A pályázatot a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kezdeményezte. Az Év Széchenyi Vállalkozása Díj egy olyan kitüntetés, mely a nyertes számára kiemelkedő társadalmi és szakmai elismerést jelent. Az "Év Széchenyi Vállalkozása 2024 Díj" fővédnöke: Dr. Nagy István agrárminiszter úr. A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, akik az utolsó lezárt üzleti évükben, gazdasági tevékenységük során, egy munkavállaló esetében minimum 8 hónapon keresztül, elősegítették a munkavállalói mobilitás megvalósulását mobilitási támogatások megvalósulásán keresztül. Helyközi utazás támogatásán, csoportos személyszállításon, illetve lakhatási támogatás biztosításán túl lépéseket tettek a munkaerő toborzás során a mobil munkaerő megszerzésére, illetve később annak megtartására.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.26.

A pályázatot a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kezdeményezte. Az Év Széchenyi Vállalkozása Díj egy olyan kitüntetés, mely a nyertes számára kiemelkedő társadalmi és szakmai elismerést jelent. Az "Év Széchenyi Vállalkozása 2024 Díj" fővédnöke: Dr. Nagy István agrárminiszter úr. A díjra azon üzleti vállalkozások pályázhatnak, akik az utolsó lezárt üzleti évükben, gazdasági tevékenységük során, egy munkavállaló esetében minimum 8 hónapon keresztül, elősegítették a munkavállalói mobilitás megvalósulását mobilitási támogatások megvalósulásán keresztül. Helyközi utazás támogatásán, csoportos személyszállításon, illetve lakhatási támogatás biztosításán túl lépéseket tettek a munkaerő toborzás során a mobil munkaerő megszerzésére, illetve később annak megtartására.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.26.

https://pafi.hu/p/ev-szechenyi-vallalkozasa-2024-dij

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: - a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek. - államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá az 529 GFO kóddal rendelkező szervezetek - a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá a 321 GFO kóddal rendelkező szervezetek.   A pályázat benyújtásának határideje: 2025.10.15.

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: - a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek. - államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá az 529 GFO kóddal rendelkező szervezetek - a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá a 321 GFO kóddal rendelkező szervezetek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2025.10.15.

https://pafi.hu/p/palyazat-a-horizont-europa-europai-partnersegek-kozos-nemzetkozi-palyazati-felhivasaiban-sikeresen-szereplo-magyar-szervezetek-tamogatasara-121-he-partnerseg

Az MPB támogatási programot hirdet Magyarországon székhellyel rendelkező civil szervezetek fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjával összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. Az MPB az eszközvásárlási- és eseménytámogatási programmal a fogyatékos emberek szabadidősportjának szélesebb körű elterjedéséhez, könnyebb hozzáférhetőségéhez kíván hozzájárulni. A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.20.

Az MPB támogatási programot hirdet Magyarországon székhellyel rendelkező civil szervezetek fogyatékos emberek élmény- és szabadidősportjával összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. Az MPB az eszközvásárlási- és eseménytámogatási programmal a fogyatékos emberek szabadidősportjának szélesebb körű elterjedéséhez, könnyebb hozzáférhetőségéhez kíván hozzájárulni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.20.

https://pafi.hu/p/tobb-mint-sport-elmeny-es-szabadidosport-eszkozvasarlasi-es-esemenytamogatasi-program-fogyatekosok-szamara

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és - a központi költségvetési szervek kivételével - egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.03.

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és - a központi költségvetési szervek kivételével - egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.03.

https://pafi.hu/p/muveszeti-program-palyazati-kiirasa-2024

Idén is versenybe szállhatnak a hazai vállalatok az Effekt 2030 - Az ESG megoldások díjáért. A rangos szakmai elismerést olyan példamutató környezeti, társadalmi és vállalatirányítási programokkal nyerhetik el a pályázó cégek, melyek valódi pozitív hatást eredményeznek és hosszabb távon is értéket teremtenek az adott szervezet érintettjei, környezete és az ott élő közösségek számára. A nevezési időszak 2024. augusztus 1-jén éjfélig tart.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.01.

Idén is versenybe szállhatnak a hazai vállalatok az Effekt 2030 - Az ESG megoldások díjáért. A rangos szakmai elismerést olyan példamutató környezeti, társadalmi és vállalatirányítási programokkal nyerhetik el a pályázó cégek, melyek valódi pozitív hatást eredményeznek és hosszabb távon is értéket teremtenek az adott szervezet érintettjei, környezete és az ott élő közösségek számára. A nevezési időszak 2024. augusztus 1-jén éjfélig tart.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.01.

https://pafi.hu/p/effekt-2030

A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a Kormány 2024. június 17-től ismételten meghirdeti a "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci programot, amelynek keretében bértámogatást nyújt a hirdetményben megjelölt feltételeknek megfelelő munkáltatók részére a 16-25 éves, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.31.

