Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Beadási határidő: 2023.12.29.

Pályázhat:

Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek - Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények.

A pályázat benyújtásának határideje: 1. forduló: 2023. február 23. déli 12:00 óráig                                

       2. forduló: 2023. október 04. déli 12:00 óráig                                                                                      (közép-európai idő szerint)

Bármely részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat.

A partnerségi együttműködések elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a szervezetek/intézmények számára a tevékenységeik minőségének és relevanciájának javítását, a partneri hálózataik kialakítását és megerősítését, a transznacionális szintű, közös működéssel kapcsolatos kapacitásuk növelését, valamint a tevékenységeik nemzetköziesítésének fokozását többek között a gyakorlatok cseréje vagy új gyakorlatok kidolgozása, valamint az elképzelések megosztása és ütköztetése révén.

A pályázóknak (közép-európai idő szerint) október 4-én déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 4-én déli 12:00 óráig (közép-európai idő szerint)

Pályázhat: Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik.

Olyan, a formális oktatás és képzés keretein kívül zajló tevékenységek, amelyek helyi, regionális, nemzeti és európai szinten ösztönzik, elősegítik és lehetővé teszik a fiatalok részvételét az európai demokratikus életben.

Az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 04. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint)

A pályázatnak kettős célja van: egyrészt megnyilvánulási és megmérettetési lehetőséget kívánunk adni azon fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg, alkotó szándékú személyek számára, akik mozgóképben kívánnak valós vagy fiktív történeteket létrehozni, műveiket mindenki számára megmutatni, hogy ezzel saját világukba betekintést nyújthassanak. Másrészt minden olyan alkotót várunk, akiknek van olyan filmes alkotásuk, amely a fent említett személyekről, vagy velük kapcsolatos dolgokról szól, tehát a film nyelvén beszél a fogyatékosságról, és ennek kontextusairól.

Beadási határidő: 2023. szeptember 05.

A Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. Az adományozásainkról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. Stratégiai partnerségben állunk a hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplőivel, akikkel közösen értéket és több éve sikeresen működő programokat van lehetőségünk létrehozni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 14.

A nagy sikerre való tekintettel, támogatói partnereink bevonásával bő 2 év után ismét pályázatot hirdetünk pro bono adománygyűjtő kampány megvalósítására

10.000 db-os postai adománygyűjtő hírlevél kiküldésével, magánszemély címzetteknek, egy több száz fős támogatói bázis létrehozását célozva.

Pályázatunkon bármely Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság részt vehet.

Beadási határidő: 2023. június 20.

A Partners Hungary Alapítvány "Első a gyermek" programja keretében pályázatot ír ki komplex, társadalmi befogadást támogató programok megvalósítására, melyben kiemelt figyelmet fordít a gyermekekre és családjaikra, a roma közösségekre. A program egyaránt támogatja a hazánkban tartózkodó menekülteket és menedékes státuszúakat, valamint a helyi befogadó közösségeket.

Részletek és pályázati űrlapok:

https://partnershungary.hu/hu_hu/elso-a-gyermek-program/

Beadási határidő: 2023. június 12.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági programok támogatására „Lélekben rendben” címmel.

Az ifjúsági szervezetek, közösségek szerepe továbbra is kiemelkedő a fiatalok lelki egészsége és lelki békéje szempontjából. 2023-ban kiemelt cél, hogy az ifjúsági közösségek és szervezetek, amellett, hogy élményeket teremtenek a fiataloknak vagy fejlesztő tevékenységet végeznek a javukra, célzottan, szakértő bevonásával is segítsék mentális jól-létüket, lelki ellenálló-képességüket, az őket érő újszerű kihívások megfelelő feldolgozását."

A pályázat kódja: IFJ-GY-23-A

A pályázati felhívás és útmutató ezen a linken érhető el.

Beadási határidő: 2023. június 7. 23.59 óra

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Beadási határidő: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő szerint)

Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

Jelen pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram
II. Kulturális alprogram
III. Egyházi alprogram
IV. Sport alprogram
V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
VI. Diaszpóra alprogram

Beadási határidő: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő szerint)

Az Esterházy Art Award odaítélésével a hercegi háznak a kortárs képzőművészet területén gyakorolt mecénási tradíciója folytatódik. Az Esterházy Art Award célja a nemzetközi párbeszéd támogatása. A 2009-ben megalapított és nyertesenként 5000 euróval járó, a fiatal kortárs képzőművészetet népszerűsítő díjat kétévente, minimum kettő, maximum három 45 év alatti magyar képzőművésznek ítéli oda a független, nemzetközi szakmai zsűri.

Beadási határidő: 2023. június 04.

Stronger Roots címmel pályázat indul az Európai Unió finanszírozásával, az Európai Bizottság “Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek” programjában. A pályázat a NIOK Alapítvány, OSF Prague, OSF Bratislava és Glopolis konzorciumi projektje keretében kerül kiírásra. A fejlesztési programra és a hozzá kapcsolódó forrásra olyan magyar, cseh és szlovák civil szervezetek jelentkezhetnek, akik szeretnék megismerni, szélesíteni és erősíteni támogatói közösségünket. Jelen kiírás a Magyarországon bejegyzett civil szervezeteknek szól.

A részletes pályázati kiírás itt található.

Társadalmi bázisépítés információs webinárok

2023. április 24. 10:00-12:00 - Kérjük, itt regisztráljatok.

2023. április 24. 17:30-19:30 - Kérjük, itt regisztráljatok.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 25.

A MagNet Bank társadalmi szervezeteket támogató kezdeményezése, a Közösségi Adományozási Program (KAP), az idén megújult feltételekkel, a korábbinál jóval magasabb pályázható keretösszeggel várja a civil összefogásból létrejövő projekteket, amelyeknek adománygyűjtési lehetőséget kínál ügyfelei körében.

Kik pályázhatnak? közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek).

Beadási határidő: 2023 május 25.

Az Új Nap - Új Remények egy közösségi/követes adománygyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben.

Beadási határidő: 2023 május 19.

Pályázati felhívás Adjukössze Vonal telefonhívással és SMS-sel támogatható adománygyűjtő rendszer használatára közhasznú szervezetek részére. A NIOK Alapítvány a hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal partnerségben működteti az Adjukössze Vonal „13600” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú jogállással rendelkező szervezeteket támogathatnak az adományozók.

Beadási határidő: 2023 május 17. 13:00 óra

Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására. A pályázat keretében önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkező, rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülő, legalább három egymást követő nap tartó, napi programkínálatukban több programot tartalmazó, a kulturális értékközvetítést elsődleges elemnek tekintő fesztiválokat támogatnak. A támogatott programok a 2023. május 1. és december 31. közötti időszakban valósíthatók meg.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;

I: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kulturalis-fesztivalok-230511/   T: (06 1) 550-2613, (06 1) 550-2803

Beadási határidő: 2023 május 11.