Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kiíró: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Beadási határidő: 2023.12.29.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

A teljes pályázati dokumentum ITT

Beadási határidő: 2022. június 1. 23:59 perc

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

Kiíró: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Beadási határidő: 2022.06.15.

A pályázat célja: élőhely-helyreállítás, kezelési infrastruktúra, természetvédelmi bemutatás, oktatás, szemléletformálás, természetvédelmi információs rendszerek

Pályázhat: - jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok

- Agrárminisztérium

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

- védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok);

- 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok),

- civil szervezetek,

- önkormányzatok

- szakterületi kutatásban érintett költségvetési szervek (pl. egyetemek).

A konzorciumi partner projektben való részvételéhez hozzá kell járulnia a szakpolitikai felelősnek. Amennyiben a támogatást igénylő szerint indokolt a projektek esetén, helyi civil szervezetek együttműködő partnerként való bevonása szükséges.

Beadási határidő: 2022.03.01

Pályázati cél: A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat az agrárminiszter tűzi ki, egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért, a területrendezésért és az oktatásért felelős miniszterekkel. A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A pályázatok benyújtása folyamatos. A díjat kétévente egy alkalommal, - A Táj Nemzetközi Napja (október 20.) alkalmából lehet elnyerni.

Kiíró: Agrárminisztérium

Beadási határidő: 2022.01.31.

A SozialMarie – Prize for social innovation – idén 18. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából.

Beadási határidő: 2022. január 18.

Az Európai Szolidaritási Testület finanszírozásával szervezetek külföldi vagy hazai önkénteseket fogadhatnak. A Tempus Közalapítvány támogató programja lehetővé teszi, hogy a pályázásban kevésbé járatos szervezetek is felkészülhessenek a pályázásra és az önkéntesek fogadására.

További részletek és jelentkezés: ITT

Beadási határidő: 2021. december 31.

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Támogatásra jogosultak köre:

Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931) (nem kutató jellegű), Egyéb, pl. magánszemély, ELKH kutatóintézetei.

Eredeti pályázati kiírás ITT

Beadási határidő: 2021. augusztus 31., 2021. október 29. és 2021. december 31.

A pályázat célja:

  1. A) Síkvidéki vízrendezés:

1) Vízépítési műtárgyak és létesítményeik (árvíz, belvíz, vízpótló) építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

2) Jó áramlási viszonyok biztosítását célzó beavatkozások és ezek tervezése

3) Térségi vízvisszatartást, vízpótlást, víztározást, vízkormányzást biztosító létesítmények építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

4) Ágazati stratégiák jogszabályi kötelezettségből eredő felülvizsgálata

5) Kistáj léptékű fejlesztési tervek, koncepciók kidolgozása, melyek a környező térségek fejlesztési szempontjait is figyelembe véve (az egymást támogató, erősítő hatásokat maximálisan kihasználva) egy az adott terület fejlődésének gátat szabó vízgazdálkodási alapprobléma komplex módon történő megoldását célozzák és a klímaváltozás várható negatív hatásait mérsékelve (mind az adaptációt, mind a mitigációt szem előtt tartva) már rövidtávon (3-5 év) is az adott térség fejlődését nagymértékben segítik.

6) Felszín alatti vizek mennyiségével összefüggő vízrendezési, vízkárelhárítási és vízgazdálkodási problémák megoldására irányuló tevékenységek

  1. B) Dombvidéki vízrendezés:

1) Meder, mellékág és holtág rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció és ezek tervezése

2) Vízkárelhárítási célú beavatkozás és ezek tervezése

3) Helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés fejlesztése és ezek tervezése

4) Külső szennyező források kizárása és ezek tervezése

5) Eróziós jelenségek csökkentése és ezek tervezése

  1. C) Árvízvédelem:

1) Árvízvédelmi művek építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

2) Árvízi tározók, árapasztó csatornák és létesítményeinek létesítése, rekonstrukciója és ezek tervezése

3) Nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének megőrzését és javítását célzó intézkedések és műszaki beavatkozások és ezek tervezése

4) Árvízvédelmi töltéstartozékok fejlesztése és ezek tervezése

5) Nagyműtárgyak létesítése, fejlesztése és rekonstrukciója és ezek tervezése

6) Ágazati stratégiák jogszabályi kötelezettségből eredő felülvizsgálata

 

Beadási határidő: 2021.12.01.

