CKSZK 2020-2022

Civil Információs Centrumok 2020.07.01-től Civil Közösségi Szolgáltató Központ

 

A Civil Információs Centrumok (CIC-ek) hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi.

A pályázati úton elnyert címet olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy a Civil tv. 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.
A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését. A CIC-eket működtető civil szervezetek minden megyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait.

A CIC-ek feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

A Civil Információs Centrumok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

 • segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;
 • tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;
 • gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
 • elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei CIC SZOLGÁLTATÁSOK

A Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) a "Civil Információs Centrum" cím elnyerésére kiírt pályázati felhívására a Contact MKSZ 2019. novemberében pályázatot nyújtott be. Egyesületünk már 4. alkalommal nyerte el a CIC címbirtokos címet Jász –Nagykun-Szolnok megyében. A támogatási időszak kezdő időpontja: 2020. január 1. a támogatási időszak záró időpontja: 2022. december 31. napja.

A 2020-23. évi pályázati kiírás célja szerint a pályázó civil szervezetek a kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén nyerhették el a CIC címet.A pályázat célja:

A pályázat célja, a Támogató által „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére 2019. novemberében meghirdetett pályázaton nyertes civil szervezetek által működtetett Civil Információs Centrumok működéséhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Szolgáltatásaink 2020.01.01-től:

I.   Tanácsadások alatt az előre egyeztetett időpontban és helyszínen igénybe vehető, megfelelően dokumentált (szolgáltatási napló, ügyfélnyilvántartás) szolgáltatási eseményt értjük. A tanácsadások témakörei az alábbiak:

 • Jogi, közhasznúsági tanácsadás;
 • pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás;
 • átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás és tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos szabályozással;
 • pályázati és forrásteremtési tanácsadás mely hazai és külföldi pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot;
 • adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás.

II. Információs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára látható és hozzáférhető módon biztosított egyszerű információátadást értjük, amely megfelelően dokumentált (jelenléti ív, szolgáltatási napló, adatbázis). Témakörei az alábbiak:

 • Információs Rendezvény székhelyen és szabadon választott megyei járásban (75 % más járásban);
 • Nyilvántartások kezelése, összhangban a GDPR előírásaival: (Ügyfél adatbázis, önkormányzati civil referensek adatbázisa).

III. Infokommunikációs szolgáltatások alatt az ügyfélkör számára elektronikus úton történő információszolgáltatást értjük, melyeket az elvárt módon dokumentálunk.

- Elektronikus hírlevél.

1. CIC honlap szerkesztése és frissítése (http://www.contactmksz.hu/kezdolap):

 1. Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele és folyamatos bővítése a saját honlapon
 2. Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon és facebook oldalon
 3. Információk biztosítása a CIP számára
 4. CIC nyitva tartásának elérhetőségeinek aktualizálása

Önként vállalt tevékenység:

Nyomtatott hírlevél, valamint az elektronikus körlevelek a fontosabb aktualitásokról.

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások az ügyfélkör számára, amelyek megfelelően dokumentáltak (jelenléti ív, nyilatkozat, stb.) a következőek lehetnek:

 • Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos képzések, rendezvények megtartása;
 • Számítógép-kezelési és informatikai képzés;
 • CIC hálózati belső képzések.

Önként vállalt szolgáltatás/feladat

 • Közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos tájékoztató rendezvények szervezése
 • Technológiai és infrastrukturális szolgáltatások biztosítása (terem használat, internet és számítógép használat, eszközkölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés).
 • önkormányzati képviseleti fórum infrastrukturális kiszolgálása (Civil Tanács, Kerekasztalok, bizottsági delegáltak munkájának segítése, szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása). Könyvtár- és dokumentációtár használata.

V. Partnerség

 • CIC partneri hálózati munkában való részvétel;
 • Részvétel az országos találkozón (CICOT);
 • Helyi kapcsolatok;
 • Országos tematikus rendezvények.

VI. Magyar Külhoni kapcsolatok fejlesztése

Magyar – külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve.

 • Legalább 1 együttműködési/vállalkozói szerződés a megyei CIC és a külhoni magyar civil szervezet között.

Önként vállalt tevékenység:

Kárpát-medencei Civil Konferencia (külhoni és hazai civil szervezetek) számára a magyar külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében a határon túli civil szervezetekkel együttműködve.

VII. Kötelezően választható indikátorok

 • Sajtóreggeli;
 • Hírlevél audiovizuális melléklete;
 • Civil szervezetek elismerése a megyében.