A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a Kormány 2024. június 17-től ismételten meghirdeti a "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci programot, amelynek keretében bértámogatást nyújt a hirdetményben megjelölt feltételeknek megfelelő munkáltatók részére a 16-25 éves, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.31.

https://pafi.hu/p/nyari-diakmunka-2024 

Pályázat benyújtására jogosult az ÖTP, ha a) rendelkezik önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával; b) a pályázat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; c) vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően - ha eddig ezt nem tette meg ~ kérelmezi felvételét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisba, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik (a támogatások folyósításának feltétele a Támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség); d) képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e; e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; f) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül; g) képviselője a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozatok megtételét vállalja.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24.

Pályázat benyújtására jogosult az ÖTP, ha a) rendelkezik önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával; b) a pályázat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; c) vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően - ha eddig ezt nem tette meg ~ kérelmezi felvételét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisba, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik (a támogatások folyósításának feltétele a Támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség); d) képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e; e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; f) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül; g) képviselője a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozatok megtételét vállalja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24.

https://pafi.hu/p/kkv-fokuszteruleti-innovacios-program-2024-111-kkv-fokusz

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTK) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.10.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTK) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.10.

https://pafi.hu/p/online-okosan-offline-aktivan-ifj-gy-24-a

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja olyan, érdemi és számszerűsíthető gazdasági hatást kiváltó, az inkrementális fejlesztésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása, amelyek piacképes terméket, technológiát, vagy szolgáltatást eredményeznek, amelyek piacra vitele hozzájárul a vállalat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.10.15.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja olyan, érdemi és számszerűsíthető gazdasági hatást kiváltó, az inkrementális fejlesztésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása, amelyek piacképes terméket, technológiát, vagy szolgáltatást eredményeznek, amelyek piacra vitele hozzájárul a vállalat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.10.15.

https://pafi.hu/p/kkv-fokuszteruleti-innovacios-program-2024-111-kkv-fokusz

 

Szívesen fogadnának önkéntest de kellene még egy kis segítség? Szeretnének gondosan felkészülni az önkéntesekkel való több hónapos együttműködésre? Megtudná, mire kell figyelni, hogy a projekt sikeres legyen a szervezet és a résztvevő szerint egyaránt? A program alatt egy, az önkéntesség területén jártas szakember segíti a pályázásra és projektmegvalósításra való felkészülést a felmerülő szervezeti igényeknek megfelelően.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.12.31.

Szívesen fogadnának önkéntest de kellene még egy kis segítség? Szeretnének gondosan felkészülni az önkéntesekkel való több hónapos együttműködésre? Megtudná, mire kell figyelni, hogy a projekt sikeres legyen a szervezet és a résztvevő szerint egyaránt?

A program alatt egy, az önkéntesség területén jártas szakember segíti a pályázásra és projektmegvalósításra való felkészülést a felmerülő szervezeti igényeknek megfelelően.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.12.31.

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivas-szervezetek-reszere-tamogato-programban-valo-reszvetelre?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2-TMX_UHZhoJAQMseDz4rNf3pZq48uk3pWarEx6HPuvh5t9ZOfkS2L9C0_aem_AQh1XCBHrEkOwY-3qTA7YEoFCT896TUqNfPRNCrcLah_tagAob7Fq66t1KwBA3sjvHZ2txUORqDz-8oOSYV6ouXg

 

A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban. Olyan ötleteket várunk tehát, amelyek
 1. egy konkrét és aktuális, a fenti jogokkal és értékekkel összefüggő helyi, térségi vagy országos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet;
 2. erőteljes kommunikációval megismertetik azokat a laikus közönséggel (például köztereken vagy online formában);
 3. széles célcsoportokat motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre (egyénileg vagy közösségben);
 4. olyan embereket képesek elérni üzeneteikkel, az aktív bevonódásra is lehetőséget adva, akik korábban nem vettek részt hasonló tevékenységben;
 5. hozzájárulnak a problémák megoldásához, cél, hogy a fennálló helyzet megváltozzon
 6. változatos eszközökkel (az online kommunikációt is beleértve) érik el a nyilvánosságot, és lehetőség szerint a médiát, sajtót is tudatosan használják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.11.30.

A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban.

Olyan ötleteket várunk tehát, amelyek

 1. egy konkrét és aktuális, a fenti jogokkal és értékekkel összefüggő helyi, térségi vagy országos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet;
 2. erőteljes kommunikációval megismertetik azokat a laikus közönséggel (például köztereken vagy online formában);
 3. széles célcsoportokat motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre (egyénileg vagy közösségben);
 4. olyan embereket képesek elérni üzeneteikkel, az aktív bevonódásra is lehetőséget adva, akik korábban nem vettek részt hasonló tevékenységben;
 5. hozzájárulnak a problémák megoldásához, cél, hogy a fennálló helyzet megváltozzon
 6. változatos eszközökkel (az online kommunikációt is beleértve) érik el a nyilvánosságot, és lehetőség szerint a médiát, sajtót is tudatosan használják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.11.30.

