielégítő, színvonalas kulturális programok, események, akciók megvalósítása érdekében.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2020. február 17. naptól 2020. május 4-ig         

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára.

A pályázatokat 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok), valamint koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására várjuk.

Beadási határidő: 2020. április 15.

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Pályázhat: civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik

Beadási határidő: 2020.04.01.

A pályázat célja Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. Cél továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

 

Pályázók köre: Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

 

Kiíró: Pénzügyminisztérium

 

Beadási határidő: 2020.03.31.

A pályázat célja A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával - kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; http://www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

Pályázók köre:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • - Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • - Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • - Szövetség (GFO 517)
 • - Szociális szövetkezet (GFO 121)

 

Kiíró: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Beadási határidő: 2020.03.13.

A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism (A városi és regionális fejlesztés innovatív megközelítései a kulturális turizmus révén) címmel. A TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 8 millió euró.

Bővebb információ: Európai Bizottság ;
I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020

Beadási határidő: 2020. március 12.

Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között címmel hirdet pályázatot az Európai Bizottság.          ANGOL NYELVŰ pályázat!

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites (Kultúra határokon túl – Az innováció és a kutatási együttműködés elősegítése európai múzeumok és örökségvédelmi helyszínek között) címmel. A TRANSFORMATIONS-19-2020 kódszámmal meghirdetett pályázatra szánt támogatási keretösszeg 6 millió euró.

Bővebb információ:
Európai Bizottság;
I: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501 , 31094502 , 31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu

Beadási határidő: 2020. március 12.

A Golden Cubes Awards célja, hogy elismerje azokat az embereket és szervezeteket, akik munkájukkal elősegítik, hogy a gyerekek és a fiatalok jobban megértsék az építészeket, az épített környezetet és magát az építészetet, annak tudatában, hogy ez a generáció az, aki a jövőt formálja. A pályázat magyarországi fordulóját az UIA alapító szervezete, a Magyar Építőművészek Szövetsége hirdeti meg és bonyolítja le.

A Kiíró a Pályázóktól az épített környezeti nevelés témakörében vár pályázatot.

A jelentkezéshez a MÉSZ honlapjáról letölthető jelentkezési űrlapot és tabló sablont kell használni.
http://www.meszorg.hu

Beadási határidő: 2020. március 12.

A pályázat célja A fenntartható fejlődés magában foglalja a társadalmi haladás elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkoznak. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését.

 

Pályázók köre: - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

 

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Beadási határidő: 2020.03.11.

A Vodafone Magyarország Alapítvány idén is meghirdeti a 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díjat, mellyel célja, hogy olyan kész innovációkat találjon és jutalmazzon, melyek a társadalmi jót, a felzárkózást segítik elő.

Dokumentumok:

 

Beadási határidő: 2020. március 06.

A pályázat célja A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást. Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200 000 000 Ft áll rendelkezésre.

Pályázók köre:

MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és - kivéve a 4.2. pontban felsorolt - egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja

 

Kiíró: Magyar Művészeti Akadémia

 

Beadási határidő: 2020.03.06.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Szolnok város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil és nonprofit szervezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások, a fiatalok helyi identitásának megerősítését célzó szervezett élményt nyújtó kulturális, közösségfejlesztő, készségfejlesztő és szabadidős és szemléletformáló programok, akciók, képzések megvalósítása érdekében.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft – maximum 5 millió Ft.

Beadási határidő: 2019.12.05. naptól 2020.02.28. napig

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2020 elnyerésére.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Beadási határidő:
2020. február 28. (péntek) 23:59 (közép-európai idő szerint)

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati kiírása agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatására

A pályázati támogatás célja

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

 1. a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
 2. b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
  c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

Beadási határidő: 2020. február 18.

pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes
teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

Beadási határidő: 2020. február 18.