Egy pályázó által igényelhető támogatás maximum 500 000 Ft.

Kiíró: Alternatív Közösségek Egyesülete

A pályázati beadás módja:

Pályázni a következő űrlap kitöltésével és az elküld gomb megnyomásával lehetséges:

https://forms.gle/nkaEmnhc5i3Kn5917

 

Beadási határidő: 2020. december 31.

A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások napjainkban egyre több szállal kapcsolódnak termékeik gyártása, értékesítése során a világpiachoz, ami ahhoz vezet, hogy tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés következhet be, rajtuk kívül álló okok miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci szereplők leggyakrabban a termelésük visszafogásával reagálnak erre, aminek egyenes következménye a munkaerő számának vagy a ledolgozandó munkaórák mennyiségének csökkentése. Az emiatt bekövetkező csoportos létszámcsökkentések károsak mind a gazdaság, mind a társadalom szempontjából.

Célja: A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Beadási határidő: 2020.12.31.

 

A pályázat célja: A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása. A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 80 millió forint. A támogatás mértéke 100%. Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.

Pályázhat:

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931)

Kiíró: : Emberi Erőforrások Minisztériuma

Beadási határidő: 2020. december 31.

A pályázat célja A pályázat célja, hogy az elsősegély oktatásban részesülő laikus csoport tagjai vészhelyzetben merjenek cselekedni, tisztában legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, valamint készségszinten képesek legyenek megkezdeni az elsősegélynyújtást, életmentést.

Pályázók köre:

Középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek.

 

Kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány

 

Beadási határidő: Folyamatos (2020.12.31.)

A Pályázatról:

(a) A magyar államalapítás millenniuma alkalmából a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban Magyar Kultúra Lovagja címet alapított.
(b) Javasolható címek: Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra Apródja, továbbá két vagy több nemzet (nemzetiség) kultúrájának ápolásáért az Egyetemes Kultúra Lovagja cím.
(c) Jelölt lehet az alapító gondolatot hitelesen megvalósító magyar és külföldi állampolgár,
illetve "posztumusz” személy.

(d) A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges.

Beadási határidő: 2020. október 15.

Pályázatot hirdet a 2021-es Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére az Európai Unió és az Europa Nostra. Négy kategóriában lehet nevezni tárgyi, szellemi és digitális örökségeket: Kulturális örökség megőrzése; Kutatás; Az örökség iránt elkötelezett szolgálat; valamint Oktatás, képzés és a tudatosság növelése. A díjat akár 30 kiváló európai örökségi projekt és kezdeményezés is megkaphatja. A nagydíjra négy projektet jelölnek ki, amelyek mindegyike 10 ezer eurós díjat kap. Online szavazással egy közönségdíjast is választanak.

Beadási határidő: 2020. 10.01.

A pályázat célja Az Európai Szolidaritsái Testület önkéntes projektei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe. A projektek a szolidaritás nevében valósulnak meg, azzal a céllal, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljanak, növeljék a közösség erejét és összetartozását és erősítsék a társadalmi befogadást.

Pályázók köre: Nonprofit szervezetek és intézmények.

Kiíró: Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság

 

Beadási határidő: 2020.10.01.

 

A pályázat célja: A Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU (Az EU kulturális és kreatív ágazatának mérése) című pilot projekt végrehajtására hirdet pályázatot az Európai Bizottság. A pályázat keretében egy nyertes projektet választanak. A támogatásra szánt keretösszeg 350 ezer euró.

 

Beadási határidő: 2020. 09.14.

A pályázat célja: A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2020-ban is meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára a szakértelmen alapuló pro bono felhívást.

Pályázhat: Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek alaposan előkészített, konkrét, mérhető, reális és szervezeten belülről is támogatott projekteket kívánnak fejleszteni illetve üzletileg is értelmezhető szervezeti kihívásokat megoldani. Olyanok jelentkezésesét várjuk akik, kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

 

Beadási határidő: 2020. 09.07.

A pályázat célja: A Pro Architectura díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredményekért adományozható. Ez alapján valamely jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységért, az építészeti közélet és oktatás területén elért kiváló eredményekért, továbbá (a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő) építtetők, kivitelezők körében kerül kiosztásra.

Pályázhat: természetes személy, jogi személy vagy közösség

Kiíró: : Miniszterelnöki Hivatal

Beadási határidő: 2020. 09.06.

A pályázat célja: A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:

- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,

- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,

- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.

 

Pályázhat:

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek

Kiíró: : Külgazdasági és Külügyminisztérium

Beadási határidő: 2020. 09.01.

A pályázat célja: A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat.

A jó projektek:

  • kiterjednek a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére
  • európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat javasolnak
  • konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent említett uniós döntéshozatali folyamattal
  • nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósításba
  • arra törekednek, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását

Pályázók köre: Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A pályázat célja: A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program. A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

Pályázók köre:

-városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;

- más szintű helyi/regionális hatóságok;

- helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;

- helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

 

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A pályázat célja: Az Európa a polgárokért program pályázata városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek számára.

Pályázók köre: városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány

 

Beadási határidő: 2020.09.01.

 

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző egyéni vállalkozó és adószámos magánszemélyek (pályázat kódja: MMA-20-MHM), valamint civil és egyéb (gazdálkodó) szervezetek részére (pályázat kódja: MMA-20-OMM), működési költségeik támogatására.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a beadási határidők nem azonosak területileg. Annak érdekében, hogy a megfelelő régióban és a megfelelő időben nyújtsák be a pályázatukat, kérjük, figyelmesen olvassák el a kiírásokat!

Beadási határidő: 2020. augusztus 31.

A pályázat célja: A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra. A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése. Az elismeréseket a közművelődési tevékenységet végző intézmények 2019. január 1. óta elért eredményeiért ítélik meg. A címeket és a díjat az emberi erőforrások minisztere 2021 januárjában, a Magyar Kultúra Napja alkalmából adja át.

Kiíró: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Beadási határidő: 2020.08.31.

 

A pályázat célja:

A HISZEK Benned Sport Program II, alprogramjaként az ország bármely területén működő kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának növelését kívánja támogatni az Államtitkárság a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) közreműködésével. Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálják, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, létesítmény-használat, sporteszköz beszerzések, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

Kiíró: : Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága

Beadási határidő: 2020. 08.15.

A pályázat célja: Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.

Pályázhat: A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges

Kiíró: : Emberi Erőforrások Minisztériuma

Beadási határidő: 2020. 08.13.