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Kozos-Ertekeink-Program-Akciopalyazat-felhivas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0F1v8f_JeHOucDJM-Bwc-BOTRYSGx2jMbmP6vmK_wl2t-ogwBmu1gmBHg_aem_AQj5iPNhL9t2E9SwD4S2ktN5Z_UUNg1GGPyihG6_8_aWtK25s0nuW4y5eaQpBaComExmrlaOVi2Ua0x1NWEVwyoP

A magyarországi központ ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretein belül működő Euroguidance Magyarország Központ 2024-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A díj célja a magyarországi életpálya-tanácsadás jó gyakorlatainak összegyűjtése, továbbá kommunikációs platform biztosítása a pályázatok népszerűsítésére.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.20.

A magyarországi központ ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretein belül működő Euroguidance Magyarország Központ 2024-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díj pályázatot. A díj célja a magyarországi életpálya-tanácsadás jó gyakorlatainak összegyűjtése, továbbá kommunikációs platform biztosítása a pályázatok népszerűsítésére.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.20.

https://pafi.hu/p/euroguidance-palyatanacsadoi-dij-2024

A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene támogatása által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért, hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra nézve pozitív hatást fejt ki. A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.06.

A Program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése, megújítása. Átfogó és általános célja, hogy a vallásos könnyűzene segítségével kifejtett hatás által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizálja, széles körben mintát adva a megújuláshoz, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, és küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Szakmai alap: A Program a vallásos közösségekben már meglévő hangszeres és vokális együttesek képzésének, tevékenységének, működésének támogatásától, az alkotói munka segítésén, a professzionális vallásos könnyűzenei élet folyamatos fejlesztésén keresztül a vallásos könnyűzene társadalmasításáig egységben kezeli a zenekarok, művészek, előadók támogatását. Átfogó és általános cél, hogy a vallásos könnyűzene támogatása által a magyarországi vallásos közösségeket aktivizáljuk; széles körben mintát adva a megújulásához, segítve a különféle hívő közösségeket, hogy hitükben megerősödjenek, azért, hogy küldetésüket hatékonyabban tölthessék be. Mindez hosszútávon a teljes társadalomra nézve pozitív hatást fejt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.06.

https://pafi.hu/p/vallasos-alkoto-kozossegek-zenei-egyuttesek-es-zeneszek-mint-alkotok-tamogatasa

Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím egyrészt azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében, másrészt az európai polgárok Európa történelméről és az Unió építéséről, továbbá közös, de eltérő kulturális örökségéről, különösen az európai integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló ismereteinek gyarapítását célozza. A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30.

Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím egyrészt azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében, másrészt az európai polgárok Európa történelméről és az Unió építéséről, továbbá közös, de eltérő kulturális örökségéről, különösen az európai integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló ismereteinek gyarapítását célozza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.30.

https://pafi.hu/p/europai-orokseg-cim-1

A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi kezdeményezések ösztönzése. Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton. Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat. A benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is. Az indulásnak nem feltétele, hogy a lakóközösség az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját, ám ha a társasház vagy lakásszövetkezet nyer a pályázaton, a díjazás átvételéhez rendelkeznie kell egy, az OTP Banknál vezetett számlaszerződéssel.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31.

A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi kezdeményezések ösztönzése. Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton. Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat. A benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.

Az indulásnak nem feltétele, hogy a lakóközösség az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját, ám ha a társasház vagy lakásszövetkezet nyer a pályázaton, a díjazás átvételéhez rendelkeznie kell egy, az OTP Banknál vezetett számlaszerződéssel.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31.

https://pafi.hu/p/otp-bank-tarsashazi-palyazat-2024

Az Új Nap - Új Remények egy közösségi/követes adománygyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben. A nemzetközi tapasztalatok szerint a világ 10 legnagyobb "Követes" adománygyűjtő kampánya közül 7 (!) valamilyen tematikus séta köré szerveződik. Az Új Nap Új Remények immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, a 2023-ban megszervezett események során 131 adománygyűjtő Követ, 19 különböző Jó Ügy javára, összesen 28 millió forint értékű adományt gyűjtött! A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.25.

Az Új Nap - Új Remények egy közösségi/követes adománygyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő követek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben. A nemzetközi tapasztalatok szerint a világ 10 legnagyobb "Követes" adománygyűjtő kampánya közül 7 (!) valamilyen tematikus séta köré szerveződik. Az Új Nap Új Remények immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre, a 2023-ban megszervezett események során 131 adománygyűjtő Követ, 19 különböző Jó Ügy javára, összesen 28 millió forint értékű adományt gyűjtött!

