Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Beadási határidő: 2023.12.29.

 

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. június 15.
2022. szeptember 15.
2022. december 15.

 

Várhatóan 800 elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár, azaz e-cargo bicikli szerezhető be abból az összesen 400 millió forintos támogatási keretből, amelyre február 7-től pályázhatnak egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán a nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető el.

Beadási határidő: 2022. december 1.

Ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok részére

Pályázat "Örökség serleg" elismerésre

  1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség
    2. Pályázat címe: Örökség serleg elismerés ifjúsági közösségnek

Beadási határidő: 2022. november 1.

  1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, például:

Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);

Beadási határidő: 2022. 2022. 02. 14., 2022. 04. 15., 2022. 04. 25., 2022. 06. 30., 2022. 07. 01., 2022. 07. 30., 2022. 08. 15., 2022. 09. 20., 2022. 09. 29., 2022. 10. 14., 2022. 10. 31.

A pályázatokban a megújuló energiatechnológiák mezőgazdaságba vagy erdőgazdaságba történő beépítését kell demonstrálni azért, hogy a villamos energia, fűtés, hűtés, hulladék és talaj menedzsment szükségleteit kielégítsék.

Kedvezményezett:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Nonprofit szervezet (civilszervezetek), Nonprofit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Beadási határidő: 2022. október 27.

Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik - a jelölt tudta nélkül - tagjuk, munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni

Beadási határidő: 2022. október 15.

Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. A támogatásokról és szponzorációs együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények és anyagi lehetőségeink alakítottak ki. Együttműködéseinkben - többek között a jelen gazdasági helyzet szabta keretek miatt - előnyben részesítjük a hosszú távú, több éve sikeresen működő partnerségeket, a sokakat elérő programokat, a megbízható, transzparensen működő szervezeti szinten történő együttműködéseket.

 

Beadási határidő: 2022. 2022. április 29.; 2022. július 15.; 2022. szeptember 2.;
2022. október 7.

A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

- önkéntességi projektek,

- önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken,

- szolidaritási projektek,

- a szolidaritási önkéntességi tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,

- a humanitárius segítségnyújtás terén vállalt önkéntes tevékenységek minőségi védjeggyel történő elismerése,

- önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében.

 

Önkéntességi projektek
2022. február 23. (opcionális forduló)
2022. október 4.
Szolidaritási projektek
2022. február 23. (opcionális forduló)
2022. május 4.
2022. október 4.
Az alábbi pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 17.00-kor zárulnak le.
önkéntességi csoportok által végzett tevékenységek a prioritási területeken,
2022. április 6.
Önkéntes tevékenység az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében
2022. május 3.

Beadási határidő: 2022. április 06., május 04., október 04.

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. június 15.
2022. szeptember 15.
2022. december 15.

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újrahasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását. A támogatható tevékenységek széles választékával, azok egymást erősítő, szinergikus hatásának biztosítása egy projekten belül tervezhető és megvalósítható.

Beadási határidő: 2022. augusztus 15.

Aktuális szakasz beadási határidő: 2022.január 14. 23:59:59

A Tempus Közalapítvány elindította támogató szakemberi programját, amelyben az Európai Szolidaritási Testület keretében önkénteseket fogadó szervezeteket szakemberek készítik fel.

A program során a Tempus Közalapítvány vállalja, hogy egy, az önkéntesség területén gyakorlott szakember maximum 20 órában (a szervezet igényeihez illeszkedve) támogatást ad a szervezetnek, hogy fel tudjon készülni a minőségi tanúsítvány megszerzésére és az önkéntes fogadására

Beadási határidő: 2022. július 01.

Angol nyelvű pályázat!

Innovatív és inspiráló kulturális kapcsolati projekteket vár a European Spaces of Culture pályázat.

Beadási határidő: 2022. június 19.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

Kiíró: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Beadási határidő: 2022.06.15.

Pályázhat: - a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, - illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. június 15.
2022. szeptember 15.
2022. december 15.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

A teljes pályázati dokumentum ITT

Beadási határidő: 2022. június 1. 23:59 perc