Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

A Magyar Innovációs Szövetség - a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen - a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) főtámogatásával, valamint az Agrárminisztérium (AM), az Energiaügyi Minisztérium (EM), a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával, hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.05.

A SozialMarie - Prize for Social Innovation - idén 20. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából. Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra. Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovènia és Horvátország egész területéről lehet pályázni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.16.

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján; - Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.12.

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján; - Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.12.

A Program célja: Az olimpiai sportággá fejlődött gördeszkázás és a gyorsasági görkorcsolya sportágak szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, megfelelő méretű, sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett létesítmények kerüljenek kialakításra magyarországi településeken.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.10.

A közvetlen uniós forrásokból való magyar részesedés növelése érdekében a magyar pályázók támogatása. A Felhívás lehetőséget nyújt az Európai Bizottság felé a 2014-2020 programozási időszakra már benyújtott, de még el nem bírált és a 2021-2027 programozási időszakra benyújtott és benyújtandó pályázatok önerő támogatásának hazai forrásból történő hozzájárulására.

Pályázhat például:

a) költségvetési szerv, e) egyesület, h) alapítvány, i) közalapítvány, stb.

Beadási határidő: Folyamatos, 2023. december 31-ig

A MOL-Új Európa Alapítvány alapvetően - de nem kizárólagosan - pályázati úton nyújt támogatást harmadik felek részére. Az Alapítvány a pályázatok, támogatások kezelésének folyamatát - összhangban az Alapítványra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, valamint az Alapítvány belső szabályzataival, így különösen a Támogatási Szabályzattal és a Támogatási Politikával - a jelen Pályázati és Egyedi Támogatási Kézikönyvben szabályozza. A Pályázati és Egyedi Támogatási Kézikönyv nyilvános, annak megismerését az Alapítvány minden érdeklődő számára lehetővé teszi, biztosítva ezzel a pályázati, illetve egyedi támogatási folyamatok átláthatóságát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.31.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Beadási határidő: 2023.12.29.

A BMSZKI idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból alkotópályázatot hirdetünk gyermekek és fiatalok számára. Célunk, hogy megszólítsuk a gyerekeket, fiatalokat és a velük foglalkozó felnőtteket, hogy gondolkodjanak, az otthonról és az otthontalanságról.

A világ sok országában – így Magyarországon is – élnek olyan gyerekek és felnőttek, akiknek nincs  biztonságos otthonuk. Mi azt gondoljuk, mindenkinek kell egy hely, amit az otthonának nevezhet,  ahol biztonságban érzi magát, ahonnan nem küldi el őt senki, ahol egészséges környezetben élhet!

 

A legjobban sikerült pályaműveket a BMSZKI felhasználja nyilvános kommunikációjában: szakmai  kiadványaiban, illetve nyilvános felületein, kiállításokon. A beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a legjobbakat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.22.

Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által működtetett Kőrösi Csoma Sándor Program új pályázati felhívása. A diaszpóra magyarságát segítő program új kiírása keretében a déli félteke országaiba lehet ösztöndíjasként jelentkezni. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban indított Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, a magyar közösségi és kulturális élet erősítése szerte a világon, valamint a külhoni magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. A program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíjasokat küld a Föld minden pontjára, ahol jelentősebb magyar közösség él, Kanadától Új-Zélandig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.13.

2024. februárban átadásra kerül az Értékteremtő Közösségekért díj. A miniszteri elismerés egy természetes személy és egy civil szervezet részére adományozható, melyek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége kiemelkedő, a civil közösség érdekében kifejtett munkássága példaértékű. A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot a hirdetményben részletezett szempontok szerint, a mellékelt dokumentumok elektronikus megküldésével 2023. november 24. (péntek), 23:59ig.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024.” című, NEAG-KP-1-2024 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázat benyújtásának határideje:

 

NEAG-KP-1-2024    2023. október 16. 8:00 – 2023. november 17. 12:00 óra

A fiataloknak, oktatóknak és kutatóknak szóló pályázatok a V4 országain belüli mobilitást teszik lehetővé.

A visegrádi négyek országain belüli társadalmi és ifjúsági kapcsolatok erősítésének fő eszköze a négy ország külügyminisztériuma által fenntartott, pozsonyi székhelyű Nemzetközi Visegrádi Alap, amely pályázatokat, ösztöndíjakat és rezidens programokat támogat, kiemelten az alábbi területeken: kultúra, tudomány, innováció, kutatás és oktatás, ifjúsági cserék, média, határokon átnyúló együttműködés, turizmus.

Beadási határidő: 2023. november 15.

A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására. Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak. Ezért 2023-ban ismét meghirdetjük Köszönjük, SIÓ! Program Rajzversenyét, immár országosan, a „Mindenkiben ott rejlik a tigriserő. A Vitatigris kíváncsi arra, hogy a tied mi? Rajzold le egy példán keresztül azt a szuperképességedet, amivel a társaidnak segítesz!” témakörben.

A pályázat benyújtásának határideje:2023.11.15.

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, mint Kezelő nyílt pályázatot hirdet Modellprogramok támogatására. A pályázatot az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) útján lehet benyújtani.

A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő: 2023. október 17. – 2023. november 15. 16:5959

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15.

A Pályázati felhívás célja:

- vallási egyesületek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása;

- roma civil szervezetek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása, valamint roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása;

- modellprogramok támogatása, melyek hozzájárulnak a magyarországi roma közösség fejlesztésének, kulturális értékek és javak megőrzésének, illetve a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez;

- roma fiatalok társadalmi felelősségvállalását és közéleti szerepvállalását támogató modellprogramok támogatása.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.15.

A Tesco újból elindította a helyi közösségeket támogató „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázati programját, melyet a vállalat immáron 14. alkalommal hirdetett meg. A pályázatra olyan szervezetek, baráti közösségek és alapítvánnyal nem rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák, szociális intézmények, továbbá nonprofit kis- és középvállalkozások, társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezését is várják, melyek kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának hozzá. A Tesco ebben a fordulóban is különdíjban részesíti a legkreatívabb projektet. A pályázók jelentkezésüket a program weboldalán keresztül adhatják be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című, NEAO-KP-1-2024 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázat benyújtásának határideje:

NEAO-KP-1-2024    2023. október 02. 14:00 – 2023. november 02. 14:00 óra