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.25.

https://pafi.hu/p/uj-nap-uj-remenyek-2

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos): A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése, Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.03.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése, Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.03.

https://pafi.hu/p/on-valaszt-mi-segitunk-3

A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.02.

A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.02.

https://pafi.hu/p/palyazati-felhivas-a-kornyezet-es-termeszetvedelmi-civil-szervezetek-szamara

Közzétette második pályázatát a Living Spaces projekt a minőségi építészet és az európai városok épített környezete iránt érdeklődők számára, akik részt vennének egy egymástól tanulásra építő programban 2024-ben. A pályázatra politikai és technikai döntéshozók, várostervezők, építészek, civil társadalmi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, kulturális kezdeményezések, helyi és regionális szervezetek és tematikus szövetségek képviselői, valamint egyéb, releváns építészeti tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezhetnek. A résztvevők számára a projekt fedezi az utazás, a lakhatás és az étkezés költségeit.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.13.

Közzétette második pályázatát a Living Spaces projekt a minőségi építészet és az európai városok épített környezete iránt érdeklődők számára, akik részt vennének egy egymástól tanulásra építő programban 2024-ben. A pályázatra politikai és technikai döntéshozók, várostervezők, építészek, civil társadalmi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, kulturális kezdeményezések, helyi és regionális szervezetek és tematikus szövetségek képviselői, valamint egyéb, releváns építészeti tapasztalattal rendelkező szakemberek jelentkezhetnek. A résztvevők számára a projekt fedezi az utazás, a lakhatás és az étkezés költségeit.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.13.

https://pafi.hu/p/living-spaces

A Fülesbagoly könnyűzenei tehetségkutató versenyt ebben az évben is négy helyszínen: Debrecenben, Martonvásáron, Budapesten és Keszthelyen rendezik meg. A könnyűzenei verseny a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, az Öröm a Zene rendszerében, 34 zenei szervezet, illetve zeneipari szereplő partnerségében jött létre.

A rendezvénysorozat támogatója az Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programja.

A tehetségkutatók egymástól függetlenek, mindegyikre lehet jelentkezni a teljes Kárpát-medencéből, a könnyűzene bármely stílusában alkotó, induló magyar szólóelőadóknak és együtteseknek.

Május 5-én a Nagyerdei Víztorony kerthelyiségében lesz az első döntő. Ezt követi a budapesti június 9-én a Kobuci Kertben, a keszthelyi augusztus 3-án a Zenepavilon színpadán, majd a martonvásári szeptember 15-én.

A négy tehetségkutatón összesen 97 nyereményt adnak át a szervezők. Idén 10 db fesztiválos fellépést lehet nyerni, ennek értelmében egy-egy zenekar színpadra léphet a Sziget, a Campus Fesztivál, a SZIN, a Művészetek Völgye, a Kerekdomb Fesztivál, a KeszthelyFest, a Tök Jó Fesztivál, az MCC Feszt, a Gombaszög Tábor és a Waldorfeszt valamelyikén. A díjak között szerepel dalok felvétele és utómunkája a digitalPro stúdióban, lemezkiadás a Music Fashion által, merchandise gyártása a Zeneszöveg.hu-tól, a WMMD-től social media tanácsadás, imPro School-képzés, a Sparhelt grafikusaitól borítótervezés, illetve koncertezés a FISH!, a Bagossy Brothers Company és az Elefánt előtt.

A tehetségkutatókon megválasztják a legjobb énekest, a legjobb zenészt, a legjobb dalszövegírót, a legjobb dalszerzőt, a legjobb frontembert. A négy győztes részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében, ahol a fődíj 1 millió forintos hangszeres támogatás.

A beküldött hangfelvételek alapján –előzsűrizés után – a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek. Az ítészek között olyan elismert zenei szakemberek, muzsikusok vannak, mint Andrásik Remo, a Hangszeresek Szövetségének főtitkára, Anga Kis Miklós menedzser, basszusgitáros, Bóna Márk, a Sziget programszervezője, Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, Cselőtei László, az NKA Hangfoglaló Kollégium vezetője, Dominik Zsolt, a Petőfi Rádió főszerkesztője, F. Tóth Benedek kulturális újságíró, az Index főszerkesztő-helyettese, Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa, Koltay Anna, a Petőfi TV főszerkesztője, Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója, Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere, és Warnusz Zsuzsa zenész, Artisjus-díjas zenepedagógus.

Jelentkezni az Alapítvány honlapján lehetséges.

Forrás: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/hirek/fulesbagoly-konnyuzenei-tehetsegkutato-2024