Letölthető dokumentumok

Kedves Civil Partnereink !

Megjelentek a NEA - 2024 évi útmutatói és kiírásai. Kérünk minden civil szervezetet készüljön fel a pályázati időszakra és kövesse nyomon már jól ismert felületeinket az aktuális információkért.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban lesz lehetőség:

  • NEA 2024. évi összevont pályázati kiírások esetében 2023. október 2. és 2023. november 2. között,
  • NEA 2024. évi egyszerűsített pályázati kiírások esetében 2023. október 16. és 2023. november 17. között.

 

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok:

 

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című, NEAO-KP-1-2023 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című, NEAG-KP-1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázatok beadási időszakai:

A NEAO-KP-1-2023 jelű kiírások tekintetében: 2022. október 3. 10.00 – 2022. november 2. 14.00 óra között.

NEAG-KP-1-2023 jelű pályázati kiírás tekintetében: 2022. október 17. 8.00 – 2022. november 16. 14.00 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:

NEAO-KP-1-2023    2022. október 3. 10:00 – 2022. november 2. 14:00 óra 

NEAG-KP-1-2023    2022. október 17. 8:00 – 2022. november 16. 14:00 óra

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok:

 

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című (NEA-20-O) és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című (NEA-20-EG) pályázati kiírásainak módosulása kapcsán a megvalósítási időszak 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. október 30-ra módosult.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a módosított megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a megvalósítási időszak végét megelőzően a pályázati programban foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, úgy a beszámolási kötelezettségének korábban is eleget tehet.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak.

Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!    Tisztelettel, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi dokumentumok:

Az elszámolással kapcsolatos adatvédelmi dokumentumok:

A tájékoztató napok előadásait ide kattintva tudják letölteni:

Forrás: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2020/

AKTUALITÁSOK AZ OBH OLDALÁRÓL   2022.10.19.

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év

NYOMTATVÁNY SORSZÁMA
PK-841
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

 

A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év

NYOMTATVÁNY SORSZÁMA
PK-842
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

 

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2021. év

NYOMTATVÁNY SORSZÁMA
PK-741
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

 

A kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2021. év

NYOMTATVÁNY SORSZÁMA
PK-742
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

 

AKTUALITÁSOK AZ OBH OLDALÁRÓL   2020.03.30.

Elektronikus úton küldött beszámoló benyújtásához szükséges
meghatalmazás minta 
meghatalmazás minta jogi személy

PK-641Beszámoló egyszeres könyvvitel 2020. év

Nyomtatvány (jar)

Nyomtatvány (pdf)

Útmutató (pdf)

PK-642Beszámoló kettős könyvvitel 2020. év

Nyomtatvány (jar)

Nyomtatvány (pdf)

Útmutató (pdf)

 

 

Szolnoki törvényszék:

Közérdekű önkéntes tevékenység

  1. július 1-jei hatállyal módosult a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Köt.). Közérdekű önkéntes tevékenység továbbra is a Köt.-ben szabályozott önkéntes jogviszony keretében végezhető; ahol a fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek köteles bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat.

A bejelentést a miniszter által e célra rendszeresített, megváltozott adattartalmú adatlapon, a törvényben meghatározott iratok csatolásával kell teljesíteni (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fiatalokért Felelős Főosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A törvény mellékletét képző korábbi bejelentési lap 2013. július 1-jével hatályát vesztette, bejelentés azzal már nem teljesíthető.

Az új adatlap letölthető innen:

 Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap (PDF)

 Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges adatlap (DOC)

Kitöltési útmutató letölthető innen:

Kitöltési útmutató az adatlaphoz (PDF)


2019.09.17. -„CIVIL INFO – NEA 2020” országos tájékoztató rendezvény

 

A NEA 2019. évi tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok

Prezentacio_roadshow_3.0_vegleges_kieg

Statisztika_roadshow_2019.09.3