Skip to content

Tudástár

Hatályos Civil jogszabályok :

Forrás: http://civil.info.hu/jogi-informaciok

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében (FCA-KP-1-2021)
MAGYAR FALU PROGRAM

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében (FCA-KP-1-2021)

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program.

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan először 2020-ban megjelent a Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretébenA pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: www.kormany.hu, www.bgazrt.hu

A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon

 • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
 • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.

Várjuk kérdését az fca@bgazrt.hu e-mail címre.

2021.03.08.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

2021.03.08.

VÁROSI CIVIL ALAP

Új felhívások a Városi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil szervezetek számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: www.bgazrt.hu

A pályázat elérhető még a https://civil.info.hu/ oldalon is.

 

A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a +36 1 795 9601 telefonszámon

 • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
 • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.

Várjuk kérdését az vca@bgazrt.hu e-mail címre.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

2021. március 24.

 

AKTUALITÁSOK AZ OBH OLDALÁRÓL   2020.03.30.
Civil beszámolók

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

A beszámoló elektronikus úton a Cégkapun vagy az Ügyfélkapun terjeszthető elő, illetve papír alapon postai úton.

A korábban „P” jelű, a papír alapú benyújtáshoz szükséges nyomtatványok 2019.december 23. napjával kivezetésre kerültek, a továbbiakban a papír alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehetséges.

Elektronikus úton küldött beszámoló benyújtásához szükséges
meghatalmazás minta 
meghatalmazás minta jogi személy

PK-641Beszámoló egyszeres könyvvitel 2020. év

Nyomtatvány (jar)

Nyomtatvány (pdf)

Útmutató (pdf)

PK-642Beszámoló kettős könyvvitel 2020. év

Nyomtatvány (jar)

Nyomtatvány (pdf)

Útmutató (pdf)

 

BÍRÓSÁGI AKTUALITÁSOK        2019. december 3.

A civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos tájékoztató menüpontjának, valamint a beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok aktualizálása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. december 20. napjával megújul a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos tájékoztató menüpont, valamint 2019. december 23. napjával a beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok is aktualizálásra kerülnek.

FIGYELEM!
2019. december 23. napjától
a beszámolók már csak az aznap közzétett legfrissebb verziószámú nyomtatványokon nyújthatók be.

A nyomtatványok frissítése elsősorban a kitöltést egyszerűsítő formai változásokat érinti.

 1. A „P” jelű, papír alapú benyújtáshoz szükséges nyomtatványok kivezetésre kerülnek, a továbbiakban a papír alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehetséges.
 2.  A nyomtatványok frissítését követően a már elkészített beszámolók a korábbi verzión olvasásra megnyithatók és kinyomtathatók, azonban az elküldéshez frissíteni szükséges, amely néhány korábban kitöltött mező átformálását is érinti, ezért kérjük, hogy a nyomtatványt elküldés előtt mindenképpen ellenőrizzék le!

III.    Elkészül a nyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató is, amely majd az alábbi oldalon érhető el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

 1.    A csatolandó mellékletek is módosításra kerülnek:
  Levételre kerül az egyéb, illetve a jegyzőkönyv és a jelenléti ív rubrika (ezek benyújtása nem szükséges a beszámoló mellékleteként)

A kettős könyvvitelre vonatkozó („2”-es számmal végződő) nyomtatványok (PK-142, PK-242, PK-342, PK-442, PK-542) kiegészítésre kerülnek a megjelenítésre kerülő Kiegészítő melléklettel.

Amennyiben a nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel, keressék az Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámokon és e-mail címen:

06-1-354-4295
06-1-354-4115
06-1-354-4165
E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tajekoztato-menupontjanak

BESZÁMOLÓK       

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

Beszámolóval kapcsolatos tájékoztató

https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato

Civil szervezetek névjegyzéke, közzététel kereső, névellenőrzés

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke

 

 

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK – Civil eljárás nyomtatványok

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok

Hasznos tudnivalók az egyes eljárásokról

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol

OKIRATSABLONOK - Civil eljárások – okiratsablonok

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok

 


2016. évi jogszabályváltozások:

  • Magyar Közlöny 2015.12.23. 202. szám
  • 2015. évi CCXXIII. törvény Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
  • 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
  • 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
  • 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
  • Magyar Közlöny 2015.12.23. 204. szám
  • 430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
  • 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
  • Magyar Közlöny 2015.12.28. 205. szám
  • 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
  • 447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
  • Magyar Közlöny 2015.12.29. 206. szám
  • 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
  • 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
  • 457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
  • Magyar Közlöny 2015.12.29. 207. szám
  • 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
  • 2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról
  • Hivatalos Értesítő 2015.12.29. 65. szám
  • 61/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok, okirat sablonok

Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok

Okirat sablonok

Beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok

Forrás: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljaras-soran-alkalmazando-nyomtatvanyok-okirat-sablonok             Letöltve: 2018.06.06.

A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók

Egyes civil eljárásokkal kapcsolatos tudnivalók

Alapítvány

 1. Nyilvántartásba vételi eljárás
 2. Változásbejegyzési eljárás

III. Alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló eljárás

 1. Nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás

Egyesület és különös formái: párt, szövetség, szakszervezet

 1. Nyilvántartásba vételi eljárás
 2. Változásbejegyzési eljárás

III. Egyesület jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló eljárás

 1. Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti eljárás
 2. Nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás

Közhasznú szervezetek

 1. Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti eljárás
 2. Közhasznú minősítés törlése iránti eljárás

 

Egyesülés, szétválás

 1. Egyesületek, alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti eljárás
 2. Egyesületek, alapítványok szétválásának bejegyzése iránti eljárás

Törvényességi felügyeleti eljárás

Törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre

A beszámolók és a közhasznúsági mellékletek letétbe helyezési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók

Gyakorlati tudnivalók, technikai információk

Az új Ptk-val kapcsolatos tudnivalók

Forrás: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetekkel-kapcsolatos-hasznos-tudnivalok                Letöltve: 2018.06.06.

Civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos tudnivalók

 1. Beszámoló benyújtási formája ›

Forrás: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok            Letöltve: 2018.06.06.

 

Tovább az archívumhoz >>>