A pályázat célja:

  1. a) A háttérinfrastruktúra működtetéséhez szükséges jármű és eszközbeszerzés (például: tűzoltó, vízszállító és mentőjárművek, hókotrók, önvezető távoli vezérlésű földi és légi járművek, akkumulátoros hidraulikus mentőszerszámok, üzemanyagcellás áramfejlesztő egységek a kritikus infrastruktúrák biztonságos üzemeléséhez, védelméhez, iparbiztonsági beavatkozásokhoz szükséges járművek és eszközök, logisztikai/szállítási járművek és eszközök, a polgári védelem elhúzódó eseteinél a három országos erőcsoport speciális eszközeinek beszerzése, mobil labor, egyéni védőeszközök, kommunikációs és műveletirányítási eszközök).
  2. b) Tűzoltóságok, őrsök korszerűsítése és építése, a fő és megyei irányító egységek, katasztrófavédelmi beavatkozó erők infrastruktúrájának fejlesztése és a hiányzó elemeinek kiépítése, regionális gyakorló és kiképzőbázisok, szimulációs központ fejlesztése, a raktárhálózat és technika fejlesztése, a polgári védelmi stratégiai bevetési egységek rendszerbe állítása.
  3. c) Földtani (különösen a lakott területeket, településeket érintő) kiemeltveszélyforrások mérő és megfigyelő-hálózatának kialakítása.
  4. d) Kiegészítő beruházások, amelyek a rendszerek fenntartását, illetve önfenntartását, hatékonyságnövelését (pl. napelem) segítik.
  5. e) Az egészségügyi vészhelyzetek miatt, a katasztrófa-egészségügyi célú fejlesztések, szükséges járművek, eszközök, mentőbázisok/állomások korszerűsítése és informatikai támogatása.
  6. f) Aktív, élményalapú szemléletformálási programok (pl. tűzoltó napok, lakosság számára fejlesztett applikációk oktatása, szimulációk stb.), más kapcsolódó szakágakkal és témákkal együttműködve (éghajlatváltozás, elsősegélynyújtás stb.)

 

Pályázhat: A katasztrófavédelmi feladatokat ellátó állami szervezetek és azok konzorciumiai. Konzorciumi tag lehet a katasztrófavédelemben részt vevő, a veszélyelhárításban dolgozó szervek vezetése alatt álló szakmai önkéntes, civil és non-profit szervezetek, önkormányzatok, állami és önkormányzati non-profit gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, tudományos és civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervek.

Beadási határidő: 2021.12.01.

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- é középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak.

Beadási határidő: 2021.11.30.

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének támogatása révén. A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak, patrióták, valamennyi ismert és névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben.

 

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

Beadási határidő: 2021.11.30.

A pályázati felhívás mikrovállalkozások fejlesztésére irányul. Elsősorban eszközbeszerzésre, gép beszerzésre, energiahatékonysági korszerűsítésre, felújításra, tevékenységhez kapcsolódó épület/építmény felújításra, új épület építésre, új technológiai rendszerek kialakítására, megújuló energia hasznosító technológiák fejlesztésére lehet pályázni. Kiemelten támogathatóak a megújuló energiafelhasználás növelésére - kizárólag a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódva - irányuló projektek.

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek itt:   pályázati felhívás   mellékletek

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására

2021.10.31 naptól 2022.11.30 napig van lehetőség.

Beadási határidő: 2021. november 30.

Kreatív fiataloknak 5 m Ft jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak 10-10 m Ft jutalom, Illetve támogatás!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.

Beadási határidő: 2021. november 25. csütörtök 15 óráig

Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek digitális eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót.

Beadási határidő: 2021. november 19.