Jelen felhívás keretében Helyi gazdaságfejlesztés, Helyi és térségi turizmusfejlesztés és 4-5 számjegyű utak fejlesztése tevékenységcsoportok vonatkozásában a vármegyei ITP-ben, a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városok/várostérségek jogosultak támogatási kérelmet benyújtani (helyi önkormányzat, valamint önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság).

A pályázat benyújtásának határideje: 2025.12.31.

Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Visegrad+ Grants support projects which contribute to the democratization and transformation processes in selected countries of the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, North Macedonia, Montenegro, Serbia) and the Eastern Partnership regions (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine). However, if the applicant is from one of the EaP or WB countries, it is enough to involve two V4 countries in the project consortium, if another EaP/WB country is also involved (2xV4 + 2xEaP/WB format).

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.10.01.

Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím egyrészt azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében, másrészt az európai polgárok Európa történelméről és az Unió építéséről, továbbá közös, de eltérő kulturális örökségéről, különösen az európai integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló ismereteinek gyarapítását célozza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30.

A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene támogatása által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért, hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra nézve pozitív hatást fejt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.06.

A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi kezdeményezések ösztönzése. Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton. Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat. A benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.

Az indulásnak nem feltétele, hogy a lakóközösség az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját, ám ha a társasház vagy lakásszövetkezet nyer a pályázaton, a díjazás átvételéhez rendelkeznie kell egy, az OTP Banknál vezetett számlaszerződéssel.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31.

A NIOK Alapítvány örömmel hirdet újabb pályázati lehetőséget a Stronger Roots programon belül, amelyben közösségi adománygyűjtő (crowdfunding) kampányok kiegészítő támogatására pályázhattok. A kiválasztott pályázóknak pénzügyi támogatást nyújtunk, amellyel megduplázzuk a közösségi adománygyűjtő kampányukban gyűjtött összeget (ún. matching grant-et biztosítunk), amennyiben a kitűzött célösszeg legalább 80%-át elérték. A szervezetek a projekt 12 hónapja alatt a közösségi adománygyűjtéshez kapcsolódó kapacitásépítő programban is részt vesznek (képzés, tanácsadás), ami segít megtervezni és megvalósítani kampányukat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.28.

Az Új Nap - Új Remények egy közösségi/követes adománygyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben. A nemzetközi tapasztalatok szerint a világ 10 legnagyobb "Követes" adománygyűjtő kampánya közül 7 (!) valamilyen tematikus séta köré szerveződik. Az Új Nap Új Remények immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, a 2023-ban megszervezett események során 131 adománygyűjtő Követ, 19 különböző Jó Ügy javára, összesen 28 millió forint értékű adományt gyűjtött!

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.25.

A magyarországi központ ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretein belül működő Euroguidance Magyarország Központ 2024-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A díj célja a magyarországi életpálya-tanácsadás jó gyakorlatainak összegyűjtése, továbbá kommunikációs platform biztosítása a pályázatok népszerűsítésére.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.20.

Közzétette második pályázatát a Living Spaces projekt a minőségi építészet és az európai városok épített környezete iránt érdeklődők számára, akik részt vennének egy egymástól tanulásra építő programban 2024-ben. A pályázatra politikai és technikai döntéshozók, várostervezők, építészek, civil társadalmi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, kulturális kezdeményezések, helyi és regionális szervezetek és tematikus szövetségek képviselői, valamint egyéb, releváns építészeti tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezhetnek. A résztvevők számára a projekt fedezi az utazás, a lakhatás és az étkezés költségeit.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.13.

A gyors ütemben változó klimatikus adottságok és az ezzel összefüggő környezeti hatások miatt az erdőállományok komoly kihívásokkal néznek szembe. Az éghajlatváltozás sebessége meghaladja azt a mértéket, amelyhez a fafajok természetes folyamatok révén alkalmazkodni képesek, így aktív beavatkozások szükségesek. Az erdőállományok egészségi állapotát és ökoszisztéma szolgáltató képességét leginkább befolyásoló tényezők és az azokra adható fejlesztéspolitikai válaszok a következők: a fokozódó és egyre szélsőségesebbé váló abiotikus környezeti károsító körülmények és események (mint pl. vízhiány és aszály következtében kialakuló erdő- és vegetációtüzek, fagykárok és viharkárok) továbbá új biotikus kórokozók és károkozók elterjedésének ellensúlyozása azok ellenállóbb irányú helyreállításával.

A felhívás a beavatkozás erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása célterületéhez kapcsolódik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.06.

A felhívás a vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, a vidéki térségekben működő HACS-ok számára biztosít támogatást az IH által véglegesen jóváhagyott HFS-eik végrehajtása, irányítása és értékelése céljából. Jelen felhívás keretében kerülnek meghatározásra a HACS-csal szembeni elvárások és a HACS feladatai a KAP ST időszakában, továbbá a támogatási kérelem alapján létrejött támogatási okiratban kerülnek rögzítésre a HACS működési és fejlesztési forrásai.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.06.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése, Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.03.

A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.02.

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság, vagy mint Kiíró) 1000 főt meghaladó kutatási bázisával a térség egyik kiemelkedő gyógyszeripari innovációs központja, amelynek originális kutatási tevékenysége a központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére fókuszál. Emellett jelentős biotechnológiai kapacitással rendelkezik és jelentős szerepet játszik originális nőgyógyászati termékek kifejlesztésében is. A Társaság kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos kutatások támogatására.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.29

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok munkatársainak szakértelmén alapuló önkéntes támogatását értjük. A pro bono projekt olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak a szervezet működésében, és nagyban segíthetik annak sikeres fejlődését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.21.

A Fülesbagoly könnyűzenei tehetségkutató versenyt ebben az évben is négy helyszínen: Debrecenben, Martonvásáron, Budapesten és Keszthelyen rendezik meg. A könnyűzenei verseny a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, az Öröm a Zene rendszerében, 34 zenei szervezet, illetve zeneipari szereplő partnerségében jött létre.

Az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül működési formájára (Közbeszerzés, központosított közbeszerzés, DMÜ, DKÜ témakörben hívja infó vonalunkat a 70/310-2981-es számon): 1. Közigazgatás (Kormányhivatal, polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, közintézet, köztestület és intézményeik stb.) 2. Egészségügy (kórház, rendelőintézet, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő stb.) 3. Oktatás, nevelés (köz- és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.) 4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók stb.) 5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek) 6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft stb.) 7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. sportegyesületek, alapítványok stb.).

 

A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:

Márkás, használt asztali számítógépek jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, használt, felújított számítógépekből álló 1, 4, illetve 8 gépes szolgáltatáscsomagokra lehet jelentkezni. Egy pályázó, egy adatlapon belül legfeljebb 240 számítógépet tartalmazó csomag-állományt pályázhat meg. A bírálat során a nagyobb fejlesztések előnyt élveznek (lásd az elbírálás szempontjai részben).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.18.