TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0158 – Contact MKSZ a fejlődés útján

A projekt célja egyesületünk, mint munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezet fejlesztése, a szolgáltatói kapacitásaink megerősítése. A támogatás a szervezetünk belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az egyesület által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezetünknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra.
A szervezetfejlesztési tervben rögzíteni kell a szervezet tevékenységi körét, a meglévő szakmai kapacitásokat, rendelkezésre álló anyagi-, humánerőforrásokat, be kell mutatni a fejlesztésben érintett területeket és a fejlesztés megvalósításának módját. Lehetőségünk lesz a munkatársak készségfejlesztésére, képzésére, amely a szolgáltatásaink színvonalának emelését kell, hogy maga után vonja.

A támogatott szervezettől elvárás a szervezet munkaerő-piaci szolgáltatásaira irányuló minőségirányítási rendszer bevezetése. További követelmény, hogy a projekt keretében bevezetett minőségirányítási rendszernek a TÁMOP-2.6.1. sz. kiemelt projekt keretében kidolgozott akkreditációs javaslatot, konkrétan a munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderjeit kell követnie. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.
A projekt megvalósítás során törekszünk más civil szervezetekkel való együttműködésre, partnerségre, a versenyszférával való együttműködés erősítésére.
 

Projekt adatai:
Projekt címe:
Contact MKSZ a fejlődés útján
A projekt azonosító kódja:TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0158
A projekt megvalósulásának helyszíne:5000 Szolnok, Baross út 56.
A pályázat megvalósításának időtartama:2013. március 1. – 2014. április 30.
Támogatási összeg:7.641.200 Ft

Civil Információs Centrumban igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatásaink:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
  A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél tájékozottabb legyen a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárás rendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.
 • Álláskeresési technikák átadása
  A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
  A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.
 • Munkahely megtartás segítése, utókövetés
  A szolgáltatás célja az ügyfelek elhelyezkedést követő támogatás − a munkában tartás, ill. a munkahely tartós megőrzése érdekében.
 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése
  A szolgáltatás célja, hogy segítse a munkát keresők munkaerő-piaci belépését, visszalépését, a beilleszkedést segítő egyéni programok, fejlesztési tervek megalapozáshoz szükséges igény- és szükségletfelméréssel.
 • Egyéni fejlesztési terv
  A szolgáltatás célja a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
  A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.
 • Rehabilitációs mentori szolgáltatás
  A szolgáltatás célja, hogy segítse az aktív korú nem foglalkoztatott, a rehabilitációs folyamatban résztvevő vagy megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkáltatók befogadóvá váljanak az egészségkárosodást szenvedett emberek iránt.
Szolgáltatásainkat mentorok segítségével vehetik igénybe , ezáltal az ügyfél képessé válik :
 • tájékozódni a rehabilitációs folyamat szolgáltatásairól,
 • az egyéni munkavállalási stratégia kidolgozására , és együttműködni a megmaradt képességeinek függvényében annak megvalósításában,
 • képzésbe kerülni,
 • egyéb szolgáltatást igénybe venni,
 • érdekeltté válik a munkavállalásban,
 • alkalmas lesz minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, védett munkahelyen, vagy a nyílt munkaerőpiacon.
Elérhetőség:
Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56.
Telefon: 06 (56) 221-882
E-mail: info@contactmksz.hu
Web: http://www.contactmksz.hu